Jak zabezpieczyć telefon Galaxy przed instalacją złośliwych aplikacji: smishingowych, pharmingowych, szpiegujących?

Wszystkie aplikacje Galaxy są skanowane przed ich pobraniem, dlatego możliwość zainfekowania telefonu jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem jest znikoma. Niemniej jednak złośliwie ukierunkowane reklamowe wiadomości tekstowe lub e-mail mogą nieść ze sobą zagrożenie pobraniem szkodliwego lub złośliwego oprogramowania na telefon. Istnieje kilka działań, które możesz podjąć celem zabezpieczenia telefonu Galaxy przed atakami smishingowymi, pharmingiem urządzeń mobilnych, aplikacjami szpiegującymi i wirusami. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Środki ostrożności dotyczące smishingu

Smishing to metoda na elektroniczne oszustwo finansowe, która sprowadza się do przesłania odbiorcy wiadomości tekstowej z adresem witryny internetowej i instalacji złośliwego kodu po tym, jak użytkownik uzyska dostęp do witryny internetowej, a w konsekwencji kradzieży danych osobowych użytkownika. W rezultacie użytkownicy mogą być narażeni na utratę środków pieniężnych poprzez mikropłatności. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest smishing, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

Chroń przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Zachowaj ostrożność w przypadku odnośników do witryn internetowych zamieszczonych w wiadomościach tekstowych z nieznanych powodów. (Jeżeli wiadomość tekstowa wysłana przez osobę znajomą zawiera odnośnik do witryny internetowej, sprawdź go przed uzyskaniem dostępu do witryny).
 • Zainstaluj na produkcie co najmniej dwa programy antywirusowe, zaktualizuj je do najnowszej wersji i utrzymuj monitoring w czasie rzeczywistym.
 • Zastosuj blokowanie i ograniczenia mikropłatności.
 • Zwiększ ustawienia bezpieczeństwa produktów poprzez zapobieganie instalacji na produkcie aplikacji z nieznanych źródeł.

Środki ostrożności dotyczące pharmingu urządzeń mobilnych

Pharming urządzeń mobilnych to metoda na elektroniczne oszustwo finansowe, w której fałszywa aplikacja bankowości elektronicznej jest instalowana na produkcie zainfekowanym złośliwym oprogramowaniem celem skłonienia użytkowników do wprowadzenia poufnych danych pozwalających uzyskać dostęp do środków pieniężnych celem kradzieży takich danych. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest pharming urządzeń mobilnych, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

 • Zachowaj ostrożność w przypadku odnośników do witryn internetowych zamieszczonych w wiadomościach tekstowych z nieznanych powodów. (Jeżeli wiadomość tekstowa wysłana przez osobę znajomą zawiera odnośnik do witryny internetowej, sprawdź go przed uzyskaniem dostępu do witryny).
 • Korzystaj z haseł jednorazowych (OTP), tokenów bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed kopiowaniem hasła) itp. oraz korzystaj z usługi zapobiegania elektronicznym oszustwom finansowym.
 • Zainstaluj na produkcie co najmniej dwa programy antywirusowe, zaktualizuj je do najnowszej wersji i utrzymuj monitoring w czasie rzeczywistym.
 • Nigdy nie podawaj w bankowości elektronicznej pełnego numeru zabezpieczającego karty.
 • Nie przechowuj na urządzeniu zdjęć numeru zabezpieczającego karty.
 • Jeżeli podejrzewasz atak pharmingowy, natychmiast wnioskuj o zawieszenie płatności, zwracając się do policji lub banku.

Środki ostrożności dotyczące aplikacji szpiegujących

Aplikacja szpiegująca jest aplikacją na smartfony, która w czasie rzeczywistym może gromadzić informacje o połączeniach telefonicznych, wiadomościach tekstowych oraz dane o lokalizacji użytkowników danego produktu poprzez dostęp do funkcji nagrywania głosu, usuwanie danych, a nawet ograniczanie dostępu. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną są aplikacje szpiegujące, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

 • Zachowaj ostrożność w przypadku odnośników do witryn internetowych zamieszczonych w wiadomościach tekstowych z nieznanych powodów. (Jeżeli wiadomość tekstowa wysłana przez osobę znajomą zawiera odnośnik do witryny internetowej, sprawdź go przed uzyskaniem dostępu do witryny).
 • Zainstaluj na produkcie co najmniej dwa programy antywirusowe, zaktualizuj je do najnowszej wersji i utrzymuj monitoring w czasie rzeczywistym.
 • Korzystaj z ustawień blokady bezpieczeństwa, takich jak wzory, hasła i odciski palców oraz często je zmieniaj.
 • Nie zezwalaj na arbitralne modyfikowanie ustawień rejestru lub oprogramowania systemu operacyjnego.
 • Zapobiegaj automatycznej instalacji złośliwych aplikacji szpiegujących konfigurując urządzenie tak, aby nie instalowało aplikacji z nieznanych źródeł.

Środki ostrożności dotyczące wirusów

Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest infekcja wirusem, stosuj środki ostrożności opisane poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować utratą gwarancji na produkt.

 • Unikaj pobierania podejrzanych aplikacji.
 • Unikaj odwiedzania podejrzanych stron.
 • Usuwaj wiadomości tekstowe i e-mail od nieznanych lub podejrzanych nadawców.
 • Korzystaj z funkcji ustawień hasła i zmieniaj hasło regularnie.
 • Włączaj interfejsy bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, tylko wtedy, gdy ich używasz.
 • Jeżeli odbiegające od normy symptomy się utrzymują, sprawdź urządzenie pod kątem infekcji złośliwym kodem.
 • Sprawdzaj pobrane pliki pod kątem wirusów przed ich otwarciem.
 • Zainstaluj program antywirusowy na komputerze i regularnie wykonuj skanowanie pod kątem wirusów.
 • Nie zmieniaj arbitralnie struktury platformy produktu.
 • Zawsze aktualizuj system operacyjny i program antywirusowy do najnowszych wersji.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię