แก้ไขข้อผิดพลาด USB หลังอัปเดตทีวีรุ่น Kant-SU2 & Kant-S2

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

เมื่ออัพเดตทีวีรุ่นปี 2020 (Kant-SU2 และ Kant S2) โดยใช้เมมโมรี่สติ๊ก USB คุณอาจได้รับข้อความระบุข้อผิดพลาดบนหน้าจอ คุณสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทีวี Samsung ดังต่อไปนี้

เมื่อทีวีแสดงเฉพาะข้อความระบุข้อผิดพลาด USB

ถ้าทีวีของคุณไม่ทำงานและมีภาพตามที่แสดงด้านล่างระหว่างที่อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับรุ่น Kant-SU2 หรือ Kant-S2 คุณจะต้องตรวจสอบสาเหตุของปัญหา

ข้อความระบุข้อผิดพลาด USB

นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และอัพเดตเวอร์ชั่นสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่รีบูตเครื่องสองครั้ง ถ้าคุณถอดสติ๊ก USB หรือปิดเครื่องก่อนที่การรีบูตครั้งที่สองจะเสร็จสิ้น ไอคอนข้อผิดพลาด USB จะปรากฏบนหน้าจอ

 

  • อย่าถอดไดรฟ์หน่วยความจำ USB
  • อย่าถอดปลั๊กไฟ
  • อย่าปิดทีวี
สาเหตุของข้อความระบุข้อผิดพลาด USB

หมายเหตุ: การถอดไดรฟ์หน่วยความจำ USB หรือการถอดปลั๊กไฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดของเฟิร์มแวร์หรือทำให้เมนบอร์ดหยุดทำงาน ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการรับประกันของ Samsung

วิธีแก้ไข: เชื่อมต่อ USB อีกครั้งโดยใช้สติ๊กอันเดิม

ถ้า USB ถูกถอดออกและไอคอนข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยการเสียบสติ๊ก USB ที่มีไฟล์เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอีกครั้ง จากนั้นการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์ และข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้จาก Samsung.com

ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์

  • ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตนเอง (USB / OTN)
     

เปิดทีวี -> อัพเดต FW ผ่านทาง (USB / OTN) -> รีบูต -> แสดงโลโก้ -> จอสีดำ (นานสูงสุด 10 วินาที) -> แถบแสดงความคืบหน้า (30~60 วินาที) -> รีบูต -> แสดงโลโก้ -> เปิดทีวี (เสร็จสิ้น)

  • ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ

เปิดทีวี -> รีบูต -> แสดงโลโก้ -> เปิดทีวี (เสร็จสิ้น)

วิธีค้นหาชื่อเฟิร์มแวร์สำหรับทีวีของคุณ

ไปที่เกี่ยวกับทีวีในเมนูทีวี และชื่อซอฟต์แวร์ทีวีของคุณจะแสดงบนหน้าจอ

  • T-KTS2.... หมายถึงแพลตฟอร์ม KANT-S2
  • T-KTSU2.... หมายถึงแพลตฟอร์ม KANT-SU2

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ