Jak podłączyć słuchawki Galaxy Buds lub Galaxy Buds+ do innych urządzeń

Słuchawki Galaxy Buds

Galaxy Buds / Galaxy Buds+ to bezprzewodowe słuchawki douszne, które pozwalają Ci słuchać muzyki i odbierać połączenia bez względu na to, co właśnie robisz. Po skonfigurowaniu i sparowaniu słuchawek Galaxy Buds / Galaxy Buds+ wystarczy, że otworzysz etui do ładowania, aby urządzenia nawiązały automatycznie połączenie.


Wszystkie urządzenia Bluetooth wymagają parowania zanim połączenie zostanie nawiązane, a informacje przesłane. W przypadku urządzeń z systemem Android, aplikacje SmartThings i Galaxy Wearable ułatwiają i przyśpieszają nawiązanie połączenia między urządzeniami. Na innych urządzeniach — np.: komputerze, telewizorze — parowanie słuchawek Galaxy Buds / Galaxy Buds+ musisz przeprowadzić ręcznie. Po sparowaniu urządzeń połączenie zostanie zapamiętane i za każdym razem, kiedy będą używane, będzie nawiązywane automatycznie. Możesz z łatwością przełączać między dowolnymi urządzeniami, pod warunkiem że są już sparowane ze słuchawkami Galaxy Buds / Galaxy Buds+.

Parowanie z urządzeniem z systemem Android

Aby połączyć słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z innym urządzeniem Samsung, pobierz najpierw aplikację SmartThings i upewnij się, że na Twoim urządzeniu pracuje najnowsza wersja, oraz jest ono zalogowane do Twojego konta Samsung. Poniższe instrukcje zostały opracowane dla urządzeń Samsung pracujących z systemem Android 7.1.1 lub późniejszym.


Aby podłączyć słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ do urządzenia z systemem Android, które nie jest urządzeniem Samsung, pobierz najpierw aplikację Galaxy Wearable ze sklepu Google Play.

1 Umieść słuchawki w odpowiadających im otworach w etui do ładowania.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
2 Zamknij etui do ładowania.
3 Otwórz etui do ładowania. Słuchawki douszne przełączą się automatycznie do trybu parowania.
4 Jeżeli przeprowadzasz parowanie z urządzeniem Samsung, na urządzeniu wyświetlone zostanie okno dialogowe. Dotknij „Połącz” w oknie dialogowym. Jeżeli przeprowadzasz parowanie z urządzeniem innym, niż urządzenie Samsung, otwórz aplikację Galaxy Wearable.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie.
6 Po połączeniu słuchawek Galaxy Buds / Galaxy Buds+ podjęta zostanie próba automatycznego nawiązania połączenia z urządzeniem przy każdorazowym otwarciu etui do ładowania, jeżeli słuchawki douszne się w nim znajdują. Każde urządzenie przypisane do Twojego konta Samsung będzie mogło zostać automatycznie połączone ze słuchawkami Galaxy Buds / Galaxy Buds+.
Parowanie ręczne

Aby sparować słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z urządzeniem pracującym z systemem innym, niż Android — np. z telewizorem lub komputerem — parowanie urządzeń musisz przeprowadzić ręcznie.

1 Umieść słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ w uszach.
2 Stuknij i przytrzymaj panele dotykowe obu słuchawek. Słuchawki przełączą się do trybu parowania; słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
3 Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i sparuj słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ jako nowe urządzenie.

Pamiętaj: Lokalizacja ustawień Bluetooth i działania, które należy wykonać celem sparowania nowego urządzenia, będą różne w zależności od urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Wskazówki i środki ostrożności w odniesieniu do technologii Bluetooth

  • Jeżeli słuchawki Galaxy Buds nie zostaną sparowane w przeciągu trzech minut po otwarciu etui do ładowania, działanie funkcji aktywnego parowania zostanie zatrzymane. Wtedy zamknij i otwórz ponownie etui do ładowania, aby ponownie rozpocząć parowanie.
  • Aby uniknąć problemów z łączeniem słuchawek, urządzenia powinny znajdować się blisko siebie.
  • Słuchawki douszne powinny znajdować się w promieniu łączności Bluetooth (10 metrów) od urządzenia. Odległość może się różnić w zależności od miejsca użytkowania urządzeń.
  • Upewnij się, że między słuchawkami dousznymi i podłączonym urządzeniem nie znajdują się jakiekolwiek obiekty. W tym ściany, naroża, płoty, ale także osoby postronne i jakiekolwiek części ciała.
  • Nie dotykaj anteny Bluetooth podłączonego urządzenia.
  • Bluetooth wykorzystuje tę samą częstotliwość, co niektóre produkty urządzenia przemysłowe, naukowe, medyczne i niskonapięciowe. Jeżeli użytkujesz urządzenie w pobliżu takich produktów, może pojawić się interferencja.
  • Niektóre urządzenia, które nie zostały jeszcze przetestowane lub zaaprobowane przez Bluetooth SIG (Special Interest Group) mogą być niekompatybilne ze słuchawkami dousznymi.

 

Przełączanie między urządzeniami

Słuchawki Galaxy Buds / Buds+ nie mogą łączyć się z wieloma urządzeniami jednocześnie, ale umożliwiają szybkie przełączanie między urządzeniami.
Po sparowaniu urządzeń połączenie będzie nawiązywane automatycznie za każdym razem, kiedy będą używane. Nie ma potrzeby rozłączania i ponownego nawiązywania połączenia z drugim urządzeniem. Zamiast tego wystarczy wybrać „Galaxy Buds / Buds+” z listy sparowanych urządzeń w ustawieniach Bluetooth urządzenia, którego dźwięku chcesz słuchać.

Przełączanie na smartfon lub tablet


Z poziomu menu Ustawienia:

1 Przejdź do „Ustawienia”.
2 Dotknij „Połączenia”.
3 Dotknij „Bluetooth”.
4 Wybierz słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z listy sparowanych urządzeń.

Z poziomu panelu powiadomień:

1 Przeciągnij ekran gestem z góry do dołu, aby wyświetlić panel powiadomień.
2 Dotknij „Urządzenia”. Możesz także dotknąć i przytrzymać ikonę Bluetooth.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
3 Wybierz słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z listy sparowanych urządzeń.

Przełączanie na zegarek Galaxy Watch


Na zegarku:

1 Naciśnij przycisk Home na zegarku, aby przejść do ekranu aplikacji.
2 Dotknij „Ustawienia”.
3 Dotknij „Połączenia”.
4 Dotknij „Bluetooth”.
5 Wybierz słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z listy.

Przełączanie na komputer z systemem Windows 10


Na komputerze: 

1 W menu Start kliknij „Ustawienia”.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
2 Wybierz „Urządzenia”.
3 Wybierz „Urządzenia Bluetooth i inne urządzenia”.
4 Wybierz „Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie” i w oknie dialogowym wybierz „Bluetooth”.
5 Wybierz słuchawki Galaxy Buds / Galaxy Buds+ z listy.

Łączenie z telewizorem Samsung Smart TV (poprzez smartfon Galaxy)


Poniższe instrukcje są wiążące dla modeli telewizorów Samsung Smart TV, które są połączone ze smartfonem Galaxy poprzez aplikację SmartThings. W przypadku innych telewizorów skonsultuj ich instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak podłączyć słuchawki Bluetooth.


Na smartfonie Galaxy:

1 Przeciągnij ekran gestem z góry do dołu, aby wyświetlić panel powiadomień.
2 Dotknij „Urządzenia”. Możesz także dotknąć i przytrzymać ikonę Bluetooth.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device
3 Dotknij i przytrzymaj Galaxy Buds / Galaxy Buds+.
4 Dotknij „Połącz z innym urządzeniem”, a następnie wybierz swój telewizor Smart TV.
2-how-to-connect-galaxy-buds-to-another-device

Dziękujemy za twoją opinię