Siden den industrielle revolution har den økonomiske vækst været ledsaget af en hensynsløs udgravning og udnyttelse af naturressourcer. Eksperter har advaret om miljøproblemerne fra en sådan udgravning og fremtidig ressourceudtømning. Samsung Electronics er opmærksom på disse advarsler og gennemfører en bred vifte af reaktionsforanstaltninger.
I processen med produktudvikling og -fremstilling bruger vi effektivt ressourcer ved hjælp af teknologiinnovation og finder metoder til igen at udnytte uundgåeligt affald og udtjente produkter. Vi vil bestræbe os på at fremstille bedre produkter med færre ressourcer og konvertere e-affald til brugbare ressourcer.

2020 KPI: Ressourceeffektivitet

Kumulativ tilbagekaldelse af globalt e-affald

Denne infografik indeholder målet om den kumulative tilbagekaldelse af globalt affald. Fra 2009 til 2016 opnås 2,64 mio. ton. I 2020 skal den være 3,8 millioner ton.

Genanvendelsesgrad af produktionsaffald

Denne infografik indeholder målet om genanvendelse af manuelt affald, hvilket forventes at være 95 % frem til 2020. I 2016 blev målet allerede nået.

Intensitet for vandforbrug

denne infografik indeholder målet for vandforbrugsintensitet. I 2016 var det 60 tons pr. 100 millioner KRW. I 2020 er det 50 tons pr. 100 millioner KRW.

Vi stræber efter en cirkulær økonomi, hvor ressourcer løbende genanvendes

For at beskytte et miljø i krise og bruge ressourcer mere effektivt, er Samsung Electronics engageret i en indsats for at fokusere på en cirkulær økonomi. Idet vi går ud over det konventionelle engangsforbrug af ressourcer, søger vi at bruge ressourcer igen gennem tilbagetagning og genbrug af affald og skrotmaterialer. Vi søger metoder til at fremstille med færre ressourcer ved at forene materialer og ændre montageprocessen. Udtjente produkter indsamles gratis fra forbrugerne, og materialerne genanvendes. Gennem dette cirkulære økonomisystem reducerer Samsung Electronics betydeligt behovet for at udvinde yderligere naturressourcer, mindsker drivhusgasser og forurenende stoffer, der produceres ved affaldsforbrænding og forhindrer jordforurening og grundvandforurening forårsaget af deponering.
Frem for alt er den bedste måde at spare ressourcer ved at fremstille kvalitetsprodukter og langvarige produkter. Inden lanceringen af et produkt udfører Samsung Electronics strenge pålidelighedsprøver for at forbedre holdbarheden. Vi leverer praktiske reparationer gennem vores globale servicecentre, og vi tilbyder løbende softwareopgraderinger. Gennem disse metoder sparer vi ressourcer ved at forlænge produktets levetid.

Vi puster nyt liv ind i livsforbrug

Genanvendelse er vigtig i et cirkulært økonomisk system, og for at genbruge er det vigtigt at tage brugte produkter tilbage. Den cirkulære brug af ressourcer er kun mulig, hvis udtjente produkter ikke kasseres, men bruges til at udvinde ressourcer, sorteret og genbearbejdes. Det er til dette formål, at Samsung Electronics driver Re+ -programmet.
Som en del af Re+ -programmet installerede vi samlebakker på flere steder, der blev besøgt af kunderne. e-affald kan bortskaffes uden omkostninger, og de indsamlede produkter genanvendes og genanvendes til et produkt, der kan bruges igen. Vi opstillede samlebakker på Galaxy Studio’er i Chile, Australien og Sverige i 2017 og genvandt e-affald fra disse markeder. Vi tilbragte også meningsfuld tid med de besøgende, der introducerede Re+ programmet og understregede vigtigheden af genbrug. For at effektivisere genbrug overvåger vi tilbagetagelses- og genanvendelsesniveauer i lande, hvor Samsung Electronics har en tilstedeværelse. Som følge heraf kunne vi indsamle i alt 2,64 millioner ton produkter mellem 2009 og 2016.

Dette er et billede af Samsung Electronics’ Re+ -program. Re+ er Samsung Electronics’ mest repræsentative ressourceeffektive program.
Globale returnerings- og genbrugsaktiviteter
 • CanadaCanada
 • ColumbiaColumbia
 • EuropaEuropa
 • VietnamVietnam
 • TaiwanTaiwan
 • USAUSA
 • PeruPeru
 • IndienIndien
 • KoreaKorea
 • AustralienAustralien
 • Costa RicaCosta Rica
 • BrasilienBrasilien
 • KinaKina
 • JapanJapan
 • Republikken SydafrikaRepublikken
  Sydafrika
* 2016
Korea

· Returneringsnetværk (via detaillogistikcentre)
· Driver Asan Recycling Center
· Gratis afhentningsservice

Japan

· Deltagelse i returnerings- og genbrugskonsortier

Kina

· Returnerings- og genbrugssystem

Taiwan

· Deltager i nationalt genbrugssystem

Vietnam

· Frivillige returneringsbeholdere på servicecentre

USA

· Returneringsprogrammer i alle 50 stater

Europa

· Returnerings- og genbrugssystem i 37 lande

Indien

· Frivilligt returneringsprogram
· Gratis afhentningsservice

Australien

· Returnering og genbrug af TV'er, PC'er og printere
· Frivilligt returneringsprogram for mobiltelefoner

Republikken Sydafrika

· Frivillige returneringsbeholdere på servicecentre

Canada

· Returneringsprogrammer i alle 10 provinser

Columbia, Peru, Costa Rica, Brasilien

· Frivillige returneringsprogrammer

 • Liste over institutioner for tilbagetagelse og genbrug iht. land 92 KB DOWNLOAD
 • Liste over institutioner til emballering og genbrug af batterier i europæiske lande 166 KB DOWNLOAD

Vi konverterer produktionsaffald til ressourcer

Mængden af affald, der produceres fra produktudvikling gennem fremstillingsprocessen, er betydelig. For komplekse elektroniske enheder med mange komponenter, er selv den emballage, der smides væk for hver del, betydelig. I slutningen af et projekt går de mange pilotprodukter, der bruges til at forfine et produkt, til spilde. Hvis alt dette bliver brændt eller begravet, vil miljøet blive forurenet, og ressourcerne vil blive udtømt. For at gøre sådant affald genanvendeligt behandler Samsung Electronics det gennem specialiserede genbrugere for at øge udbyttet af visse genanvendelige materialer. Som følge heraf nåede vi i 2016 vores mål om at konvertere 95 % af alt affald til ressourcer fire år forud for det oprindelige mål i 2020.

Denne infografik demonstrerer affaldsbehandlingsprocessen. Råmaterialet efter brug bliver sendt til genbrugscentret, affald leveres til behandling, genbrug, forbrænding og deponering.

Vi stræber efter at udvikle miljøvenlige materialer

Miljøvenlige materialer fremstilles ved genbrug af ressourcer, der tidligere er blevet brugt eller ved behandling af materialer, der kan erstattes af naturressourcer. På denne måde reduceres belastningen på miljøet. Samsung Electronics er dedikeret til at reducere brugen af naturressourcer og at øge mængden af affald, der kan genanvendes ved at undersøge og udvikle forskellige måder at anvende genanvendte eller plantebaserede materialer på.
For eksempel brugte vi emballagematerialer lavet af genbrugspapir, naturstenfylder og sukkerrør, hvilket betød ingen miljøbelastning på bortskaffelsestidspunktet. For produkter, der har brug for en masse emballage på grund af deres størrelse, som f.eks. køleskabe, anvendte vi et materiale, som kan bruges mere end 40 gange, og det reducerer ressourceforbruget betydeligt. Desuden anvendte vi i 2016 genanvendt plast opsamlet fra e-affald i 5 % af den samlede plast, der var nødvendig for at lave nye produkter.

Anvendelser af miljøvenlige materialer
Et billede af PCM plast

PCM plast

· Anvendes på alle smartladere siden Galaxy Note 4 (20 %)
· Anvendes til Galaxy S7, Note 5, and Note 7 øretelefoner (60 %)

Et billede af bioplastfilm med sukkerrør-ekstrakter

Bioplast film med sukkerrør-ekstrakter

· Reducerede drivhusgasemissioner med 25 % i forhold til tidligere oliebaserede plastfilm

Et foto af plast indeholdende stenmel

Plast indeholdende stenmel

· Delvist udskiftet polypropylen (PP) med naturstenfyldstoffer, hvilket sparer 40 % af de petroleumsbaserede ressourcer
· Sparet omkring 500 ton oliebaserede ressourcer om året
· Forventes at resultere i 15 % fald i CO2 -emissioner

 

Genanvendelig køleskabsemballage

· Miljøvenligt emballagemateriale lavet med udvidet polypropylen, der kan bruges mere end 40 gange
· Eliminering af tape og styrofoam, hvilket resulterer i et fald på 99,7 % i flygtige organiske forbindelser (TVOC), en effekt svarende til plantning 63.000 træer

Bevar, genbrug og genanvend værdifulde vandressourcer

Som reaktion på den stadig mere alvorlige globale vandressourcekrise og som en del af vores miljøbeskyttelsesindsats indførte Samsung Electronics 3R (Reduce, Reuse, Recycle) strategi for vandressourcer. Vi forhindrede spild af vandressourcer ved at erstatte gamle ventiler for at stoppe lækager og ved at udvikle sofistikerede kontrolenheder, så kun den nødvendige mængde anvendes. Derudover har vi reformeret vores processer, så vandet kan genbruges og vandforbruget reduceres. Tidligere kunne vand, der anvendes i en proces, ikke genbruges i en anden proces, da hver proces krævede vand med forskellige standarder. Ved at standardisere vandet kan vi nu genbruge vand i flere processer. Takket være disse bestræbelser blev 48.602 ton vand genanvendt i 2016, en stigning på 5,2 % i forhold til året før, og mængden af genanvendt vand tegnede sig for 46,6 % af det samlede vandforbrug. Vi fortsætter med at søge forskellige måder at reducere vores intensitetsbaserede vandforbrug (ton/KRW 100 millioner) til 50 i 2020 fra det nuværende niveau på 60.

Denne infografik viser vandressourcerne. Opadrettet ses den grundlæggende filosofi og nedad handlingsguide-linjerne. Den grundlæggende filosofi er, at Samsung Electronics anerkender, at vandressourcer er vigtige for at opretholde et bæredygtigt samfund og erhvervsliv, og det bidrager til at opfylde vores sociale ansvar som et globalt firma for at beskytte sådanne ressourcer. Handlingsguide-linjer er 1) bestræbelse på at minimere vandressourcerisici i forretningsforvaltning, 2) anerkendelse af vigtigheden af vandressourcer som en del af vores virksomhedskultur, 3) aktivt samarbejde om at overholde de offentlige vandressourcer, og 4) oplysning om vores vandressourcer og aktiviteter.
Vores miljøbevidste arbejdssteder sameksisterer med naturen
Baggrundsbillede af siden med miljøbevidste arbejdssteder