Jak podłączyć telewizor QLED do internetu

Możesz połączyć swój telewizor QLED do Internetu, żeby stremować filmy, przeglądać Internet, i korzystać z aplikacji Smart Hub. Podłączenie do Internetu umożliwia także korzystanie z aplikacji SmartThings lub pobranie najnowszego oprogramowania, w celu zachowania funkcjonalności oraz aktualnego oprogramowania swojego telewizora.

 

Poniższe kroki wyjaśniają jak połączyć telewizor Samsung do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, lub połączenia sieciowego LAN. 

Pamiętaj: Użyj przycisków nawigacyjnych lewo, prawo, góra i dół na swoim pilocie OneRemote, żeby wybrać odpowiednie menu, następnie naciśnij przycisk Wybierz, żeby potwierdzić. 

Podłącz do sieci Wi-Fi
1 Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote.
2 Użyj przycisków nawigacyjnych lewo oraz prawo na pilocie OneRemote, żeby przejść do menu „Ustawienia”.
3 Wybierz „Ogólne”.
4 Wybierz „Sieć”.
5 Wybierz „Otwórz ustawienia Sieci”.
6 Wybierz „Bezprzewodowa” z menu typ Sieci.
7 Wybierz swoją sieć Wi-Fi.
8 Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi, jeżeli jest to konieczne.
9 Twój telewizor rozpocznie testowanie połączenia sieciowego i wyświetli wszystkie ewentualne problemy. Wybierz „Zamknij”, żeby zakończyć.
Podłączanie to sieci przewodowej
1 Podłącz kabel Ethernet do portu LAN w swoim One Connect box lub znajdującego się z tyłu telewizora.
2 Naciśnij przycisk Zasilania na swoim pilocie OneRemote, następnie naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub).
3 Użyj przycisków nawigacji w lewo lub prawo na pilocie OneRemote, żeby przejść do menu „Ustawienia”.
4 Wybierz „Ogólne”.
5 Wybierz „Sieć”.
6 Wybierz “Otwórz Ustawienia sieci”.
7 Wybierz „Przewodowa” z dostępnych typów sieci.
8 Teraz Twój telewizor wykona test połączenia przewodowego. Jak zostanie zakończone, wybierz „Ok”, żeby wyjść z Ustawień Sieci.
Resetowanie sieci
1 Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote.
2 Przejdź do „Ustawienia”.
3 Wybierz „Ogólne”.
4 Wybierz „Sieć”.
5 Wybierz „Resetuj Sieć”.
6 Wybierz „Tak”.
Testowanie połączenia sieciowego
1 Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote.
2 Przejdź do „Ustawienia”.
3 Wybierz „Wsparcie”.
4 Wybierz „Autodiagnostyka”.
5 Wybierz „Rozpocznij test połączenia Smart Hub”.
6 Po rozpoczęciu „Rozpocznij test połączenia Smart Hub” wyświetli się odpowiedni ekran. Po zakończeniu testowania każdej z sekcji, numery na górze zamienią się na znaczniki.
7 Jak wszystkie sekcje zostaną zakończone, na ekranie pojawi się wiadomość „Test połączenia Smart Hub zakończony pomyślnie”.
Rozwiązywanie problemów z siecią

Jeżeli Twój telewizor nie jest połączony z siecią lub aplikacjami:

  • Upewnij się, że Twój telewizor posiada poprawnie działające połączenie internetowe.
  • Ustawienia > Ogólne > Sieć > Status Sieci
  • Sprawdź czy inne urządzenia podłączone do tej samej sieci pracują poprawnie. 

Jeżeli łączność bezprzewodowa zostanie utracona: 

  • Upewnij się, że modem bezprzewodowy z którego korzystasz jest włączony oraz połączony z siecią, a także czy hasło do sieci bezprzewodowej zostało wprowadzone poprawnie.  

Jeżeli sygnał sieci jest zbyt słaby:

  • Pozycja bezprzewodowego rutera, modemu rutera, lub punktu dostępu powinna znajdować się centralnie. Unikaj umieszczania ich w rogach. Zalecamy umieszczanie rutera nie więcej jak 1,5 m od Twojego telewizora oraz niezbyt blisko stacji telefonicznej.
  • Jeżeli sygnał bezprzewodowy jest bardzo słaby, skorzystaj z wzmacniacza sygnału, żeby zwiększyć jego siłę. Wzmacniacz sygnału powinien być umieszczony w połowie odległości pomiędzy ruterem a Twoim telewizorem. 

Uwaga: Zmiana kanałów na Twoim ruterze może znacząco wpłynąć na stabilność oraz prędkość połączenia, w szczególności jeżeli w pobliżu znajdują się sieci, które są na ty samym kanale Wi- Fi co Twoja.

  • Najpopularniejsza technologia bezprzewodowa działa z częstotliwością 2.4 GHz. Czasami możesz wspomóc wydajność sieci bezprzewodowej, poprzez nie używanie lub nie uruchamianie urządzeń bezprzewodowych, korzystających z częstotliwości 2.4 GHz lub możesz wspomóc działanie używając różnych urządzeń, wspierających obydwie częstotliwości- 2.4GHz oraz 5.0GHz.

Dziękujemy za twoją opinię