Hur använder jag uppvärmningsläget på min luftkonditioneringsapparat?

Samsung luftkonditioneringsprodukter kan skapa värme direkt. Det kan användas på två sätt - som luftkonditionering på sommaren och som värmare på vintern. Det finns inget behov av att köpa en separat värmekälla och således blir det ekonomiskt. Uppvärmningsläget på luftkonditioneringsapparaten kan snabbt skapa en varm atmosfär utan att man behöver vänta länge.

Styr temperaturen i ditt rum med luftkonditioneringsapparaten

Med uppvärmningsläget kan luftkonditioneringsapparaten värma ditt utrymme. Om du slår på uppvärmningsläget under de första 3 till 5 minuterna kan det vara så att fläkten inte fungerar så att kall luft inte flödar förrän luftkonditioneringsapparaten har värmts upp. Om luftkonditioneringsapparaten inte värmer tillräckligt, använd en extra värmeapparat tillsammans med luftkonditioneringsapparaten.

styr temperaturen i ditt rum med luftkonditioneringsapparatens värmeläge

Obs: Luftkonditioneringsapparaten får värmeenergi från utomhusluften och värmer rummet. Så när utomhustemperaturen är för låg kan uppvärmningsförmågan minska.

Hur man styr temperaturen med fjärrkontrollen

Steg 1. Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå på luftkonditioneringsapparaten. 

tryck på strömbrytaren

Steg 2. Tryck på Mode-knappen för att ställa in driftsläge. Varje gång man trycker på Mode-knappen ändras läget från Auto → Kallt → Torrt → Fläkt → Värme

tryck på mode-knappen och ändra driftsläget till uppvärmning

Steg 3. Ställ in önskad temperatur efter att du har valt läge.

ställ in temperaturen efter att du har valt läge

Steg 4. Vid behov ställ in fläktens hastighet med knapparna på fjärrkontrollen.

vid behov ställ in fläkthastigheten

Obs:

  • Kontrollpanelens faktiska utformning kan skilja sig från din modell.
  • Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten är tillgänglig på ditt lands språk.
Tips om hur du använder funktionen Automatisk avfrostning

När utomhustemperaturen är låg och fuktigheten är hög, kan frost utvecklas på utomhusvärmeväxlaren, vilket kan minska uppvärmningseffektiviteten. När dessa förhållanden är aktuella medan värmeläget är på, kör luftkonditioneringsapparaten avfrostningsfunktionen i 5 till 12 minuter för att ta bort frost från utomhusvärmeväxlaren.

Inomhusenheten kommer att visa indikatorn df 

När avfrostningsfunktionen är på visas indikatorn df på displayen på inomhusenheten, produceras ånga på utomhusenheten. Därefter slutar luftkonditioneringsapparaten att köra för att förhindra att kall luft kommer ut ur inomhusenheten.

inomhusenheten visar df-indikator

Obs: Du kan inte välja andra alternativ med fjärrkontrollen förrän avfrostningsfunktionen är klar.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback