Hva må jeg gjøre når tørketrommelen min ikke fungerer som den skal?

Hvis tørketrommelen ikke fungerer, sjekker du følgende alternativer. Det anbefales å rengjøre filteret og vannflasken etter hver bruk av tørketrommelen.

Sjekk de grunnleggende alternativene

 • Sørg for at tørketrommelen er lukket ordentlig.
 • Sørg for at strømledningen er koblet til et strømuttak. 
 • Kontroller de interne strømbryterne og sikringene.

Vurder tørkekapasiteten

Når du bruker den fra vask til tørking, er det greit å legge tøyet under den produktspesifikke tørkekapasiteten. Hvis du legger i mye klesvask, vil den være begrenset i rotering og ikke bli jevnt tørket, og du kan få alvorlig rynking av klærne. I tillegg anbefales det alltid å bruke et standard tørkeprogam, som veier tøyet og bruker det til å bestemme den anbefalte tørketiden selv.

Slå av barnesikringen

Etter at barnesikring er aktivert fungerer ingen av knappene, bortsett fra strømknappen. Når barnesikring angis, låses tørketrommeldøren og lampen for barnesikring lyser. Barnesikringslampen blinker når knappen ikke fungerer, og de andre knappene brukes. Når barnesikringen er aktivert, vil den fortsette å fungere selv om tørketrommelen blir slått av og på igjen.

sjekk barnesikringen på kontrollpanelet

Merk:

 • Selve utformingen av kontrollpanelet kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt.
Tips til bruk av barnesikringsfunksjonen

Slik åpner du døren mens barnesikringen er slått på

 • Hvis tørketrommelen er låst eller knappen ikke fungerer på grunn av barnesikringsinnstillingene, trykker du og holder nede knappene + og - samtidig i tre sekunder for å stille inn pausen (ett minutt). 
 • Når døren midlertidig frigis, vil den holde seg i ett minutt og barnesikringslampen blinker.
 • Ett minutt etter vil en advarsel genereres i to minutter.
 • Hvis døren lukkes under en tominutters advarsel, vil barnesikringsfunksjonen angis igjen.

Slik deaktiverer du barnesikringen helt

 • For å deaktivere barnesikringen helt, trykker du på knappene + og- én gang til i tre sekunder i løpet av den midlertidige perioden døren er frigitt.
 • Når døren frigis vil den låses opp, og barnesikringslampen slukker.

Merk: De faktiske ordene (- og +) på kontrollpanelet kan avvike fra modellen din.

Sørg for at filteret og vanntanken ikke er blokkert

Det er noen deler av tørketrommelen din som trenger regelmessig rengjøring. Spesielt anbefales det å rengjøre filteret og tanken hver gang du bruker dem. Finn instruksjonene for rengjøring av filter nedenfor. 

sjekk rengjøringsdelene på tørketrommelen
Slik rengjør du lofilteret

Rengjør lofilteret etter hver gang du har brukt maskinen. Hvis du bruker tørketrommelen med et vått lofilter, kan det føre til mugg, dårlig lukt eller redusert tørkeevne. Rengjør og tørk derfor lofilteret etter hver gang.

Trinn 1. Åpne døren til tørketrommelen og trekk filteret oppover for å fjerne det. (Ikke fjern gummipakningen etter at du har fjernet filteret.)

Trinn 2. Åpne det eksterne filteret og fjern det interne filteret.

åpne filteret til tørketrommelen oppover og fjern det interne filteret fra det eksterne filteret

Trinn 3. Åpne de indre og ytre filtrene.

Trinn 4. Fjern lo fra hvert filter og det gjenværende støvet fra filteret med en børste.

åpne det indre filteret og fjern loen fra filteret

Merk: Rengjør filtrene i rennende vann, og tørk dem deretter helt (hvis nødvendig).

Trinn 5. Fest det rene filteret til det eksterne filteret i retningen og skyv det tilbake på plass.

fest det rene filteret til det eksterne filteret og skyv det tilbake på plass

Merk: Ikke bruk tørketrommelen uten det indre filteret i det ytre filteret.

Slik rengjør du varmeveksleren

Det anbefales å rengjøre varmeveksleren minst én gang i måneden (eller når summeren høres og varmevekslerindikatoren lyser på displayet). Det vil forbedre varmepumpens effektivitet. For å unngå fysiske skader og forbrenninger må du ikke berøre eller rengjøre varmeveksleren med bare hender. Bruk heller ikke vann for å rengjøre varmeveksleren.

Trinn 1. Trykk på den øverste delen av det ytre dekselet for å åpne det.

åpne det ytre dekselet på varmeveksleren

Trinn 2. Vri begge festene for å låse opp.

lås opp festene

Trinn 3. Ta ut det innvendige dekselet.

ta ut det innvendige dekselet

Trinn 4. Rengjør varmeveksleren med den medfølgende rengjøringsbørsten (eller en støvsuger med børsteutstyr).

rengjøre filteret med en myk børste

Merk:

 • Ikke bøy eller ødelegg varmevekslerflensene under rengjøring.
 • Dette kan føre til redusert tørkeevne.

Trinn 5. Rengjør det indre dekselet med en glatt, fuktig klut.

rengjøre filteret fuktig klut

Trinn 6. Sett inn det indre dekselet på nytt. Skru deretter inn begge festene for å låse det indre dekselet. 

sett inn det indre dekselet på nytt

Merk: Sørg for at festene er helt låst. 

Trinn 7. Lukk det ytre dekselet. 

lukk det ytre dekselet på varmeveksleren
Tips for å forhindre lekkasje i vanntanken

Tøm vanntanken etter hver bruk for å forhindre lekkasje. Vær oppmerksom på at det ikke er en vanntank på kombimaskiner. 

Trinn 1. Skill vannflasken fra skuffen.

Trinn 2. Tøm vannet gjennom tømmehullet og skyv vannflasken på plass.

tøm vanntanken for å forhindre lekkasje

Merk: Vær forsiktig når du tar ut den fulle bøtten med vann.

Takk for din tilbakemelding