Jak ładować smartwatch Galaxy

Aby w pełni wykorzystać możliwości Twojego Galaxy Watch, upewnij się, że jest on ładowany poprawnie. Naładuj baterię przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, lub w sytuacji gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu. Aktualna żywotność baterii zależy od aktualnego połączenia Wi-Fi, używanych aplikacji oraz połączeń i wiadomości przychodzących. 

Zapamiętaj: Używaj tylko zatwierdzonych przez Samsung ładowarek, baterii oraz przewodów. Nieoryginalne ładowarki lub przewody mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Kiedy poziom naładowania baterii będzie niski, pojawi się ikona informująca o tym zdarzeniu. Podłącz jeden koniec kabla ładowarki do portu ładowarki bezprzewodowej stacji dokującej, a drugi koniec kabla ładowarki do gniazdka elektrycznego. 

1 Umieść urządzenie Galaxy Watch w bezprzewodowej stacji dokującej, upewniając się że tył urządzenia jest wyrównany do środka bezprzewodowej stacji ładującej.
2 Kiedy zegarek zacznie się ładować, dioda LED stacji dokującej zacznie świecić się na czerwono.

Jeśli między urządzeniem a gniazdem bezprzewodowej stacji dokującej znajdą się ciała obce lub przeszkody (np. płyny lub pył), proces ładowania może nie przebiegać prawidłowo.

Identyfikatory statusu diody LED 

 • Czerwone światło: Ładowanie.
 • Zielone światło: W pełni naładowany.
 • Pomarańczowe światło: Podłączony do zasilacza o niskim napięciu.
Stacja ładująca Galaxy Watch
 1. Wskaźnik LED.
 2. Podkładka do ładowania bezprzewodowego.
 3. Port ładowarki.

Możesz także ładować baterię Galaxy Watch za pomocą kompatybilnej, bezprzewodowej stacji ładującej lub kompatybilnego urządzenia, z podobną funkcjonalnością. 

Umieść Galaxy Watch Active na stacji ładującej i umieść elementy tak, aby tylna, środkowa część zegarka, ułożona była płasko na środku stacji ładującej.

Stacja do ładowania bezprzewodowego

Możesz także ładować baterię swojego Galaxy Watch Active za pomocą kompatybilnej, bezprzewodowej płytki ładującej lub urządzenia o podobnej funkcjonalności.

Kompatyblne stacje do bezprzewodowego ładowania

Jeżeli zegarek wyłączy się, świecąca ikona pojawi się na ekranie. Naciśnij dowolny przycisk Galaxy Watch Active, żeby włączyć zegarek, podczas gdy jest on ładowany bezprzewodowo, i sprawdź status ładowania dotykając ekranu.

Dodatkowo, obydwa urządzenia Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active mogą być ładowane za pomocą innowacyjnej funkcji Wireless PowerShare. Na przykład, możesz używać swojego Galaxy S10, zamiast stacji ładującej smartwatch.

 

Wykonaj poniższe kroki żeby ładować baterię zegarka za pomocą funkcji Wireless PowerShare:

1 Wysuń panel powiadomień Twojego smartfona, przeciągając dwom palcami od góry do dołu ekranu.
2

Dotknij ikony Wireless PowerShare, żeby uruchomić funkcję.

3 Umieść Galaxy Watch w środkowej części, tylnej obudowy Galaxy S10 lub Galaxy Note10.
Ładowanie Wireless PowerShare
4 Świecąca niebieska dioda LED informuje, że funkcja Wireless PowerShare jest aktywna. Jak połączenie pomiędzy urządzeniami zostanie ustanowione, smartfon zawibruje i czerwona dioda LED będzie świeciła stałym światłem.
5 Rozłącz obydwa urządzenia, w momencie przekazania odpowiedniej ilości energii, możesz wtedy wyłączyć funkcję Wireless PowerShare.

Po aktywacji trybu oszczędzania energii, niektóre funkcje zostaną ograniczone, tak jak poniżej:

 

 • Wszystkie wyświetlane kolory na ekranie, będą dostępne w skali szarości.
 • Sieć Wi-Fi zostanie wyłączona.
 • Wszystkie funkcje zostaną ograniczone z wyjątkiem połączeń, wiadomości oraz powiadomień.
 • Powiadomienia aplikacji, które potrzebują połączenia z siecią nie będą dostarczane.
 • Wydajność procesora zostanie ograniczona.

 

Możesz aktywować Tryb oszczędzania energii z poziomu Ustawień:  

1 Dotknij Ustawienia oraz obróć pierścień lub przewiń w dół, żeby wybrać opcję "Bateria”.
Dotknij Ustawienia
2 Wybierz “Oszczędzanie energii” I potwierdź działanie, dotykając ikony potwierdzenia.
Potwierdź dotykając ikony potwierdzenia

Możesz także aktywować ten tryb z poziomu panelu powiadomień: 

1 Przewiń palcem od góry do dołu ekranu, żeby wysunąć panel powiadomień.
2 Dotknij ikony Oszczędzania energii i potwierdź swój wybór, dotykając ikony potwierdzenia.
Dotknij ikony Oszczędzania energii

Żeby wyłączyć ten tryb, dotknij “Wyłącz” w dolnej części ekranu trybu oszczędzania energii i dotknij ikony potwierdzenia. 

Dotknij Wyłącz

Ewentualnie, dotknij ponownie ikony Oszczędzanie energii na panelu powiadomień, żeby wyłączyć funkcję. 

Dziękujemy za twoją opinię