Jak korzystać z funkcji Pielęgnacja urządzenia w Samsung Smart TV

W razie problemów z telewizorem myślisz sobie, że najlepiej go zresetować i zacząć wszystko od początku. Czasami rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, ale nie zawsze jest ono konieczne. Twój telewizor ma wbudowanych kilka funkcji diagnostycznych, które pomogą Ci rozwiązać problemy związane z obrazem, dźwiękiem i wieloma innymi aspektami.

Optymalizacja telewizora przy użyciu aplikacji Pielęgnacja urządzenia

Pielęgnacja urządzenia to oprogramowanie diagnostyczne wykorzystujące dane z telewizora i pokazujące podstawowe informacje na temat jego stanu. Po otwarciu menu Pielęgnacja urządzenia aplikacja wykonuje diagnostykę telewizora i wyświetla listę problemów oraz aktualny stan. Stan telewizora jest określany w dwóch etapach i może być Dobry lub Umiarkowany. Aplikacja Pielęgnacja urządzenia znajduje się w menu Wsparcie klienta.


Użytkownik może też sprawdzić i wyczyścić pamięć, samodzielnie znaleźć przyczynę problemów lub poprosić o wsparcie pomoc techniczną. Po zakończeniu diagnostyki telewizora aplikacja czyści pamięć podręczną, zwalnia ją i zamyka nieużywane aplikacje działające w tle, aby zwolnić pamięć. Poniżej znajduje się instrukcja skanowania telewizora Samsung przy użyciu aplikacji Pielęgnacja urządzenia.

okno główne aplikacji pielęgnacja urządzenia qled
Notification of TV Status

Kategoria                                                                                                                                                   stan

Umiarkowany     dostępne 0% pamięci Flash (zgodnie ze wskazaniem w interfejsie użytkownika), dostępne mniej niż 70 MB pamięci RW

Dobry                       wszystkie inne przypadki niż Umiarkowany

Uruchom aplikację Pielęgnacja urządzenia na telewizorze, aby zoptymalizować i zdiagnozować jego stan, np. gdy pojawiają się problemy z ostrością albo brakuje pamięci do przechowywania danych. Naciśnij przycisk Pielęgnacja urządzenia na środku ekranu, aby wbudowany program diagnostyczny sprawdził stan telewizora. Jeśli występują jakiekolwiek problemy, zostaną pokazane.


Aby przeskanować telewizor przy użyciu aplikacji Pielęgnacja urządzenia, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora i wybierz Ustawienia.

ustawienia aplikacji pielęgnacja urządzenia qled

Krok 2. W menu Ustawienia przejdź do sekcji Wsparcie i wybierz opcję Pielęgnacja urządzenia.

menu dźwięku aplikacji pielęgnacja urządzenia qled

Krok 3. Wybierz przycisk Uruchom pielęgnację urządzenia na środku ekranu, aby rozpocząć skanowanie.

uruchamianie pielęgnacji urządzenia qled

Opcja Zarządzanie pamięcią w menu Pielęgnacja urządzenia pozwala na sprawdzenie i uporządkowanie danych, które są aktualnie przechowywane w telewizorze. Jeśli chcesz usunąć zainstalowaną aplikację, wybierz przycisk Usuń w prawym górnym rogu, aby usunąć wybraną aplikację. Z kolei kliknięcie przycisku szczegółów aplikacji umożliwia sprawdzenie szczegółowych danych, takich jak całkowita objętość aplikacji, zapisane dane i pamięć podręczna.

 • Usuwanie: Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.
zarządzanie pamięcią pielęgnacja urządzenia qled
 • Wyświetlanie szczegółów: Użytkownik może sprawdzić, ile danych i miejsca w pamięci podręcznej wykorzystuje dana aplikacja, oraz usunąć te dane i wyczyścić tę pamięć.
szczegółowy widok pamięci pielęgnacja urządzenia qled

Uwaga: domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można wybrać do usunięcia.

W menu Autodiagnozowanie można bezpośrednio przetestować różne aspekty działania telewizora, aby dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku. Jeśli źródłem problemów jest sam telewizor, określ przyczynę za pomocą funkcji Test wideo, Test obrazu lub Test dźwięku. Ponadto w tym menu można też sprawdzić połączenie HDMI, sygnał sieciowy oraz Smart Hub.

okno menu autodiagnostyki pielęgnacji urządzenia qled
 • Test wideo: W razie problemów z jakością obrazu wideo telewizora użyj funkcji Test wideo. Zostanie odtworzone nagranie w najwyższej odpowiedniej dla Twojego telewizora jakości. Uważnie przyglądaj się ekranowi przez kilka sekund w poszukiwaniu wad obrazu.
przykładowe wideo autodiagnostyki pielęgnacji urządzenia qled
 • Test obrazu: W razie problemów z jakością obrazu telewizora użyj funkcji Test obrazu. Gdy zostanie wyświetlony obraz testowy, uważnie przyglądaj się mu przez 5 sekund w poszukiwaniu wad.
 • Test dźwięku: W razie problemów z jakością dźwięku telewizora użyj funkcji Test dźwięku. Na aktualnie wybranym urządzeniu wyjściowym zostanie odtworzona melodia. Posłuchaj jej uważnie i zwróć uwagę, czy brzmi normalnie.
 • Rozwiązywanie problemów z HDMI: Ten test pozwala sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do portu HDMI telewizora. Wybierz zewnętrzne urządzenie podłączone do portu HDMI, które chcesz przetestować, jak poniżej, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć diagnostykę.
pielęgnacja urządzenia autodiagnostyka rozwiązywanie problemów z HDMI
 • Informacje na temat sygnału: Aby sprawdzić sygnał bieżącego urządzenia zewnętrznego, wybierz Informacje o sygnale. Dodatkowo możesz też sprawdzić kabel HDMI i historię sygnału.
 • Test połączenia ze Smart Hub: Ten test umożliwia diagnostykę połączenia z siecią bezprzewodową. Wykonanie testów DNS, blokad ISP itp. może chwilę potrwać.
 • Resetowanie narzędzia Smart Hub: Mając kod PIN, w Smart Hub można zresetować wszystkie ustawienia, pobrane aplikacje i konta przechowywane w telewizorze.

Uwaga: 

 • Jakość wideo/obrazu użytego w teście jest maksymalna dla danego telewizora. Mimo to może się różnić w zależności od wybranego źródła.
 • Jeśli w czasie testu wystąpi problem, usterka może dotyczyć urządzenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze Wsparciem firmy Samsung.

Uwaga: Przykładowe zrzuty ekranu i menu są w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Dziękujemy za twoją opinię