Hur kan jag använda den automatiska rengöringsfunktionen för min luftkonditioneringsapparat?

Den automatiska rengöringsfunktionen rengör och torkar automatiskt insidan av luftkonditioneringsapparatens inomhusenhet. För att hålla luftkonditioneringsapparaten i optimalt skick och för att bibehålla den rena luften i ditt hem är det viktigt att rengöra inomhusenheten, filtren och den externa växlaren regelbundet.

Vad är en automatisk rengöringsfunktion?

Den automatiska rengöringsfunktionen förhindrar tillväxt av skadliga mikroorganismer genom att eliminera fukten inuti inomhusenheten. Denna funktion förhindrar rost på förångarspolen. Aktivera den här funktionen för att få renare och hälsosammare luft. Användning av den automatiska rengöringen är helt upp till användaren och dennes användarmönster. Vi rekommenderar att du använder den automatiska rengöringsfunktionen regelbundet.

Koden Cl visas på inomhusenheten

 • Om den automatiska rengöringsfunktionen är på, visas på inomhusenheten Cl.
 • När apparaten är ur drift körs den automatiska rengöringen i 10 minuter. (några modeller i 15-30 min.)
 • Displayen på inomhusenheten visar rengöringsförloppet (från 1 till 99%). 
 • Efter en automatisk rengöring stängs luftkonditioneringsapparaten av automatiskt.
kontrollera cl-koden på displayen

Hur man aktiverar funktionen för automatisk rengöring

När du ställer in funktionen för automatisk rengöring så startar den omedelbart när luftkonditioneringsapparaten stängs av. Om du startar en funktion under automatisk rengöring återställs funktionen för automatisk rengöring och den kommer att startas om när funktionen avbryts eller slutförs.

Steg 1. Tryck och håll in alternativknappen i minst 3 sekunder.

tryck på alternativknappen i 3 sekunder

Steg 2. Gå till riktningsknapparna (höger- eller vänsterpilen) för att välja rengöringsfunktionen på fjärrkontrollens display. 

Välj rengöringsfunktionen för att välja läge

Steg 3. Klicka på knappen Inställningar för att bekräfta.

klicka på knappen inställningar för att bekräfta

Obs: 

 • Kontrollpanelens faktiska utformning kan skilja sig från din modell.
 • Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten är tillgänglig på ditt lands språk. 
Hur man inaktiverar funktionen för automatisk rengöring

 • Metod 1: Tryck och håll in Alternativknappen i minst 3 sekunder.
 • Metod 2: Tryck på Alternativknappen och gå sedan till riktningsknapparna (höger- eller vänsterpilen) för att välja rengöringsfunktionen på fjärrkontrollens display. Till slut så klicka på knappen Inställningar för att bekräfta.
2 sätt att inaktivera läget för automatisk rengöring med fjärrkontrollen

Obs:

 • Kontrollpanelens faktiska utformning kan skilja sig från din modell.
 • Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten är tillgänglig på ditt lands språk.
Avbryta automatisk rengöring under drift

För att avbryta den automatiska rengöringen medan den är i gång, tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen två gånger inom 20 sekunder.

avbryt den automatiska rengöringen under körning

Obs:

 • Kontrollpanelens faktiska utformning kan skilja sig från din modell.
 • Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten är tillgänglig på ditt lands språk. 

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback