Jak często należy usuwać skroploną wodę ze zbiornika na wodę w DV80F5E5HGW?

Skroploną wodę należy wylewać po każdym suszeniu.Dziękujemy za twoją opinię