Laatst gewijzigd: 09-03-2022

Samsung Electronics, inclusief haar gelieerde ondernemingen, weet hoe belangrijk privacy voor haar klanten is. We willen zeker zijn dat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op Samsung.com, waardoor wij dit online verkoopplatform (het “E-commerceplatform”) kunnen aanbieden en u kunnen laten surfen en onze producten kopen. Verschillende Samsung-entiteiten in de Samsung bedrijvengroep zullen uw gegevens verzamelen en verwerken voor verschillende doeleinden, met name Samsung Electronics Benelux B.V., Samsung Electronics (UK) Ltd en Samsung Electronics Co., Ltd gevestigd in Korea (gezamenlijk “Samsung Electronics”).

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Samsung Electronics verzamelt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren wanneer u gebruikmaakt van het E-commerceplatform.

Informatie die u rechtstreeks verstrekt

We verzamelen informatie rechtstreeks van u wanneer u ons E-commerceplatform gebruikt. Bijvoorbeeld:

• Wanneer u zich aanmeldt op ons E-commerceplatform met behulp van uw Samsung-account, verkrijgen wij toegang tot informatie van uw account, zoals uw naam of e-mailadres. Als u een product van ons bestelt, verzamelen we uw aankoopgegevens en vragen we om uw naam, geboortedatum, adres, contact- en verzendinformatie, en betaalmethode om uw bestelling te verwerken.

• Om u te kunnen antwoorden wanneer u contact opneemt met de klantenservice, hebben we mogelijk informatie nodig om uw identiteit en het product of de aankoop waar u vragen over hebt te kunnen verifiëren.

• Wanneer u met onze Klantenservice communiceert, zal uw communicatie via onze systemen worden verzonden.

Informatie over uw gebruik van het E-commerceplatform

Naast de informatie die u verstrekt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van ons E-commerceplatform. We verzamelen:

• Informatie over het product dat u koopt – hardwaremodel, IMEI-nummer, serienummer.

• Informatie over het toestel dat u gebruikt om door ons E-commerceplatform te surfen – IP-adres, cookies, beacons (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van verschillende soorten cookies en hoe u deze kunt beheren).

• Logboekinformatie – opgeslagen in cookies die we hebben ingesteld op uw apparaat wanneer u door het E-commerceplatform surft (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van verschillende soorten cookies en hoe u deze kunt beheren).


• Andere informatie over uw gebruik van het E-commerceplatform, inclusief hoe u communiceert met inhoud die via het Platform wordt aangeboden.

Analyse door derden

Via bepaalde Diensten kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen over uw online activiteiten op websites en met verbonden toestellen doorheen de tijd en via websites, toestellen, apps en andere online functies en diensten. We kunnen externe analysediensten gebruiken op de Diensten, zoals die van Google Analytics. De dienstverleners die deze analysediensten beheren, helpen ons om uw gebruik van de Diensten te analyseren en de Diensten te verbeteren. De informatie die wij verkrijgen, kan beschikbaar worden gesteld aan of verzameld door deze aanbieders en andere relevante derden die de informatie gebruiken, om bijvoorbeeld het gebruik van de Diensten te evalueren, de Diensten te helpen beheren en technische problemen te diagnosticeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html en https://www.google.com/policies/privacy/partners/Uw keuzes

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde soorten informatie niet te verstrekken, zoals de informatie die wordt gevraagd tijdens de registratie van een Samsung-account. In sommige gevallen kan dit uw vermogen om bepaalde diensten te gebruiken beperken. We doen ons best om deze beperkingen uit te leggen wanneer we om uw informatie vragen, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

 

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

• om u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd, inclusief de mogelijkheid om een verkoopovereenkomst aan te gaan met de relevante exploitant van de betreffende webwinkel van Samsung, evenals opties om een toestel te ruilen, om krediet- of leasediensten aan te vragen of om een verzekering af te sluiten met de betreffende partner, met betrekking tot een aankoop op het E-commerceplatform;

• om aangepaste inhoud en gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van uw eerdere activiteiten op ons E-commerceplatform (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van verschillende soorten cookies en hoe u deze kunt beheren);


• om aangepaste reclame, promoties en andere aanbiedingen te bieden op onze website, websites van externe partijen en online platformen (bijvoorbeeld een sociale media-site) als wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van verschillende soorten cookies en hoe u deze kunt beheren);


• om promoties en aanbiedingen te bieden via directe marketingcommunicatie, mits u ons hiervoor uw afzonderlijke toestemming hebt verleend;

• om onze producten en diensten te analyseren zodat we een beter begrip van onze klanten en hun noden krijgen en u de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen te kunnen bieden;

• om uw mening te vragen over onze producten en diensten en om klantenenquêtes uit te voeren met uw afzonderlijke toestemming, indien vereist;

• om te voldoen aan de wet en juridische procedures; en

• om de rechten, eigendom of veiligheid van Samsung of een van onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners of klanten te beschermen.

We gebruiken en combineren de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen via ons E-commerceplatform, toestellen of op andere legale manieren om u een betere ervaring te bieden. U kunt uw Samsung-accountgegevens bijvoorbeeld niet alleen op het E-commerceplatform, maar ook voor andere diensten gebruiken die gebruikmaken van de Samsung-account. Wij gebruiken de informatie die u rechtstreeks of via andere bronnen verstrekt, zoals hierboven beschreven, ook om u van inhoud te voorzien waarin u mogelijk bent geïnteresseerd in hebt of die u hebt aangepast naar uw voorkeuren. U hebt verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw informatie. Bekijk de sectie WELKE RECHTEN HEBT U? voor meer informatie.


Samsung verwerkt persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. De rechtsgrond van Samsung om gegevens te verwerken omvat de verwerking:

i. zodat we onze contractuele belofte aan u kunnen nakomen, zoals het bieden van het E-commerceplatform en de daaraan gerelateerde diensten;

ii. om onze legitieme zakelijke belangen te bevorderen, bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren en uw ervaring met de klantenservice te verbeteren, inclusief communicatie op onze website, websites van derden en online platforms;

iii. om te voldoen aan de wet en juridische procedures; en

iv. met uw toestemming, bijvoorbeeld om directe marketingcommunicatie te verstrekken. Als u toestemming geeft, kunt u deze echter altijd intrekken door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in de sectie NEEM CONTACT MET ONS OP van Deze privacyverklaring, of door te klikken op de link om u af te melden die is opgenomen in marketinge-mails.

 

MET WIE DELEN WE UW INFORMATIE?

Wij maken uw informatie intern beschikbaar binnen ons bedrijf, maar alleen aan degenen die deze nodig hebben om u diensten te verlenen of om u te helpen met uw verzoek.

We kunnen uw informatie ook beschikbaar stellen aan de volgende entiteiten, alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren:

• Gelieerde ondernemingen. Andere bedrijven van de Samsung Electronics Group die wij bezitten of waarover we zeggenschap hebben.

• Zakenpartners. Partners met wie we samenwerken om u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd of die u wilt kopen. Deze zakenpartners controleren en beheren uw persoonlijke gegevens. Zij hebben hun eigen privacybeleid, waarin zij aangeven hoe zij gebruikmaken van uw persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld, wanneer u besluit om gebruik te maken van krediet- of leasediensten, verzekeringsdiensten of inruildiensten via ons E-commerceplatform, kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerkt worden door Klarna voor kredietdiensten, Evollis voor leasediensten, Bolttech Digital Insurance Agency (aangesteld door verzekeringsagent Amtrust International Underwriters DAC) voor verzekeringsdiensten, L8P N.V. voor inruil diensten, en/of de relevante logistieke dienstverlener voor uw aankoop, indien van toepassing. Elk van deze dienstverleners treedt op als verwerkingsverantwoordelijke onder diens eigen privacybeleid, dat te vinden is op de betreffende website van elk bedrijf.

• Dienstverleners. Zorgvuldig geselecteerde bedrijven die diensten verlenen voor of namens ons, zoals bedrijven die ons helpen met herstellingen, klantencontactcentra, klantenserviceactiviteiten, financiële diensten, reclame (waaronder aangepaste reclame op onze website, websites van externe partijen of online platformen), het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes, facturering of die namens ons e-mails verzenden. Deze aanbieders zetten zich ook in voor de bescherming van uw informatie.

• Andere Partijen wanneer wettelijk verplicht of indien nodig om onze diensten te beschermen. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij uw informatie aan andere partijen doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege wetten, wettelijke processen of een gerechtelijk bevel van de autoriteiten om uw informatie bekend te maken. Zij kunnen uw gegevens ook bij ons opvragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek of ordehandhaving, nationale veiligheid, terrorismebestrijding of andere zaken die verband houden met de openbare veiligheid.

• Andere Partijen in verband met zakelijke transacties. We kunnen uw informatie aan een derde partij bekendmaken als onderdeel van een fusie of overdracht, overname of verkoop, of in geval van faillissement.Wij maken uw informatie intern beschikbaar binnen ons bedrijf, maar alleen aan degenen die deze nodig hebben om u diensten te verlenen of om u te helpen met uw verzoek.

 

HOE BESCHERMEN WE UW INFORMATIE?

We nemen gegevensbescherming serieus. We hebben fysieke en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die we verzamelen veilig te houden. Houd er echter rekening mee dat, hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, geen enkele website, internettransmissie, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is.

 

WAAR STUREN WE UW GEGEVENS NAARTOE?

Uw gebruik van ons E-commerceplatform houdt in dat uw persoonlijke gegevens conform Deze privacyverklaring kunnen worden overgedragen, opgeslagen, en verwerkt binnen en buiten uw land van vestiging. In het bijzonder worden uw persoonlijke gegevens overgedragen naar de Republiek Korea. Houd er rekening mee dat de wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wetten van de landen waarnaar uw informatie kan worden overgedragen, mogelijk niet zo uitgebreid zijn als die in uw eigen land.

Daarnaast kan uw gebruik van de Diensten ook de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie naar andere landen inhouden; dergelijke landen omvatten, zonder beperking, landen in de Europese Economische Ruimte, de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië en India. We zullen passende maatregelen nemen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft. Dergelijke maatregelen omvatten het gebruik van modelcontractbepalingen om de overdracht van gegevens buiten de EER te waarborgen. Voor meer informatie of om een kopie van de geldende contractuele overeenkomsten te verkrijgen, verwijzen wij u naar onze contactgegevens hieronder in de sectie NEEM CONTACT MET ONS OP

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Uw persoonlijke gegevens zijn van u. U kunt ons verzoeken om details te verstrekken over wat we hebben verzameld, en u kunt ons verzoeken om ze te verwijderen of eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt ons ook verzoeken om de verwerking, het delen of overdragen van uw persoonlijke gegevens te beperken of te limiteren, en om u de persoonlijke informatie te verstrekken die wij hebben verzameld zodat u deze voor uw eigen doeleinden kunt gebruiken. We verwijderen geen gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.


Om een verzoek in te dienen met betrekking tot uw rechten of om een vraag te stellen, kunt u contact met ons opnemen zoals gespecificeerd in de sectie NEEM CONTACT MET ONS OP

 

HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze werden verzameld. Dit betekent dat de informatie in onze systemen zal worden vernietigd of gewist wanneer deze niet langer nodig is.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat we informatie over u verwerken en bewaren op basis van de volgende logica:

1. ten minste voor de duur waarvoor de informatie wordt gebruikt om u een dienst te verlenen;

2. zoals vereist op grond van de wet, een contract of met betrekking tot onze statutaire verplichtingen; of

3. slechts zolang dat nodig is voor het doel waarvoor deze werd verzameld, werd verwerkt, of langer indien vereist op grond van een andere overeenkomst, door de toepasselijke wetgeving, of voor statistische doeleinden, met inachtneming van passende waarborgen.

 

WELKE DIENSTEN VAN EXTERNE PARTIJEN GEBRUIKEN WE?

Sommige aanvullende diensten zoals online betalingen, inhoud, reclame en functionaliteit in onze diensten worden door externe partijen geleverd. Deze externe partijen gebruiken mogelijk ook cookies, beacons, trackingpixels en andere hulpmiddelen om informatie te verzamelen over uw gebruik van hun en/of onze diensten. Deze externe partijen worden niet rechtstreeks door Samsung beheerd, dus raden wij u aan hun privacybeleid en/of algemene voorwaarden te controleren om te begrijpen hoe ze uw gegevens gebruiken en diensten verlenen.

Voor sommige applicaties en diensten, waaronder sociale netwerken, ontvangen en bewaren we mogelijk aanmeldingsinformatie, en andere informatie die we mogen ontvangen op basis van uw toestemming bij het aanmelden voor of verbinding maken met deze apps en diensten.

 

COOKIES, BEACONS EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Wij, evenals bepaalde externe partijen die inhoud, reclame of andere functionaliteiten op onze Diensten leveren, maken gebruik van cookies, pixels, beacons en andere technologieën in bepaalde gebieden van onze diensten, die afhankelijk zijn van informatie die op uw toestel zijn opgeslagen. Ons gebruik van dergelijke technologieën wordt uitgebreid uitgelegd in ons Cookiebeleid, beschikbaar op https://www.samsung.com/be/info/privacy/cookie-policy/

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

U kunt contact met ons opnemen om uw voorkeuren bij te werken, uw informatie te corrigeren, een verzoek in te dienen of vragen te stellen. De eenvoudigste manier om dit te doen is via het gedeelte Support op https://www.samsung.com/.

 

U kunt ook contact met ons opnemen via:

 

Data Controller

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

 

[Uitsluitend voor ingezetenen van de Europese Economische Ruimte (EER)]

 

Samsung Electronics heeft vestigingen in heel Europa, dus we kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek of vraag wordt afgehandeld door het gegevensbeschermingsteam dat in uw regio is gevestigd.

 

U kunt het eenvoudigst contact met ons opnemen via onze privacy support pagina op https://www.samsung.com/request-desk.

 

U kunt ook contact met ons opnemen via:

 

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 

Samsung Electronics Benelux B.V
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
Postbus 75810, 1118 ZZ Schiphol
Nederland

 

U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u vermoedt dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU en de EER vindt u op  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.