Hur använder jag Good Sleep Mode i min luftvärmepump?

Användning av good'sleep-funktionen ger dig en bekväm tid i sängen. Samtidigt sparar den här funktionen energi medan du sover. 

Upplev good'sleep-läget

 

Good'sleep-läget är en speciell funktion för den mest bekväma sömnen genom att automatiskt justera temperatur och luftfuktighet. Denna funktion bibehåller optimal kroppstemperatur för maximal vila. Dessutom kan den minska energiförbrukningen med 36% jämfört med det konventionella kylläget.

good sleep-läge i inomhusenheten

Obs: Fjärrkontrollens faktiska design kan skilja sig beroende på vilken modell du har. 

3 steg i good'sleep-läget

Insomningsfasen (A) 

I det här steget underlättar funktionen dig att somna in genom att sänka temperaturen. Temperaturen kommer att minska till 1-2°C från den inställda temperaturen. Längden på detta steg är upp till 1 timme.
 

Bassömnsfasen (B)

I det här steget kommer din kroppstemperatur att höjas något. Luftkonditioneringsapparaten höjer automatiskt temperaturen 1-2°C från den inställda temperaturen. Längden är 2 till 7 timmar och kan justeras självständigt av användaren.
 

Uppvakningsfasen (C) 

Den här fasen gör att du kan vakna med behaglig intermittent luft och får dig att känna dig uppdaterad. Temperaturen stiger till 3°C till den inställda temperaturen och varierar inom detta intervall.

3 faser i good sleep-läget

Obs: Den här funktionen varierar beroende på vilken modell du har. (Modell med endast kylning har inte uppvärmningsläget.)

Hur man använder good'sleep-läget

Steg 1. Välj lägetAvkylning ellerUppvärmninggenom att trycka på läges-knappen.

välj avkylningsläge

Steg 2. Tryck på knappen Timer tre gånger så visas ikonen för sömn.

tryck på timer-knappen

Steg 3. Sovtiden ställs in med pilknappen. När du trycker på SET-knappen bekräftas sömntiden.

tryck på pilknappen

Steg 4. Justera temperaturen genom att trycka på + eller - knappen. 

justera temperaturen

Obs: 

  • Som standard är driftstiden inställd på 8 timmar.
  • Rekommenderad inställd temperatur är mellan 25-27°C för kylning och 21-23°C för uppvärmning.
  • Wind-Free tillhandahålls inte i värmeläge.

Steg 5. Om du vill använda Wind-Free good'sleep-läge, tryck påWind-Free-knappen. (Endast modeller med Wind-Free)

tryck på Wind-Free-knappen

Steg 6. Tryck på knappenSET/Cancel för att aktivera och avaktivera läget.

Obs: 

  • Om du inte trycker på SET/Cancel-knappen inom 10 sekunder efter att du har tryckt på good'/bio sov-knappen, återgår luftkonditioneringsapparaten till föregående status.
  • Fjärrkontrollens faktiska design kan vara annorlunda beroende på vilken modell du har.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback