Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip to pierwszy smartfon z wyświetlaczem Infinity Flex z ultracienkiego szkła.  
Ze względu na to, że w konstrukcji tego telefonu wykorzystano elastyczną szklaną substancję, wymagane są specjalne środki ostrożności i pielęgnacji. 
Jeśli będziesz przestrzegać poniższych porad, Twoje urządzenie przez długi czas zachowa doskonały wygląd i pełną funkcjonalność. 

Nie naciskaj ekranu twardymi ani ostrymi przedmiotami

Nie należy wywierać nacisku na ekran główny oraz nie powinno się używać niczego ostrego, np. długopisu lub paznokcia, do naciskania ekranu głównego i obiektywu aparatu przedniego.
Nadmierna siła nacisku lub narzędzia mogą spowodować powstanie zadrapań lub uszkodzenie ultracienkiej powłoki szklanej ekranu głównego. Ekran należy dotykać delikatnie.

GIF przedstawiający naciskanie urządzenia

Uwaga: w przypadku niektórych rodzajów zadrapań lub uszkodzeń może nie obowiązywać gwarancja serwisowa lub może być wymagane pokrycie dodatkowych kosztów naprawy.

Nie rozkładaj urządzenia, wkładając palec między części ekranu

GIF przedstawiający otwieranie urządzenia

Rozkładając lub otwierając urządzenie poprzez włożenie palca między części ekranu, można spowodować zadrapanie lub uszkodzenie powłoki ekranu.
Zalecany sposób otwierania polega na chwycie z boku. 

Usuń wszelkie przedmioty obce znajdujące się pomiędzy częściami ekranu

Podczas składania urządzenia na ekranie głównym nie mogą znajdować się żadne przedmioty, takie jak karty kredytowe, monety czy klucze. Ich obecność może spowodować uszkodzenie ekranu.
Złóż urządzenie przed włożeniem go do torebki lub odłożeniem. Urządzenie należy przechowywać w stanie złożonym, aby uniknąć przypadkowego zadrapania lub uszkodzenia ekranu.

Obraz przedstawiający karty lub monety położone na ekranie głównym urządzenia

Urządzenie należy trzymać z dala od przedmiotów wrażliwych na pole magnetyczne.
Magnesy znajdujące się w urządzeniu mogą zniszczyć lub wyłączyć urządzenia magnetyczne, takie jak karty kredytowe, przepustki, karty dostępu, karty pokładowe czy karty parkingowe. Dlatego należy je trzymać z dala.

Ponadto urządzenie może zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca czy wszczepialne kardiowertery-defibrylatory.  Jeśli używasz tego typu urządzeń, trzymaj telefon w bezpiecznej odległości od nich i zasięgnij porady lekarza przed jego użyciem.  

Chroń urządzenie przed dostaniem się płynów i drobnych cząstek do jego wnętrza.
Urządzenie Galaxy Z Flip nie jest odporne na wodę i kurz.
Ekran dotykowy narażony na działanie wilgoci lub wody może nie działać prawidłowo.

Zalecane jest pozostawienie przyklejonej folii ochronnej ekranu.
Na ekran nie należy naklejać żadnych innych produktów, takich jak folie i naklejki.
Należy używać folii ochronnej zatwierdzonej przez firmę Samsung, aby ograniczyć działanie warunków zewnętrznych na ekran główny.

 

Dziękujemy za twoją opinię