Bästa platsen för att installera en väggmonterad luftkonditionering

Nedan är några tips om hur man placerar en väggmonterad luftkonditionering. För bästa resultat rekommenderar vi att en installatör hjälper dig med att installera luftkonditioneringen

Att välja installationsplats

Inomhusenhet

Inomhus enhet.

 • När du ska installera en Wi-Fi luftkonditionering väljer du en plats för inomhusenheten nära den trådlösa routern.
 • Beroende på Wi-Fi-signalstyrkan, om den är svag, kan Smart APP kopplas bort.
 • Där luftflödet inte blockeras.
 • Där sval luft kan fördelas i hela rummet.
 • Vägg som förhindrar vibrationer och som är tillräckligt stark för att hålla produktens vikt.
 • Inte i direkt solljus.
 • Minst 1 m från en TV eller en radio. Så förhindras det att skärmen förvrängs eller att buller uppstår.
 • Så långt bort som möjligt från lysrör och glödlampor så att fjärrkontrollen kan fungera optimalt.
 • En plats där luftfiltret lätt kan bytas ut.
 • Installera inte direkt ovanför elektronisk utrustning (tv, datorer) eftersom läckande vatten kan orsaka att de går sönder.
 • Installera inte direkt ovanför fönster eller dörrar. Kondens kan bildas i inomhusenheten när den kalla vinden från inomhusenheten och den varma utomhustemperaturen möts.

Utomhusenhet

Utomhus enhet.

 • I skydd mot starka vindar.
 • Väl ventilerade och dammfria platser.
 • I skydd mot solljus och regn.
 • Där grannarna inte störs av ljudet från driften eller den varma luften.
 • Fast vägg eller stöd som förhindrar vibrationer och som är tillräckligt starkt för att hålla produktvikten.
 • Där det inte finns någon risk för läckage av köldmedia.
 • När enheten installeras på en hög plats, se till att fixera enhetens ben.
 • Där dräneringsvattnet inte orsakar några problem.
 • En plats fri från växter (särskilt klätterväxter) och där små djur inte kan komma åt enheten.
 • Utomhusenheten bör inte placeras högre än 2,4 m eller direkt under takfoten av tillgänglighetsskäl för service och av hälso- och säkerhetsskäl.
 • Installera inte utomhusenheten på en plats där den är direkt utsatt för havsvatten eller havsbris. Se till att installera utomhusenheten bakom en struktur (t.ex. en byggnad eller en skyddsmur) som kan blockera en eventuell havsbris.

Installera luftkonditioneringen på rätt höjd och på rätt avstånd från väggarna

Se nedanstående diagram för att få en exakt uppfattning om rekommendationerna för en korrekt installation.

Korrekt installation för en utomhus enhet.

Obs: 

 • Enhetens utseende kan skilja sig från diagrammet beroende på vilken modell du har.
 • Inomhusenheten som installeras inne i rummet ska alltid vara på en högre höjd än utomhusenheten.
 • Längden på röret som förbinder inomhus- och utomhusenheten bör vara minst 3 meter.
 • Höjdskillnaden mellan inomhus- och utomhusenheten från marken beror på modellen och längden på det rör som används. Se installationsmanualen för den maximala rörlängden och höjdskillnaden.

Tack för din feedback