Połączenia Bluetooth - Galaxy Watch

Połączenia Bluetooth - Galaxy Watch Połączenia Bluetooth - Galaxy Watch

Możesz połączyć swój Samsung Galaxy Watch ze słuchawkami Bluetooth, by móc ćwiczyć, bez konieczności noszenia zbędnych urządzeń. Na początku, otwórz menu. Obróć pierścień zegara i przejdź do „Ustawień”. Przekręć ponownie, by otworzyć „Połączenia”. Teraz naciśnij „Bluetooth”. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest widoczny, a następnie wybierz opcję „Zestaw słuchawkowy Bluetooth”. Jeśli zestaw będzie dostępny, możesz rozpocząć parowanie urządzeń.

Dziękujemy za twoją opinię