Gdzie poza tabliczką znamionową można znaleźć numer seryjny TV UE48JS9000?

W celu odczytania numeru seryjnego TV UE48JS9000 należy wybrać na pilocie klasycznym przycisk  „Menu” lub na pilocie Smart przycisk  „MENU/123” następnie spośród wyświetlonych opcji wybieramy pozycję Pomoc techniczna > Kontakt z firmą Samsung. Po wybraniu strzałki w dół możliwe jest odczytanie numeru seryjnego telewizora – wiersz „Numer seryjny”.

 

 

Dziękujemy za twoją opinię