Gdy twój telewizor się nie włącza - Telewizory Samsung

Gdy twój telewizor się nie włącza. Jeśli twój telewizor pozostaje wyłączony, sprawdź czy wskaźnik trybu gotowości LED jest włączony. Umieszczając swój smartfon pod telewizorem, z łatwością go zlokalizujesz. Jeśli nie jest on włączony, odłącz i podłącz ponownie przewód zasilający. Rozłącz i podłącz kabel Invisible Connection pomiędzy telewizorem a urządzeniem One Connect. Sprawdź, czy przewód nie został przyciśnięty lub ostro wygięty. Skontroluj ponownie wskaźnik LED.  Jeżeli jest on włączony, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na pilocie, aby włączyć telewizor. Jeśli wskaźnik LED wyłączy się gdy naciśniesz przycisk zasilania, oznacza to że twój telewizor jest prawidłowo podłączony do źródła prądu. W przypadku gdy ekran telewizora pozostaje wciąż pusty, delikatnie dotknij go palcem. Jeśli w miejscu naciśnięcia na wyświetlacz pojawi się mignięcie, oznacza to że twój telewizor został prawidłowo podłączony do źródła zasilania. Na pilocie, naciśnij przycisk „MENU” lub „Smart Hub”. Jeżeli zostanie wyświetlone menu ustawień, świadczy to wadliwej pracy podłączonego urządzenia zewnętrznego lub jego złym połączeniu do telewizora. Sprawdź połączenia przewodów wejścia wideo do telewizora lub urządzenia One Connect. Pamiętaj, że urządzenie zewnętrzne musi być włączone. Jeśli jest wyłączone, sprawdź czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia i gniazda elektrycznego. Skontroluj połączenia przewodów wejścia wideo do telewizora lub urządzenia One Connect. Upewnij się, że połączenie kabli pomiędzy telewizorem i One Connect, lub urządzeniem zewnętrznym jest prawidłowe. Ponadto, sprawdź czy w menu ekranu zostało wybrane właściwe źródło sygnału. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj podłączyć kolejne urządzenie zewnętrzne do telewizora, używając kabla HDMI. Jeżeli obraz na ekranie będzie prawidłowy, oznacza to że podłączone urządzenie może być wadliwe.


  Sprawdzić, czy telewizor jest zgodny ze standardem DVB-T2/HEVC.

 

Dziękujemy za twoją opinię