Jak aktywować lub dezaktywować Smart Hub?

Funkcja Smart Hub pozwala szybko i łatwo wyświetlać wszystkie aplikacje OTT (Over-the-Top: Netflix, YouTube, Prime Video), a także różnorodne usługi VOD (Video-on-Demand) i strumieniowania na żywo dostarczane za pośrednictwem telewizora Samsung Smart TV. Aby ułatwić do niej dostęp, funkcja jest skonfigurowana tak, aby wyświetlała się u dołu ekranu.

W wyłączyć tę funkcję, wykonaj działania opisane poniżej. 

Dezaktywuj automatyczne uruchamianie Smart Hub

Czy chcesz ograniczyć określone treści lub dostęp dzieci do aplikacji?

Jeżeli tak, spróbuj zmienić ustawienia, wykonując opisane poniżej w prostym przewodniku działania. 

Menu aplikacji wyświetlone na telewizorze

Krok 1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk Home i użyj klawiatury ze strzałkami, aby przejść do menu Ustawienia.

Krok 2. Wybierz Ogólne > Funkcje Smart.

Funkcje Smart wybrane w menu telewizora

Krok 3. Wyłącz funkcję Uruchom automatycznie Smart Hub

Funkcja automatycznego uruchomienia Smart Hub wybrana w menu telewizora

Krok 4. Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć telewizor — menu Smart Hub powinno zostać wyłączone; zamiast niego powinien zostać wyświetlony baner informujący o bieżącym źródle wejścia. 

Wyświetlone menu Smart Hub

Ponowne włączenie Smart Hub jest oczywiście bardzo proste. Wykonaj działania opisane powyżej, tylko w kroku 3 włącz funkcję Uruchom automatycznie Smart Hub

Funkcja automatycznego uruchomienia Smart Hub wybrana w menu telewizora

Automatycznie uruchamiaj ostatnio używane aplikacje

 

Włącz tę funkcję, aby uzyskać łatwy dostęp do często używanych aplikacji. Włączenie telewizora spowoduje uruchomienie odnośnej aplikacji.

 

Krok 1. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk Home i przejdź do Ustawienia > Ogólne.

Krok 2. Wybierz Funkcje Smart > Uruchom automatycznie ostatnie aplikacje

Funkcja automatycznego uruchomienia ostatniej aplikacji wybrana w menu telewizora

Pamiętaj:

  • Jeżeli masz problemy z telewizorem Samsung Smart TV zawsze najpierw zweryfikuj, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania, gdyż mogą one zawierać rozwiązanie danego problemu.
  • Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię