Czy można wyłączyć podświetlenie pod logiem Samsung w modelu UE55JS9000LXXH?

1 Podświetlone logo Samsung na obudowie można wyłaczyć z poziomu Menu. W tym celu należy wybrać Menu > System > Ogólne > Efekt świetlny.
2 Wybrać jedną z czterech opcji.

Do wyboru są: 

Wyłączone
: podświetlenie jest wyłączone na stałe.
Czuwanie wł.: podświetlenie jest aktywne jedynie w czasie czuwania. 
Oglądanie wł.: podświetlenie jest aktywne jedynie gdy telewizor jest włączony.
Zawsze: podświetlenie jest aktywne gdy telewizor jest podłączony do gniazdka zasilającego.

 

 

Dziękujemy za twoją opinię