Kako se koristi ekran poklopca na Galaxy Z Flip

Dodirnite i prevucite za upravljanje telefonom i pravite selfije čak i kada je sklopljen.  Ekran poklopca vas obaveštava na prvi pogled, a uz pomoć kontekstualne povezanosti možete dodirom neometano da se prebacite na odgovarajuće aplikacije kada otvorite telefon.

Možete odmah da vidite obaveštenja i da uzvratite pozive iako je Galaxy Z Flip sklopljen

Jednostavno dodirnite i prevucite na ekranu poklopca da proverite upozorenja sistema, obaveštenja aplikacije i da proverite poruke bez rasklapanja telefona.
Ako je telefon sklopljen i zaključan, pritisnite  bočni taster ili uključite ekran poklopca duplim dodirom na njega. Vreme, datum i informacije o bateriji prvo se pojavljuju duplim dodirom ekrana poklopca. 

Ako neko obaveštenje od vas zahteva da otvorite aplikaciju, možete jednostavno da se direktno prebacite na nju. Dodirnite obaveštenje na ekranu poklopca, dodirnite ponovo, a zatim rasklopite telefon da biste direktno pristupili izabranoj aplikaciji.

Možete takođe da upravljate aplikacijom Spotify i drugim muzičkim aplikacijama preko ekrana poklopca.  Prevucite ulevo da pauzirate pesmu ili da pređete na narednu numeru. 

GIF slika prikazuje informacije na ekranu poklopca

Možete da dodirnete ekran poklopca i da prevučete udesno da prihvatite poziv ili da prevučete ulevo da ga odbijete. Ako ne koristite slušalice ili Bluetooth dodatak za zvuk, zvučnik se omogućava kada prihvatite poziv kada je telefon sklopljen. Takođe možete da koristite Bixby za lakše obavljanje poziva. Jednostavno recite „Zdravo, Bixby, pozovi mamu”.

Kako se podešava Bixby da bi se koristio kada je telefon zaključan

1. korak Rasklopite telefon i pređite na Bixby Assistant Home.
2. korak Otvorite aplikaciju, dodirnite Više opcija  (tri vertikalne tačke).
3. korak Dodirnite  Podešavanja, a zatim dodirnite prekidač pored opcijeUse while phone locked”. 

Brzo snimanje bez rasklapanja Galaxy Z Flip

Pravite selfije pomoću zadnje kamere, a pregled vam je dostupan na ekranu poklopca bez rasklapanja.
Da biste aktivirali kameru kada je uređaj sklopljen, dvostruko dodirnite bočni taster
Fotografisanje je moguće korišćenjem  tastera za smanjivanje jačine tona  i pokreta dlanom.

Držanje telefona rukom tako da bude spreman za selfi
1 Bočni taster: Dvostrukim dodirom pokrenite aplikaciju kamere
2 Taster za podešavanje jačine zvuka: Fotografisanje
3 Ikonica za potez dlanom

Dvostruki pregled: I osoba koja fotografiše i osoba u kadru mogu da vide kadar

  • dvostruki pregled: I osoba koja fotografiše i osoba u kadru istovremeno mogu da imaju pregled kadra preko opcije za pronalaženje pregleda na ekranu poklopca pomoću dugmeta opcije Uključivanje/isključivanje u gornjem desnom uglu menija kamere.
uključivanje i isključivanje dvostrukog pregleda
  • Indikator dvostrukog pregleda: Podelite informacije sa licem koje se fotografiše (tajmer, blic, snimanje) da bi dato lice moglo da se pripremi tako da lice koje fotografiše može da napravi najbolju moguću fotografiju.
slika indikatora dvostrukog pregleda

Zahvaljujemo na povratnim informacijama