Galaxy Mobile – Tillgänglighet

Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet. Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar samt Interaktion och fingerfärdighet.

Skärmläsare

Voice Assistant/
Självstudie för Voice Assistant

Med Voice Assistant får användare med nedsatt syn svar av en röst. I självstudien kan du lära dig mer om och prova de olika funktionerna.

Menyn ”Utforska skärmen” visas. Markerad med blå ruta på ikonen Galleri. Beskrivningstexten lyder: Den aktuella skärmen innehåller appar. Tryck med ett finger för att välja en app. Namnet på den markerade appen läses upp högt. Flytta fingret över objekten i mitten på skärmen. När du har utforskat objekten fortsätter självstudien. Menyn ”Utforska skärmen” visas. Markerad med blå ruta på ikonen Galleri. Beskrivningstexten lyder: Den aktuella skärmen innehåller appar. Tryck med ett finger för att välja en app. Namnet på den markerade appen läses upp högt. Flytta fingret över objekten i mitten på skärmen. När du har utforskat objekten fortsätter självstudien.

Mörk skärm med Snabbmeny

Du kan ställa in din telefon så att den fungerar normalt med skärmen avstängd.

Med hjälp av Snabbmeny kan du ställa in funktioner med mörk skärm. När Voice Assistant är aktiverat tillhandahåller telefonen röståterkoppling för att hjälpa blinda och användare med nedsatt syn. När Snabbskrift är aktiverat kan du använda Samsung-tangentbordet och -knappsatsen genom att trycka på tangenter en gång. Med hjälp av Snabbmeny kan du ställa in funktioner med mörk skärm. När Voice Assistant är aktiverat tillhandahåller telefonen röståterkoppling för att hjälpa blinda och användare med nedsatt syn. När Snabbskrift är aktiverat kan du använda Samsung-tangentbordet och -knappsatsen genom att trycka på tangenter en gång.

Snabbskrift

När du trycker på Samsung-tangentbordet kan telefonen läsa upp vilken tangent du trycker på. Släpp fingret från skärmen för att välja vilket tecken du vill ha.

När du skriver ”Grattis på föd” visas ”födelsedagen” automatiskt. När du skriver ”Grattis på föd” visas ”födelsedagen” automatiskt.

Synlighetsförbättringar

Tema med hög kontrast

Använd ett tema med ljusfärgat innehåll mot svart bakgrund för enklare läsning och högre synlighet. Det bidrar till att minska ögontrötthet när du använder din telefon en längre period i en mörk omgivning. Det finns flera olika kontrastteman på Galaxy Themes.

Displaymenyn visas. Adaptiv ljusstyrka aktiveras. Displaymenyn visas. Adaptiv ljusstyrka aktiveras.

Teckensn. m. hög kontrast

Justera teckenfärg och teckenkontur för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Synlighetsförbättringsmenyn visas. Teckensn. m. hög kontrast aktiveras. Beskrivning: Justera teckenfärg och teckenkontur för att få tecknen att synas bättre. Synlighetsförbättringsmenyn visas. Teckensn. m. hög kontrast aktiveras. Beskrivning: Justera teckenfärg och teckenkontur för att få tecknen att synas bättre.

Tangentb. m. hög kontrast

Med de olika funktionsalternativen för hög kontrast kan du öka storleken på Samsung-tangentbordet och ändra färgerna på tangenterna för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Animerad bild på tangentbordet. Tangentb. m. hög kontrast ändras för varje knapp tryckning. Det visas från gult tangentbord med svart text, svart med vit text, svart med gul text till blått tangentbord med vit text. Animerad bild på tangentbordet. Tangentb. m. hög kontrast ändras för varje knapp tryckning. Det visas från gult tangentbord med svart text, svart med vit text, svart med gul text till blått tangentbord med vit text.

Visa knappformer

Visa knappar med färger när du vill att de ska sticka ut.

Knapparna Avbryt och Spara är markerade med svart för att användaren lättare ska kunna fokusera på dem. Knapparna Avbryt och Spara är markerade med svart för att användaren lättare ska kunna fokusera på dem.

Negativa färger

Invertera skärmfärger för bättre synlighet.

Negativa färger aktiveras. Negativa färger aktiveras.

Färgjustering

Justera hur färgerna visas på skärmen om du har svårt att särskilja färgerna. Din telefon kommer då att justera färgerna så att de blir lättare att se.

Färgjusteringsmenyn visas. Färgjustering aktiveras och Gråskala väljs. Beskrivning: Justera skärmens färginställningar om du har problem med att se vissa färger. Färgjusteringsmenyn visas. Färgjustering aktiveras och Gråskala väljs. Beskrivning: Justera skärmens färginställningar om du har problem med att se vissa färger.

Färglins

Vissa personer har svårt att läsa text mot en vit skärm och får det svårt att koncentrera sig på att läsa en artikel eller ett meddelande. Om du har det problemet kan en färglins hjälpa. Att ändra färgen på skärmen har visat sig förbättra läshastigheten och läskomforten.

* Den här funktionen kanske inte har stöd i följande modellspecifikationer.

Färglinsmenyn visas. Färglins aktiveras med 20 % transparens och med färgen blå. Beskrivning: Lägg till ett färgfilter över hela skärmen. Det kan bidra till att texten blir enklare att läsa. Färglinsmenyn visas. Färglins aktiveras med 20 % transparens och med färgen blå. Beskrivning: Lägg till ett färgfilter över hela skärmen. Det kan bidra till att texten blir enklare att läsa.

* Den här funktionen kanske inte har stöd i följande modellspecifikationer.

Förstoringsfönster

Använd Förstoringsfönstret för att förstora text som är svår att läsa i ett separat, flyttbart fönster.

Förstoringsfönstret används för att titta på London och Berlin på en världskarta. Förstoringsfönstret används för att titta på London och Berlin på en världskarta.

Teckenstorlek och stil

Ändra teckenstorlek och stil.

Alternativ för teckenstorlek, stil och fetstil visas. Alternativ för teckenstorlek, stil och fetstil visas.

Skärmzoom

Ändra skärmzoomningen. Den kommer att justera storleken på objekten på skärmen.

Skärmzoomningsreglaget är inställt på medel. Beskrivning: Du kan göra objekten på skärmen mindre eller större. Skärmzoomningsreglaget är inställt på medel. Beskrivning: Du kan göra objekten på skärmen mindre eller större.

Förstoringswidget

Förstoringswidgeten har funktioner som digital zoom, färgalternativ och bildtagning med kameran.

En bild på att förstoringswidgeten används på en mobiltelefon för att applicera digital zoom. En bild på att förstoringswidgeten används på en mobiltelefon för att applicera digital zoom.

Ta bort animeringar

Minska trötthet i ögonen genom att ta bort animationseffekter som uppstår vid byte av sidor.

Menyn ”Synlighetsförbättringar” visas. Ta bort animeringar är påslagen. Beskrivningstexten lyder: Ta bort vissa skärmeffekter om du är känslig för animationer eller skärmrörelser. Menyn ”Synlighetsförbättringar” visas. Ta bort animeringar är påslagen. Beskrivningstexten lyder: Ta bort vissa skärmeffekter om du är känslig för animationer eller skärmrörelser.

Förstoring

Trippeltryck på skärmen eller tryck på Tillgänglighetsknappen i det nedre högra hörnet för att förstora innehållet på skärmen.

Menyn ”Trippeltryck skärmen för först.” visas och aktiveras. Beskrivningstexten lyder: För att zooma, tryck snabbt på skärmen 3 gånger. Svep med två eller flera fingrar för att bläddra. Menyn ”Trippeltryck skärmen för först.” visas och aktiveras. Beskrivningstexten lyder: För att zooma, tryck snabbt på skärmen 3 gånger. Svep med två eller flera fingrar för att bläddra.

Hörförbättringar

Ljuddetektorer

Med ljuddetektorer kan enheten upptäcka ljudet från en gråtande baby eller dörrklocka. En avisering ges via visuella tips och vibrering.

En bild på en mobil med ljuddetektorer som används för att avisera att en baby gråter. En bild på en mobil med ljuddetektorer som används för att avisera att en baby gråter.

Tysta alla ljud

Funktionen Tysta alla ljud stänger av allt ljud i enheten.

Hörförbättringsmenyn visas. Tysta alla ljud aktiveras. Beskrivning: Stänger av alla ljud på telefonen, däribland telefonsamtal, aviseringar och media. Hörförbättringsmenyn visas. Tysta alla ljud aktiveras. Beskrivning: Stänger av alla ljud på telefonen, däribland telefonsamtal, aviseringar och media.

Stöd för hörapparater

Förbättra ljudkvaliteten så att den fungerar bättre med hörapparater. Strömmande media och vidarekopplingsljudfunktion med en Bluetooth Low Energy (BLE)-anslutning stöds från Android 10 och framåt.

* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Menyn ”Stöd för hörapparater” visas. Hörapparatens kompatibilitet är aktiverad. Beskrivningstexten lyder: Förbättra ljudkvaliteten på din telefon för hörapparater. Menyn ”Stöd för hörapparater” visas. Hörapparatens kompatibilitet är aktiverad. Beskrivningstexten lyder: Förbättra ljudkvaliteten på din telefon för hörapparater.

* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Ljudbalans vänster/höger

Justera vänster/höger ljudbalans för att passa dina preferenser.

Hörförbättringsmenyn visas. Vänster/höger ljudbalansreglage är inställt i mitten. Beskrivning: Justera vänster/höger ljudbalans (utom samtal) när du använder hörlurar. Hörförbättringsmenyn visas. Vänster/höger ljudbalansreglage är inställt i mitten. Beskrivning: Justera vänster/höger ljudbalans (utom samtal) när du använder hörlurar.

Monoljud

Monoljud gör stereoljud till en signal som spelas i alla hörlurshögtalare. Använd den här funktionen om du har en hörselnedsättning eller om enbart en hörselsnäcka fungerar bättre.

Monoljud aktiveras. Beskrivning: Växlar ljudet från stereo till mono när du lyssnar med ett öra. Monoljud aktiveras. Beskrivning: Växlar ljudet från stereo till mono när du lyssnar med ett öra.

Transkribering

Ha enkla samtal med Transkribering på Android.
Funktionen kommer att upptäcka det språk som talas från över 70 språk och dialekter. Texterna justeras allteftersom din konversation flödar.

* Drivs av Googles teknik för taligenkänning.
* Konversationer lagras bara på din telefon, inte på andra servrar.

Det visar livekonversationer som konverteras till text på smartphone-skärmen. Det visar livekonversationer som konverteras till text på smartphone-skärmen.

* Drivs av Googles teknik för taligenkänning.
* Konversationer lagras bara på din telefon, inte på andra servrar.

Realtidstextning

Med ett tryck kommer Realtidstextning på Android automatiskt att texta valfri media på din telefon. Alla video-, podcast- och ljudmeddelanden över alla appar – även saker du spelat in själv.

* I dag stöder Realtidstextning engelska med planer på att stödja fler språk inom en snar framtid.
* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Undertexter levereras i realtid i videon, en kvinna håller en munk. Undertexter levereras i realtid i videon, en kvinna håller en munk.

* I dag stöder Realtidstextning engelska med planer på att stödja fler språk inom en snar framtid.
* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Förstärk omgivningsljud

Lyssna på din konversation tydligare genom att minska bullret runt dig.

* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Menyn ”Hörförbättringar” visas. Funktionen Förstärk omgivningsljud är aktiverad. Menyn ”Hörförbättringar” visas. Funktionen Förstärk omgivningsljud är aktiverad.

* Den här funktionen kanske inte stöds beroende på modellspecifikationen.

Interaktion och fingerfärdighet

Universalomkopplare

Styr pekskärmen och anslut en extern omkopplare genom att trycka på skärmen eller använda huvudrörelser och ansiktsuttryck.

Menyn Interaktion och fingerfärdighet visas. Universalomkopplarfunktionen aktiveras. Anpassade ikoner visas med texten: Styr telefonen med hjälp av anpassade omkopplare Menyn Interaktion och fingerfärdighet visas. Universalomkopplarfunktionen aktiveras. Anpassade ikoner visas med texten: Styr telefonen med hjälp av anpassade omkopplare

Assistentmeny

Visa genvägsikonen för att komma åt appar, funktioner och inställningar. Du kan enkelt styra din telefon genom att trycka på hjälpmenyerna i ikonen.

Assistentmenyn aktiveras. De enkla ikonerna för Assistentmenyn visas. Assistentmenyn aktiveras. De enkla ikonerna för Assistentmenyn visas.

Interaktionskontroll

Aktivera interaktionskontrolläget för att begränsa telefonens känslighet för tryck när appar används.

Menyn Blockerat område visas. Interaktionskontroll aktiveras. Menyn Blockerat område visas. Interaktionskontroll aktiveras.

Tryckinställningar

Vissa människor tycker att det är svårt att använda tryckinteraktion på grund av skakande händer. Tryckinställningsfunktionerna nedan kan hjälpa dig att reducera misstag och anpassa dina interaktioner.

- Fördröjning för tryck och håll ned: Justera längden på en interaktion så att den känns igen som en hållinteraktion.

- Tryckvaraktighet: Justera längden på en interaktionsperiod för att minska dina oavsiktliga tryckningar.

- Ignorera upprepade beröringar: Ställ in en varaktighet för att ignorera eventuella upprepade beröringar efter den första beröringen.

Menyn ”Interaktion och fingerfärdighet” visas. Menyn ”Tryckinställningar” inklusive ”Fördröjning för tryck och håll ned”, ”Tryckvaraktighet” och ”Ignorera upprepade beröringar”. Menyn ”Interaktion och fingerfärdighet” visas. Menyn ”Tryckinställningar” inklusive ”Fördröjning för tryck och håll ned”, ”Tryckvaraktighet” och ”Ignorera upprepade beröringar”.

Fysiskt tangentbord

Anpassa dina interaktioner med det fysiska tangentbordet för att stödja skakande händer, tangentkombinationer med mera.

- Tröga tangenter: Tryck på en knapp i taget för kombinationstangenter.

- Tröga tangenter: För att minska oavsedd interaktion, justera längden på en knapptryckning för att känna igen den som en input.

- Fjädrande tangenter: Ställ in en väntetid för ett andra tryck från samma tangent för att hjälpa till att undvika oavsiktliga multipla inputs från samma tangent.

Menyn ”Mus och fysiskt tangentbord” visas. Menyerna för ”Klicka när pekaren stannar”, ”Tröga tangenter”, ”Tröga tangenter” och ”Fjädrande tangenter” listas. ”Klicka när pekaren stannar” kommer automatiskt att klicka om pekaren inte rör sig. Menyn ”Mus och fysiskt tangentbord” visas. Menyerna för ”Klicka när pekaren stannar”, ”Tröga tangenter”, ”Tröga tangenter” och ”Fjädrande tangenter” listas. ”Klicka när pekaren stannar” kommer automatiskt att klicka om pekaren inte rör sig.

Svara på och avsluta samtal

Du kan använda volymhöjningsknappen för att svara på samtal och strömknappen för att avsluta dem.

Menyn Svara och avsluta samtal visas. Fyra alternativ – Läs upp namnet på den som ringer, Tryck på volymhöjningsknappen för att svara, Automatiskt svar och Tryck på strömknappen för att avsluta samtal – aktiveras. Menyn Svara och avsluta samtal visas. Fyra alternativ – Läs upp namnet på den som ringer, Tryck på volymhöjningsknappen för att svara, Automatiskt svar och Tryck på strömknappen för att avsluta samtal – aktiveras.

Enkel skärmaktivering

Slå på skärmen genom att röra handen ovanför sensorn högst upp på din telefon. Du kan slå på skärmen utan att trycka knappar.

* Den här funktionen stöds eventuellt inte på vissa modeller som släppts under 2019 eller senare, beroende på produkten specifikationer.

Menyn Enkel skärmaktivering visas. Enkel skärmaktivering aktiveras. Menyn visar en simulerad bild av en mobiltelefon med en persons högra hand placerad över den. Menyn Enkel skärmaktivering visas. Enkel skärmaktivering aktiveras. Menyn visar en simulerad bild av en mobiltelefon med en persons högra hand placerad över den.

* Den här funktionen stöds eventuellt inte på vissa modeller som släppts under 2019 eller senare, beroende på produkten specifikationer.

Tryck en gång för att svepa

När ett larm hörs eller det ringer, trycker du på knappen för att stoppa larmet eller svara på samtalet istället för att dra knappen.

* Den här funktionen stöds eventuellt inte på vissa modeller som släppts under 2019 eller senare, beroende på produkten specifikationer.

Menyn Interaktion och fingerfärdighet visas. Enkeltryck för att svepa aktiveras. Menyn Interaktion och fingerfärdighet visas. Enkeltryck för att svepa aktiveras.

* Den här funktionen stöds eventuellt inte på vissa modeller som släppts under 2019 eller senare, beroende på produkten specifikationer.

Riktningslås

Om du har svårt att använda mönsterlåset kan du enkelt låsa upp din telefon med den riktningskombination som du själv angett.

* Den här funktionen stöds inte i nyare modeller från 2019.

En bild av en mobiltelefon vars skärm visar en pil åt höger för att representera riktningslåsfunktionen. En bild av en mobiltelefon vars skärm visar en pil åt höger för att representera riktningslåsfunktionen.

* Den här funktionen stöds inte i nyare modeller från 2019.

Avancerade inställningar

Sido- och volymhöjningsknappen

Tryck snabbt på Sido- och volymhöjningsknappen samtidigt för att aktivera och stänga av tillgänglighetsfunktioner.

En bild på popup-menyn Direkt åtkomst. Den visar Tillgänglighet, Voice Assistant, Universalomkopplare och Förstoringsfönster i listan. En bild på popup-menyn Direkt åtkomst. Den visar Tillgänglighet, Voice Assistant, Universalomkopplare och Förstoringsfönster i listan.

Blixtavisering

Blixtaviseringen aktiverar en blinkade kameralampa eller skärm när du får aviseringar eller när alarm ljuder.

Menyn Blixtavisering visas. Kamerablixt och skärmblixt aktiveras. Beskrivning: Kameralampan eller skärmen blinkar när du får aviseringar eller när alarm ljuder. Menyn Blixtavisering visas. Kamerablixt och skärmblixt aktiveras. Beskrivning: Kameralampan eller skärmen blinkar när du får aviseringar eller när alarm ljuder.

Aviseringspåminnelser

Ange att enheten ska avisera att du inte har kontrollerat dina förinställda intervaller.

Menyn Aviseringspåminnelser visas. Aviseringspåminnelser aktiveras. Beskrivning: Få regelbundna påminnelser om aviseringar från utvalda appar och tjänster. Radera aviseringarna när du vill stoppa påminnelserna. Menyn Aviseringspåminnelser visas. Aviseringspåminnelser aktiveras. Beskrivning: Få regelbundna påminnelser om aviseringar från utvalda appar och tjänster. Radera aviseringarna när du vill stoppa påminnelserna.

Röstetikett

Du kan använda NFC-taggar för att särskilja objekt med likartad form genom att sätta fast olika etiketter på dem. Du kan göra en röstinspelning och skriva den till en NFC-tagg. Inspelningen spelas upp när telefonen är nära en NFC-tagg.

En bild av en mobiltelefon som spelar upp en röstinspelning. En bild av en mobiltelefon som spelar upp en röstinspelning.

Bixby Vision för tillgänglighet

Du kan använda Bixby Visions olika tillgänglighetsfunktioner, till exempel Läs text högt, Beskriv scener, Upptäck färger med mera.

Menyn ”Bixby Vision för tillgänglighet” visas och aktiveras. Scenbeskrivare fångar en scen för att höra en ljudbeskrivning av den. Snabbläsare pekar kameran mot objekt i närheten för att höra vad de är och läsa texten på dem. Menyn ”Bixby Vision för tillgänglighet” visas och aktiveras. Scenbeskrivare fångar en scen för att höra en ljudbeskrivning av den. Snabbläsare pekar kameran mot objekt i närheten för att höra vad de är och läsa texten på dem.

Återställa Tillgänglighetsinställningar

Återställning av tillgänglighetsinställningar till standardinställningarna är separat från övriga inställningar.

Menyn Återställ tillgänglighetsinställningar visas. Återställningsknappen har följande beskrivning: Tillgänglighetsinställningarna kommer att återställas till standard. Relaterade inställningar som tangentbord och teckenstorlek kommer inte att återställas. Tillgänglighetinställningar i nedladdade appar kommer inte att ändras. Dina personliga uppgifter påverkas inte. Menyn Återställ tillgänglighetsinställningar visas. Återställningsknappen har följande beskrivning: Tillgänglighetsinställningarna kommer att återställas till standard. Relaterade inställningar som tangentbord och teckenstorlek kommer inte att återställas. Tillgänglighetinställningar i nedladdade appar kommer inte att ändras. Dina personliga uppgifter påverkas inte.

* Bilderna på enheterna är simulerade i illustrerande syfte.