Jak mogę utworzyć Moją ikonę Emoji ?

Możesz wyrażać siebie na zabawne i kreatywne sposoby przy pomocy ikon emoji wyglądających dokładnie jak Ty. 
Możesz robić zdjęcia i filmy przy pomocy swoich ikon emoji lub udostępniać naklejki ze swoimi ikonami emoji.

Tworzenie ikony AR Emoji

1 Na liście trybów nagrywania dotknij „Ik. Emoji Ar”.
2 Dotknij „Utw. Moją emoji”.
3 Dopasuj twarz do ekranu i dotknij spustu migawki, żeby zrobić zdjęcie.
4 Wybierz płeć Mojej ikony Emoji i dotknij „Następny”.
5 Udekoruj Moją ikonę Emoji i dotknij „Ok”.

Używanie naklejek AR Emoji

Możesz wykorzystać naklejki AR Emoji podczas rozmowy za posrednictwem wiadomości lub w serwisie społecznościowym:

1 Na klawiaturze Samsung dotknij ikonę Emoji.
2 Wybierz jedną z naklejek Moja ikona Emoji
3 Naklejka Moje AR Emoji zostanie wstawiona.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię