Jak ładować mój Galaxy Watch

Aby w pełni wykorzystać możliwości Twojego Galaxy Watch, upewnij się że jest on ładowany poprawnie. Naładuj baterię przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, lub w sytuacji gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu.

Uwaga: Używaj tylko zatwierdzonych przez Samsung ładowarek, baterii oraz przewodów. Nieoryginalne ładowarki lub przewody mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia. 

Kiedy poziom baterii jest niski, pojawia się ikona sygnalizująca, że bateria jest pusta. 

1 Podłącz jeden koniec kabla ładowarki do portu ładowarki bezprzewodowej stacji dokującej, a drugi koniec kabla ładowarki do gniazdka elektrycznego.
2 Umieść urządzenie Galaxy Watch w bezprzewodowej stacji dokującej, upewniając się że tył urządzenia jest wyrównany do środka bezprzewodowej stacji ładującej.

Jeśli między urządzeniem a gniazdem bezprzewodowej stacji dokującej znajdą się ciała obce lub przeszkody (np. płyny lub pył), proces ładowania może nie przebiegać prawidłowo.

Kiedy zegarek zacznie się ładować, dioda LED stacji dokującej zacznie świecić się na czerwono.

Identyfikatory statusu diody LED

Identyfikatory statusu diody LED

 

Kolor

Stan naładowania

Czerwony

Ładowanie

Zielony

Całkowicie naładowana

Pomarańczowy

Podłączony do zasilacza niskiego napięcia

Stacja ładująca Galaxy Watch
  1. Wskaźnik LED
  2. Podkładka do ładowania bezprzewodowego
  3. Port ładowarki

Dziękujemy za twoją opinię