Aktualizacja kin domowych za pomocą USB

Aktualizacja przy pomocy nośnika USB:

1 Pobierz plik z najnowszą wersją oprogramowania ze strony:
2 Rozpakuj plik z oprogramowaniem do głównego katalogu nośnika USB.

Ostrzeżenie: 
Wymienione poniżej czynności mogą przerwać proces aktualizacji i trwale uszkodzić urządzenie.
Odłączenie przewodu zasilania w trakcie aktualizacji.
Zanik zasilania
.
Wyłączenie urządzenia
.

W jaki sposób zaktualizować kino domowe Samsung:

1 Włącz system kina domowego i poczekaj na pojawienie się głównego menu.
2 Podłącz do zestawu nośnik USB z aktualizacją.
3 Wybierz „Powrót” gdy pojawi się komunikat „Podłączono nowe urządzenie”.
4 Otwórz Menu > Ustawienia > Pomoc Techniczna > Aktualizacja Oprogramowania > Przez USB.
5 Odtwarzacz wyszuka pliki aktualizacji na nośniku USB.
6 Kliknij „Tak” gdy pojawi się prośba o potwierdzenie aktualizacji.
7 Rozpocznie się proces aktualizacji. Nie odłączaj urządzenia od prądu i nie odłączaj nośnika USB.
8 Po udanej aktualizacji odtwarzacz uruchomi się ponownie.
9 Włącz urządzenie i odłącz nośnik USB. Proces został zakończony z powodzeniem.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię