Jak parować i przełączać urządzenia połączone ze słuchawkami Galaxy Buds+

Wygodnie paruj słuchawki Galaxy Buds+ z różnymi typami urządzeń, na przykład smartfonami, tabletami lub zegarkami.


Sprawdź, jak po raz pierwszy oraz korzystając z konta Samsung sparować słuchawki Galaxy Buds+ z urządzeniami mobilnymi Samsung lub producentów innych, niż Samsung, a także przełączać pomiędzy dwoma sparowanymi, niezależnymi urządzeniami, bądź korzystając z paneli Multimedia i Urządzenia, zgodnie ze szczegółowym opisem poniżej. 

Parowanie słuchawek Galaxy Buds+ z urządzeniami mobilnymi

Jeżeli na urządzeniu mobilnym masz zainstalowaną aplikację Galaxy Wearable, a funkcja Bluetooth jest włączona, parowanie po raz pierwszy słuchawek Galaxy Buds+ z urządzeniem mobilnym jest bardzo łatwe. Zapoznaj się z trzema opisanymi poniżej opcjami parowania słuchawek Buds+ z rożnymi typami urządzeń mobilnych.

Ilustracja pokazująca słuchawki Galaxy Buds i różne kompatybilne urządzenia Samsung
Jak po raz pierwszy parować słuchawki Galaxy Buds+ z urządzeniami mobilnymi Samsung

Po prostu otwórz etui do ładowania słuchawek Galaxy Buds+ i odczekaj kilka minut, aż otrzymasz komunikat na urządzeniu mobilnym.


Dotknij Połącz (Connect) w oknie komunikatu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie. 

Okno z komunikatem wyświetlane podczas nawiązywania połączenia między słuchawkami Galaxy Buds i smartfonem
Jak po raz pierwszy parować słuchawki Galaxy Buds+ z urządzeniami mobilnymi producentów innych, niż Samsung

Parowanie z urządzeniem z systemem operacyjnym Android

1 Na urządzeniu mobilnym uruchom Galaxy Store lub Play Store i pobierz aplikację Galaxy Wearable.

Pamiętaj: Pobierz aplikację Galaxy Wearable tylko na urządzenia pracujące pod systemem operacyjnym Android 5.0 (API 21), lub późniejszym, oraz które dysponują co najmniej 1,5 GB pamięci RAM.


Możesz zmienić język aplikacji Galaxy Wearable na podłączonym urządzeniu mobilnym. Na urządzeniu mobilnym uruchom Ustawienia > Zarządzanie ogólne > Język i wprowadzanie > Język. Język angielski może być domyślnie wyświetlany, jeżeli język wybrany na ekranie Ustawienia nie jest obsługiwany przez aplikację Galaxy Wearable. 

2 Sprawdź kierunek każdej ze słuchawek i poprawnie umieść je w przeznaczonych dla nich miejscach w etui do ładowania.
3 Zamknij etui do ładowania.
4 Otwórz etui do ładowania. Słuchawki przełączą się do trybu parowania Bluetooth automatycznie.
5

Na urządzeniu mobilnym aktywuj funkcję Bluetooth celem połączenia słuchawek z urządzeniem mobilnym, uruchom aplikację Galaxy Wearable i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

Okno z komunikatem wyświetlane podczas nawiązywania połączenia między słuchawkami Galaxy Buds i smartfonem

Parowanie z urządzeniem z systemem operacyjnym iOS

1 Pobierz aplikację Galaxy Buds+ z App Store.

Pamiętaj: Aplikację możesz pobrać na telefon iPhone 7 lub późniejszy, pracujący pod systemem operacyjnym w wersji iOS 10 lub późniejszej.

2

Na urządzeniu iPhone przejdź do Ustawienia Bluetooth (Bluetooth settings) > wybierz z listy INNE URZĄDZENIA (OTHER DEVICES), a następnie Galaxy Buds+.

3 Zamknij etui do ładowania.
4 Otwórz etui do ładowania. Słuchawki przełączą się do trybu parowania Bluetooth automatycznie.
5 Na urządzeniu mobilnym podczas parowania słuchawek uruchom aplikację Galaxy Wearable i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

Pamiętaj: Ta metoda jest niedostępna dla słuchawek Galaxy Buds (R170).

Jak parować słuchawki Galaxy Buds+ z wieloma urządzeniami jednocześnie, korzystając z konta Samsung

Słuchawki Galaxy Buds+ udostępniają funkcję szybkiego przełączania połączenia Bluetooth, która pozwala na łatwe łączenie dodatkowych zestawów Samsung. Korzystając z tej funkcji możesz łatwo przełączać połączenie Bluetooth między wieloma urządzeniami, które są przypisane do tego samego konta Samsung, ponieważ informacje o parowaniu słuchawek zostaną zsynchronizowane z innymi urządzeniami, które korzystają z tego samego konta Samsung. Nie musisz parować każdego urządzenia niezależnie.


Aby nawiązać połączenie pomiędzy innymi urządzeniami mobilnymi, które korzystają z tego samego konta Samsung oraz słuchawkami Galaxy Buds+, wykonaj działania opisane poniżej. 

1 Otwórz panel powiadomień i stuknij Multimedia lub stuknij Ustawienia.
2

Stuknij Połączenia i stuknij Bluetooth.

3 Wybierz słuchawki zsynchronizowane poprzez konto Samsung.

Jeżeli słuchawki nie nawiązują połączenia z urządzeniem mobilnym, okno dialogowe połączenia nie jest wyświetlane lub urządzenie mobilne nie może odnaleźć słuchawek, stuknij i przytrzymaj oba panele dotykowe słuchawek, mające je w uszach, aby przejść do trybu ręcznego parowania Bluetooth. Po przejściu do trybu parowania Bluetooth, usłyszysz dźwięk. 

Pamiętaj: Nie możesz korzystać z tej metody, jeżeli odtwarzasz muzykę, a funkcja dostosowywania poziomu głośności została domyślnie ustawiona na „Dotknięcie i przytrzymanie touchpada”.

Jak przełączać połączenia ze słuchawkami Galaxy Buds+

Po zakończeniu parowania słuchawek Buds+ z urządzeniami mobilnymi, możesz płynnie przełączać między połączeniami z wieloma urządzeniami. Kiedy inne urządzenia monituje o nawiązanie połączenia, nie musisz najpierw przeprowadzać ręcznego rozłączenia z obecnym urządzeniem, aby przełączanie była łatwe. Przełączając między urządzeniami nie musisz się martwić o ręczne rozłączanie i parowanie. Poznaj opcje opisane poniżej, aby przełączać połączenia słuchawek Buds+ z różnymi urządzeniami mobilnymi.


Przełączanie połączeń między słuchawkami Galaxy Buds+ sparowanymi z dwoma niezależnymi urządzeniami

1

Na urządzeniu mobilnym, na którym chcesz przełączyć połączenie, stuknij Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i wybierz słuchawki z listy Dostępne urządzenia.

2 Aby przełączyć, po prostu wybierz słuchawki z których chcesz skorzystać, z listy Dostępne urządzenia.
Okno z komunikatem wyświetlane podczas nawiązywania połączenia między słuchawkami Galaxy Buds i smartfonem

Przełączanie połączenia między sparowanymi urządzeniami, korzystają z paneli Multimedia lub Urządzenia na smartfonie Galaxy


Jeżeli z urządzeniem mobilnym masz połączone liczne urządzenia Bluetooth do odtwarzania multimediów, możesz skorzystać z panelu Multimedia lub Urządzenia na telefonach pracujących pod systemem operacyjnym Android 10, aby przełączać miedzy połączeniami z różnymi urządzeniami. Zapoznaj się z krokami opisanymi poniżej.


Panel Multimedia

1 Przewiń gestem od góry ekranu urządzenia mobilnego.
2 Stuknij Multimedia — wtedy będziesz w stanie przeglądać urządzenia podłączone do wyjścia audio.
3 Stuknij słuchawki Galaxy Buds+ celem podłączenia wyjścia audio do słuchawek.

Panel Urządzenia

1 Aby przełączyć z poziomu panelu Urządzenia, rozpocznij tak samo — od przewinięcia gestem od góry ekranu urządzenia mobilnego.
2 Stuknij Urządzenia — wtedy będziesz w stanie przeglądać urządzenia bezpośrednio połączone z Twoim urządzeniem mobilnym.
3 Stuknij słuchawki Galaxy Buds+ — przejdziesz do ekranu, z poziomu którego możesz wyłączyć połączenie lub usunąć parowanie z urządzeniem mobilnym.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię