Guide för det globala navigeringsfältet

Använda det globala navigeringsfältet på vår webbplats

1. Så hittar du undermenyer i det globala navigeringsfältet

sub menus area on global navigation bar sub menus area on global navigation bar

1.1. Du hittar undermenyer för varje menyalternativ i det globala navigeringsfältet genom att trycka på tabbtangenten tills du kommer till alternativet. Undermenyerna visas automatiskt när du trycker på Enter vid alternativet.

Om du till exempel letar efter undermenyer till mobila enheter trycker du på tabbtangenten tills du kommer till det alternativet. Du hittar flera undermenyer för till exempel smartphones, surfplattor, wearables och tillbehör när du trycker på Enter vid alternativet.

1.2. Om du vill bläddra bland underartiklar i en grupp i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten när huvudalternativet är markerat.

Om du till exempel vill se underartiklar till smartphones trycker du på tabbtangenten när det alternativet är markerat.

1.3. Om du vill komma till nästa grupp i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten tills du gått igenom alla underartiklar i den aktuella gruppen. Nästa element som markeras är nästa grupp.

Om du till exempel vill komma till nästa gruppefter smartphones, surfplattor, wearables och tillbehör trycker du på tabbtangenten tills du gått igenom alla underartiklar i den aktuella gruppen. När du är på den sista underartikeln i gruppen och trycker på tabbtangenten hoppar fokus till nästa grupp (Samsung Pay).

1.4. Om du vill komma tillbaka till föregående menyalternativ i det globala navigeringsfältet håller du ned skift och trycker på tabbtangenten en gång. Då markeras föregående alternativ. Du kan trycka på Skift + Tabb flera gånger om du vill gå bakåt.

Om du till exempel vill gå tillbaka till smartphones när surfplattor är markerat kan du trycka på Skift + Tabb en gång.  

2. Använda sökfunktionen i det globala navigeringsfältet

search area on global navigation bar search area on global navigation bar

2.1. Om du vill markera sökfunktionen i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten tills du stegat igenom alla tillgängliga menyalternativ och sökikonen markeras. Tryck sedan på Enter.

2.2. Om du vill skriva in sökord i sökfältet i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten en gång när sökikonen är markerad.

Då flyttas markeringen från sökikonen till sökfältet. Sedan kan du skriva det sökord du vill söka efter.

2.3. Om du vill bläddra bland förslagen i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten när du har skrivit in ett sökord i sökfältet tills det första förslaget i listan är markerat.

Du kan gå vidare till nästa förslag genom att trycka på tabbtangenten igen.

2.4. Om du vill söka efter en föreslagen term i det globala navigeringsfältet trycker du på Enter när en förslagen sökterm är markerad.

Då kommer du till en sökresultatssida med produkter och innehåll som stämmer överens med det sökordet.

2.5. Om du vill göra en exakt sökning efter sökordet som du angav i det globala navigeringsfältet trycker du på Enter när du har skrivit in sökordet i sökfältet.

Då kommer du till en sökresultatssida med produkter och innehåll som stämmer överens med det angivna sökordet.

3. Så använder du kundvagnen i det globala navigeringsfältet (för länder som har alternativ för onlineköp)

3.1. Om du vill visa artiklarna i kundvagnen i det globala navigeringsfältet kan du bläddra bland menyalternativen genom att trycka på tabbtangenten tills kundvagnen markeras. Då trycker du på Enter så expanderas innehållet i kundvagnen och produkterna i den visas.

Observera att länken till kundvagnen bara är tillgänglig i det globala navigering sfältet när du har lagt produkter i den.

3.2. Om du vill ta bort en artikel ur kundvagnen i det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten flera gånger när kundvagnen expanderats, tills ett alternativ för att ta bort artikeln ur kundvagnen markeras. Då trycker du på Enter så tas artikeln bort.

Observera att länken till kundvagnen bara är tillgänglig i det globala navigeringsfältet när du har lagt produkter i den.

3.3. Om du vill gå vidare till kassan från det globala navigeringsfältet trycker du på tabbtangenten flera gånger när kundvagnen expanderats, tills du gått igenom alla produkter i vagnen. När den sista artikeln är markerad trycker du på tabbtangenten så att alternativet för att gå till kassan markeras.

Observera att länken till kundvagnen bara är tillgänglig i det globala navigeringsfältet när du har lagt produkter i den.

Guide för filtermenyn

Använda filtermenyn på vår webbplats

1. Så gör du för att öppna eller hoppa över filtermenyn

filter menu area filter menu area

1.1. Du kommer åt filtermenyn genom att trycka på tabbtangenten tills tangentbordet markerar filteralternativet. Då kan du trycka på tabbtangenten igen om du vill hoppa till det första menyalternativet.

1.2. Om du vill hoppa över filtermenyn trycker du på tabbtangenten flera gånger när filteralternativet är markerat.

Då flyttas markeringen mellan filtergrupperna. När den sista filtergruppen markeras trycker du på tabbtangenten en gång till så stängs filtermenyn och du gå vidare till nästa element på sidan.

2. Så här bläddrar du bland och väljer filteralternativ

filter options area filter options area

2.1. Om du vill expandera en filtergrupp och visa gruppens filteralternativ i filtermenyn trycker du på Enter när filtergruppen är markerad.

Då expanderas filtergruppen och gruppens filteralternativ visas.

2.2. Om du vill hoppa till det första filteralternativet i en filtergrupp i filtermenyn trycker du på tabbtangenten när filtergruppen är markerad.

Då flyttas markeringen till det första filteralternativet i den gruppen.

2.3. Om du vill hoppa till nästa filtergrupp i filtermenyn trycker du på tabbtangenten en gång när föregående filtergrupp är markerad. Om filtergruppen har expanderats måste du trycka på tabbtangenten flera gånger och gå igenom alla tillgängliga filteralternativ i den gruppen först.

2.4. Om du vill hoppa till nästa filtergrupp i filtermenyn trycker du på tabbtangenten en gång när föregående filtergrupp är markerad. Om filtergruppen har expanderats måste du trycka på tabbtangenten flera gånger och gå igenom alla tillgängliga filteralternativ i den gruppen först.

2.5. Om du vill hoppa till föregående filteralternativ eller -grupp i filtermenyn håller du in skifttangenten och trycker på tabbtangenten en gång. Då markeras föregående alternativ. Du kan trycka på Skift + Tabb flera gånger om du vill gå bakåt.

2.6. Om du vill välja ett filteralternativ trycker du på blanksteg en gång. Om du vill avmarkera ett filteralternativ trycker du på blanksteg igen.

3. Så rensar du alla valda filter

clear all of filter menu area clear all of filter menu area

3.1. Om du vill använda alternativet för att återställa filter i filtermenyn trycker du på tabbtangenten flera gånger tills du gått igenom alla tillgängliga filter. När det senaste filtret markeras trycker du på tabbtangenten så markeras alternativet för att återställa filter.

3.2. Om du vill rensa alla valda filter i filtermenyn trycker du på Enter en gång när ”ÅTERSTÄLL FILTER” är markerat. Då rensas alla filteralternativ som har valts tidigare.

Guide för hoppa över-länkar

Använda hoppa över-länkar på vår webbplats

1. Komma åt och använda hoppa över-länkar

skip to content skip to content

1.1. Gå vidare till innehåll. Den här hoppa över-länken är den första länken du ser på alla sidor när du trycker på tabbtangenten. Om du vill gå vidare till det globala navigeringsfältet och gå direkt till innehållet på sidan trycker du på Enter när tangentbordet markerar länken ”Gå vidare till innehåll”.

1.2. Gå vidare till tillgänglighetshjälp. Den här hoppa över-länken är den andra länken du ser på alla sidor när du bläddrar med tabbtangenten. Om du vill hoppa över hela sidan och gå direkt till tillgänglighetshjälpen i sidfoten trycker du på Enter när tangentbordet markerar länken ”Gå vidare till tillgänglighetshjälp”.