Jak korzystać z funkcji Procedury Bixby

Funkcja Procedury Bixby wykorzystuje inteligencję urządzenia, aby uczyć się wzorów zachowań i preferencji użytkownika. Następnie może taką wiedzę wykorzystać automatycznie w celu dostosowania ustawień, sterowania aplikacjami, optymalizowania pracy baterii i wiele więcej.

Procedury możesz także skonfigurować ręcznie na podstawie tego, co robisz.

Na przykład: utwórz procedurę „Dobranoc”, aby w określonym momencie wyciszyć telefon, uruchomić tryb nocny i zmienić skróty na ekranie blokady.

1 Otwórz panel powiadomień i przesuń go w lewo.
2

Dotknij ikony Procedury Bixby, aby je włączyć.

Dotknij ikony Procedury Bixby, aby je włączyć

Po upływie krótkiego, 14-dniowego okresu uczenia się, funkcja Procedury Bixby może rozpocząć rekomendowanie określonych procedur.

1 Na ekranie domowym wyświetlone zostanie powiadomienie, zachęcające do rozpoczęcia nowej procedury. Dotknij powiadomienia.
2 Otwarta zostanie strona funkcji Procedury Bixby, gdzie wyświetlona będzie lista procedur „Polecane”.
3 Dotknij polecaną procedurę.
4 Zweryfikuj i w razie potrzeby dostosuj ustawienia i dotknij „Zapisz procedurę”.
5 Procedura zostanie zapisana i wyświetlona w zakładce „Moje procedury”.
1 Otwórz panel powiadomień i przesuń go w lewo.
2 Dotknij „Procedury Bixby” pod ikoną.
3 Dotknij „Szczegóły”.
4 Dotknij zakładki „Polecane” i wybierz jedną z procedur z listy domyślnych opcji.
Lista polecanych Procedur Bixby
5 Skonfiguruj ustawienia „Jeżeli” oraz „Wtedy” zgodnie z wymaganiami.
6 Dotknij „Zapisz procedurę”.
7 Procedura zostanie zapisana i wyświetlona w zakładce „Moje procedury”.
1 Otwórz panel powiadomień i przesuń go w lewo.
2 Dotknij „Procedury Bixby” pod ikoną.
3 Dotknij „Szczegóły”.
4 Dotknij symbolu „+” u góry ekranu, aby dodać własną procedurę.
Utwórz spersonalizowaną Procedurę Bixby, ikona znaku plus
5 Nadaj pozycji „Procedura 1” nową nazwę.
6 Dotknij ikony „+”, aby wybrać warunki „Jeżeli” i dotknij „Dalej”.
Procedury Bixby, wybierz warunki „Jeżeli”
7 Dotknij ikony „+”, aby wybrać akcje „Wtedy” i dotknij „Dalej”.
Procedury Bixby, wybierz akcje „Wtedy”
8 Procedura zostanie zapisana i wyświetlona w zakładce „Moje procedury”.
1 Otwórz panel powiadomień i przesuń go w lewo.
2 Dotknij „Procedury Bixby” pod ikoną.
3 Dotknij „Szczegóły”.
4 Wybierz zakładkę „Moje procedury”.
5 Przesuń suwak, aby dezaktywować procedury wybrane do wyłączenia.

Jeżeli procedura jest w toku, możesz ją tymczasowo wyłączyć, wykonując poniższe kroki:

1 Procedura zostanie wyświetlona w panelu powiadomień. Otwórz panel powiadomień i rozwiń powiadomienie.
2 Dotknij „Zatrzymaj”.

Pamiętaj: To działanie spowoduje jednorazowe wyłączenie procedury. Aby na stałe wyłączyć procedurę musisz dezaktywować ją korzystając z suwaka w sposób opisany powyżej.

Dziękujemy za twoją opinię