Preduzimajte mere predostrožnosti kada koristite uređaj Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip je prvi pametni telefon sa ekranom Infinity Flex koji se zasniva na ultra-tankom staklu.  
Pošto je uređaj napravljen korišćenjem preklopivog stakla, potrebna mu je dodatna nega i održavanje da bi mogao da ostvari svoj potencijal. 
Ako se pridržavate važnih saveta koji su istaknuti u nastavku, moći ćete da održavate sjajan izgled i funkcionisanje sklopivog uređaja. 

Nemojte da pritiskate ekran tvrdim ili čvrstim predmetom

Nije preporučljivo da se glavni ekran izlaže pritisku ili da se ekran ili objektiv prednje kamere pritiskaju tvrdim ili oštrim predmetima kao što su olovka ili nokat.

Imajte u vidu da prekomerna sila ili pritisak prilikom korišćenja alatke na glavnom ekranu mogu da dovedu do ogrebotina ili oštećenja zaštitnog sloja ultra-tankog stakla. Nežno dodirujte ekran da bi bio bezbedan.

GIF slika koja pokazuje kako se pritiska uređaj

Napomena: U zavisnosti od vrste ogrebotina ili oštećenja, usluga možda neće biti pokrivena garancijom i mogući su dodatni troškovi za uslugu.

Nemojte da rasklapate uređaj stavljanjem prsta između ekrana

GIF slika koja pokazuje kako se pritiska uređaj

Rasklapanje ili otvaranje uređaja postavljanjem prsta između ekrana može da dovede do toga da se ekran ogrebe ili probuši.

Preporučljivo je da se uređaj rasklopi ili otvori držanjem uređaja sa strane. 

Uklonite sve strane predmete između ekrana

Prilikom sklapanja uređaja nemojte da postavljate predmete kao što su kreditne kartice, novčići ili ključevi na glavni ekran. Ekran može da se ošteti.

Sklopite uređaj pre nego što ga stavite u torbu ili ga skladištite. Vodite računa da ga ne skladištite rasklopljenog jer postoji šansa da drugi predmet ogrebe ili probuši ekran.

Slika sa karticama ili novčićima koji su postavljeni na glavni ekran uređaja

Održavajte bezbedno rastojanje između uređaja i predmeta koji podležu dejstvu magneta.

Magnetni predmeti, kao što su kreditne kartice, štedne knjižice, kartice za pristup, karte za ukrcavanje ili propusnice za parking mogu da se oštete ili onemoguće dejstvom magneta u uređaju – nemojte da postavljate uređaj blizu magnetnih polja.

Uređaj takođe može da utiče na medicinska sredstva kao što su pejsmejkeri ili implantabilni kardioverter defibrilatori.  Ako koristite bilo koje od ovih medicinskih sredstava, držite svoj uređaj na bezbednom rastojanju od njih i posavetujte se sa lekarom pre upotrebe uređaja.  

Nemojte da dopustite da tečnosti ili sitne čestice dospeju u uređaj.

Uređaj Galaxy Z Flip nije otporan na vodu i prašinu.

Moguć je kvar ekrana osetljivog na dodir u vlažnim uslovima ili zbog izlaganja dejstvu vode.

Preporučuje se da zadržite postavljenu zaštitnu foliju kako biste zaštitili vaš ekran

Nemojte da nanosite drugi lepljivi materijal, kao što su ljepila ili nalepnice, na ekran.

Molimo vas koristite zaštitnu foliju odobrenu od strane kompanije Samsung, kako biste umanjili spoljašnje uticaje na glavni ekran.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama