Jak dostosować ikony Etui LED Cover S10

Etui S10 LED Cover wyświetla ikony z tyłu obudowy. Animowane ikony pojawiają się poniżej tylnego obiektywu, kiedy Etui LED Cover jest aktywne. 

Zapamiętaj: Etui LED Cover jest kompatybilny z Galaxy S10e, S10 oraz S10+. Kolory oraz modele mogą się różnić, w zależności od kraju oraz dostępności. 

Wyróżniamy dwa rodzaje ikon: ikony powiadomień oraz ikony LED.

Ikony powiadomień

Ikony powiadomień Etui LED Cover, podświetlają się automatycznie, w celu pokazania: 
 

  • Połączenia przychodzące
Powiadomienie LED połączeń przychodzących

  • Nieodebrane połączenia
Powiadomienie LED nieodebranych połączeń

  • Otrzymane wiadomości
Powiadomienie LED wiadomość SMS

  • Alarmy
Powiadomienie LED Alarmy

  • Naładowanie baterii
Powiadomienie Naładowania baterii

Zapamiętaj: Wskazane ikony nie mogą być spersonalizowane oraz wyłączone, gdy Etui LED Cover jest włączone. 

Ikony LED

Dostępnych jest 10 animowanych ikon, które mogą zostać wybrane dla Etui LED Cover. 

10 animowanych ikon

Żeby aktywować i dostosować funkcję ikon Etui LED Cover, wykonaj poniższe kroki: 

1 Przejdź do skrótu “okładka LED” w menu aplikacji, lub poprzez “Ustawienia”, następnie wybierz “Zaawansowane funkcje”, a wtedy dotknij “Akcesoria”.
2 Wybierz “Ikony LED”.
Zaznacz okienko Ikony LED, żeby aktywować animowane ikony
3 Menu “Ikony LED” wyświetla się tylko wtedy, kiedy funkcja została wybrana. Dotknij na tym obszarze, żeby przejść do listy dostępnych ikon.
Opcja ikon LED pojawi się, gdy okno ikony LED zostanie zaznaczone
4 Wybierz ikonę, której chcesz użyć.
Wybierz ikonę, której chcesz użyć

Kiedy ikona LED zostanie zaakceptowana, możesz łatwo ją zmienić z poziomu panelu powiadomień: 

1 Wyświetl panel powiadomień , przesuwając w dół, od góry ekranu.
2 Dotknij prawej lub lewej strzałki na ekranie, żeby wybrać nową ikonę.
Możesz zmienić ikonę LED z poziomu panelu powiadomień

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię