Flip2 - Rozpakowywanie i instalacja - Typ stojący

Flip2 - Rozpakowywanie i instalacja - Typ stojący

Rozpakowywanie i instalacja

 

Typ stojący

 

(Na górze ekranu : Krok 1; Rozpakowywanie)

 

Chwyć stojak po obu stronach i wyjmij go z pudła

 

"Przed montażem zapoznaj się z instrukcjami i ulotkami, aby uniknąć problemów i uszkodzeń oraz przyśpieszyć pracę"

 

Umieścić ogranicznik uchwytu na złączu i dokręcić go

 

"Przed montażem zapoznaj się z instrukcjami i ulotkami, aby uniknąć problemów i uszkodzeń oraz przyśpieszyć pracę" (do 17 sekundy)

 

(od 18 sekundy) "Ostrzeżenie: Nie składać stojaka po zamocowaniu. Grozi to przytrzaśnięciem części ciała lub przewróceniem stojaka, co może prowadzić do powstania obrażeń.

 

Zablokuj wszystkie kółka

 

Poluzuj śrubę i obróć tylną płytę do pozycji pionowej

 

Wyjmij wyświetlacz z pudła i umieść go na czystej, płaskiej powierzchni

 

[Od lewej do prawej:] 3x Śruba, Uchwyt na kable, Osłona złączy, Kabel zasilający, Kabel USB, Pióro

 

[Od lewej do prawej:] Skrócona instrukcja konfiguracji, 4 x Uchwyt na kable, 2x Śruba SET, 2x Śruba VESA, 2x Śruba, 2x ogranicznik uchwytu, Pokrywa

 

(Na górze ekranu : Krok 2; Montaż kabli)

 

Podłącz wszystkie przewody i poprowadź je w poszczególnych wyżłobieniach w obudowie

 

Zamocuj osłonę złączy na tylnej części obudowy wyświetlacza

 

Podłącz kabel zasilający i umieść go w wyżłobieniu w obudowie

 

Umieść przewody w uchwycie na kable i przykręć je w wyznaczone miejsce

 

(Na górze ekranu : Krok 3; Montaż i blokada stojaka)

 

Ustaw i przykręć dwie śruby SET

 

(Na górze ekranu : Krok 4; Ułożenie kabli)

 

Poprowadź przewody z tyłu stojaka

 

Przykręć śruby po obu stronach tylnej płyty

 

Umieść wszystkie przewody w uchwycie

 

Zamontuj pokrywę

 

Zamontuj dodatkową tackę

 

*Dodatkowa tacka musi być zakupiona oddzielnie

Dziękujemy za twoją opinię