Förstå nya energimärkningen för Samsung-apparater

Förstå nya energimärkningen för Samsung-apparater.

De nya energibestämmelserna betyder att Samsung har ändrat sin energimärkning på tvättmaskiner, torktumlare, kylskåp, diskmaskiner och displayprodukter.

Energimärkningen introducerades för 20 år sedan för att hjälpa konsumenter att köpa effektivare produkter. Produkterna klassificerades från A till G, som sedan utvecklades till att inkludera A+, A++ och A+++ för de mer effektiva produkterna.

Från och med mars 2021 återgår klassificeringen till den ursprungliga skalan A till G med A (grön) som mest effektiv och G (röd) som minst effektiv.

Energimärkning på min produkt

Min produkt

Om du vill veta hur energieffektiv just din produkt är kan du hitta energimärkningen här.

Varför ändras märkningen?

Dessa ändringar har introducerats för att göra det lättare att läsa energimärkningen.  Förändringarna har också medfört strängare energiklasskrav och ändrade beräkningsmetoder.

Därför har produkter flyttats från höga klasser (A +++, A ++, etc.) på de gamla etiketterna till lägre klasser (C, D, etc.).

Förändringen är beroende på produkttyp och egenskaper.

På grund av ändringar av klassgränserna och beräkningsmetoderna kan direkta jämförelser mellan gamla och nya etiketter inte göras.

Nya etiketter kan bara jämföras med andra nya etiketter för samma produktkategori.

Detta ger en indikation på energiförbrukning så att konsumenten kan göra ett val vid försäljningstillfället.

Vilken är skillnaden mellan den gamla och den nya märkningen?

Klassificeringen A+, A++ och A+++ fasas ut. Ny energimärkning använder istället klassificeringen A till G.

Med den nya energimärkningen beräknas energieffektivitet per 100 cykler, istället för per år. Detta är en bättre återspegling av hur människor använder sina tvättmaskiner och ger en tydligare bild av hur effektiv tvättmaskinen är.

Vattenförbrukningen beräknas nu per cykel, vilket också ger en mer korrekt uppfattning av hur effektiv tvättmaskinen är.

Det kommer att finnas en ny del på energimärkningen som visar hur mycket oljud som tvättmaskinen eller torktumlaren avger. För denna klassificering används A till D.

Det finns två energimärkningar i förpackningen, vilken är den korrekta?

Du hittar både den gamla och den nya energimärkningen i produktens förpackning. Den nya märkningen kan särskiljas från den gamla genom QR-koden längst upp till höger på märkningen. På den nya märkningen finns en energiklassificering från A till G, istället för A+++ till D.

Från och med den 1 mars 2021 bör den nya A till G-etiketten användas vid försäljningsstället. Återförsäljare har 14 arbetsdagar från och med den 1 mars att byta från gamla till nya etiketter.

Tack för din feedback