Ponovno definisan zvuk

Iz groplana lijevih donjih bočnih zvučnika TV uređaja. Iz groplana lijevih donjih bočnih zvučnika TV uređaja.

Dinamičan zvuk koji prati akciju iz svih uglova

Object Tracking Sound Pro (OTS Pro)

Sa OTS Pro tehnologijom možete čuti radnju tačno na mjestu gdje se ona dešava - ako se mjesto radnje pomjeri, zvuk se kreće za njom u bilo kojem smjeru. Uronite još dublje u svaki zvučni detalj - sa svih strana TV uređaja, uključujući i sredinu.

TV i soundbar u savršenoj sinergiji

Inside a living room interior, neon-colored soundwaves can be seen playing from Neo QLED TV's top speakers as well as from the soundbar which represent Neo QLED Q-Symphony feature.

Q-Simfonija

Q-simfonija vodi već impresivan Neo QLED zvuk još jedan korak dalje.
Zvuk iz Neo QLED se emitira u harmoniji jer Q-Simfonija vrši sinhronizaciju sa Vašim soundbar uređajem za savršeno orkestrirano iskustvo surround zvuka.

* Q-Simfonija je dostupna samo sa kompatibilnim soundbarom. Provjerite kompatibilnost Q-Simfonije na specifikacijama soundbara.

Automatski optimiziran zvuk koji se prilagođava vašem prostoru

Inside a living room interior, a wall-mounted Neo QLED shows  previous race car image on the screen.  Soundwaves of Neo QLED SpaceFit Sound analyze the room interior and optimize the TV sound which are represented by the neon-colored sound waves.  A Neo QLED on Studio Stand accessory shows the image of a person playing a guitar on the screen.  Neo QLED SpaceFit Sound optimizes the TV sound for Studio Stand accessory, which is represented by the neon-colored sound waves.  A wall-mounted Neo QLED in the dining room shows a group of people talking. Neo QLED SpaceFit Sound optimizes the TV sound based on dining room interior, which is represented by the neon-colored sound waves.

SpaceFit zvuk

Bez obzira gdje se nalazili i kako postavite svoj TV uređaj sada možete uživati u savršenom zvuku.
SpaceFit tehnologija zvuka analizira okruženje u prostoriji, a onda automatski kalibrira zvuk TV uređaja na njegova optimalna podešavanja. Jednostavno uključite TV uređaji dopustite SpaceFit zvuku da se pobrine za ostalo.

Uhvatite svaku riječ bez
smetnji

A man and woman are in the dining room. The woman is using her coffee maker which makes noise which represented by a gray colored soundwave. The man watches the Neo QLED in the dining room which shows a group of people talking. Neo QLED Active Voice Amplifier optimizes the TV dialogue sound based on the surrounding noise levels, and is represented by neon-colored sound waves on top of the image.

Aktivno pojačalo glasa (AVA)

Aktivno pojačalo glasa vrši analizu ambijentalnog šuma i optimizaciju jasnoće glasa. Kada bučna smetnja otežava razumijevanje onoga što se sluša na TV uređaju, AVA pojačava glasove na ekranu, stvarajući jasan dijalog koji se jasno čuje.

* Slike su simulirane i služe samo kao ilustracija. Izgled i specifikacije dizajna koji ne utječu na performanse proizvoda podložni su promjenama bez prethodnog obavještenja.
* Za više informacija, molimo da za svaki model pogledate stranicu sa detaljima o proizvodu.