Czy przed aktywacją funkcji Wakacje należy opróżnić komorę chłodziarki z produktów?

Tak, wybierając funkcję Vacation temperatura w komorze chłodziarki będzie utrzymywana na poziomie ok.15-16st. C (może się różnić w zależności od modelu). Świeża żywność nie może być oczywiście przechowywana w takiej temperaturze, gdyż bardzo szybko ulegnie zepsuciu. Dlatego opróżnienie komory chłodziarki z produktów jest konieczne.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię