Jak zainstalować i używać Bixby Voice na swoim telefonie?

Bixby jest inteligentnym asystentem głosowym, pomagający w wygodniejszym użytkowaniu.

Możesz mówić do Bixby lub wprowadzić tekst ręcznie. Dzięki Tobie uczy się on codziennych rutyn oraz otoczenia. Im więcej może nauczyć się o Tobie, tym bardziej precyzyjnie będzie mógł określić Twoje potrzeby i dostosować się się do nich.

Uwaga: Żeby używać Bixby, Twoje urządzenie musi być podłączone do sieci Wi-Fi lub sieci mobilnej. 

1 Naciśnij przycisk Bixby, który jest pojedynczym przyciskiem po prawej stronie telefonu.
2 Wybierz „Dalej” na stronie tytułowej.
Gdy pojawi się ekran startowy Bixby Voice, kliknij dalej.
3 Wybierz język do komunikowania się z Bixby, a następnie dotknij “Potwierdź”.
W kolejnym kroku możesz wybrać język. Następnie potwierdź wybór.
4 Wybierz “Zaloguj”, żeby zalogować się do Twojego konta Samsung account.
Aby korzystać z aplikacji, musisz się zalogować do konta Samsung.

Uwaga: Jeżeli jesteś już zalogowany do konta, krok nie zostanie wyświetlony.

5 Wybierz „Gotowe”, żeby zakończyć rejestrację Twojego konta Samsung.
Pozostało Ci tylko wcisnąć gotowe, by cieszyć się funkcjonalnością Bixby Voice.
6 Przeczytaj warunki korzystania i zaakceptuj je. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji, wybierz „Dalej”.
Pamiętaj także o zapoznaniu się z warunkami i zasadami w Bixby Voice przed jej użytkowaniem.
7 Wykonaj kroki zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby zakończyć konfigurację Bixby.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bixby.
2 Podczas trzymania przycisku, powiedz to co chcesz, a następnie zwolnij palec z przycisku.

Możesz powiedzieć cokolwiek chcesz zrobić, a Bixby to wykona dla Ciebie. Możesz zadać pytanie, żeby Bixby znalazł informację w internecie, ustawił przypomnienie /alarm/ wydarzenie lub wydaj polecenie wykonania połączenia lub napisania odpowiedniej wiadomości.

Możesz dezaktywować Bixby Voice nawet w momencie, kiedy przycisk Bixby został naciśnięty i przytrzymany.

1

Na ekranie głównym Bixby, wybierz ikonę ustawień.

2 Przesuń przełącznik przy “Klawisz Bixby”, w celu wyłączenia.
Za pomocą suwaka możesz w każdej chwili aktywować i dezaktywować Bixby Voice na swoim telefonie.

Dziękujemy za twoją opinię