Jak używać funkcji Always On Display?

Always On Display pozwoli C sprawdzać ważne informacje bez potrzeby odblokowywania ekranu, co znacznie przyśpieszy pracę z telefonem.

Always On Display jest funkcją, która pozwala na sprawdzenie ważnych informacji na zablokowanym ekranie, dzięki temu nie potrzebujesz dotykać ekranu, żeby być na bieżąco.  Możesz dostosować swój ekran blokady tak, żeby wyświetlał czas, datę, muzykę, pogodę, alarmy, kalendarz oraz Bixby Routines.

Uwaga: Always On Display oraz niektóre jego funkcje są dostępne tylko na niektórych urządzeniach. Jeżeli Twoje urządzenie wygląda inaczej niż na przedstawionych przykładach, możesz nie mieć możliwości korzystania z najnowszych funkcji Always On Display. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania.

Uwaga: Jeżeli posiadasz uruchomiony tryb oszczędzania energii, Twój Always On Display zostanie wyłączony. Konieczne jest wyłączenie trybu oszczędzania energii, żeby korzystać z Always On Display.

Za pomocą panelu powiadomień:

1 Przeciągnij w dół od góry ekranu, żeby rozwinąć panel powiadomień.
2 Dotknij „Always On Display", żeby aktywować lub dezaktywować funkcję.
3 Dotknij i przytrzymaj „Always On Display”, żeby otworzyć menu Blokady ekranu, następnie dotknij „Always On Display”, żeby sprawdzić dostępne ustawienia.
Always On Display dostępne jest na ekranie powiadomień wśród skrótów na górze ekranu.

Za pomocą menu Ustawienia:

1 Przejdź do “Ustawienia”, następnie dotknij “Blokada ekranu”.
2 Dotknij przełącznika, żeby aktywować „Always On Display”.
3 Dotknij "Always On Display", żeby sprawdzić ustawienia.

Otwórz menu Always On Display przez panel powiadomień lub przez menu Ustawienia. Następnie wybierz preferowane ustawienia Always On Display.

1 Wybierz preferowany tryb wyświetlania.
  • Dotknij, aby pokazać: AOD wyświetli się na kilka sekund, kiedy dotkniesz ekranu.
  • Zawsze wyświetlaj: AOD będzie się wyświetlać cały czas.
  • Pokaż zgodnie z harmonogramem: AOD będzie się wyświetlał w określonym, ustalonym przez Ciebie czasie. Dotknij „Ustaw harmonogram”, żeby określić godziny rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania.
2 Dotknij “Styl zegara”, następnie wybierz preferowany typ zegarka spośród dostępnych styli i układów. Możesz nawet załadować swoje własne zdjęcia lub GIF. Dotknij „Gotowe”, żeby zapisać.
3 Dotknij suwaka, żeby aktywować lub dezaktywować „Jasność adaptacyjną”. Jeżeli funkcja jest zdezaktywowana, możesz przesunąć suwak jasności w lewo lub prawo, w celu dopasowania jasności ręcznie.
4 Dotknij „ Obróć ekran, żeby”, następnie wybierz „Portret” lub „Krajobraz”.
5 Dotknij strzałki wstecz, żeby zapisać zmiany.
Za pomocą suwaka możesz aktywować lub dezaktywować opcję Always On Display na swoim telefonie.

Domyślnie, Always On Display będzie wyświetlał zegar oraz powiadomienia jeżeli funkcja jest aktywna. Możesz także ustawić wyświetlanie tak, aby wyświetlana była muzyka odtwarzana na urządzeniu, dzisiejszy plan dnia, następny alarm, pogoda oraz Bixby Routines (Procedury Bixby)

1 Przejdź do „Ustawienia”, następnie wybierz „Blokada ekranu”.
2 Dotknij "Elementy FaceWidgets".
3 Dotknij przełączniki znajdujące się obok aplikacji, którą chcesz wyświetlić na zablokowanym ekranie. Upewnij się, że przełącznik „Always On Display” jest aktywowany.
Always On Display dostępne jest również w elementach FaceWidget. Szukaj tej funkcji w ustawieniach.
4 Żeby zmienić kolejność, dotknij „Zm. kol.”, następnie przytrzymaj palec na strzałce i przesuń ją w górę lub w dół, żeby zmienić kolejność.

Uwaga: Zegar zawsze będzie pierwszym wyświetlanym elementem. Jego kolejność nie może zostać zmieniona.

Dziękujemy za twoją opinię