Hur du gör när din POWERbot visar CO2-koden

När felkoden CO2 visas tillsammans med en varningssignal, ska du stänga av nödbrytaren och kontrollera nedanstående anvisningar. Om koden fortsätter att visas, kontakta Samsung support för ytterligare hjälp.

När CO2-koden visas

  • Om din POWERbot stannar mitt under drift, lutar eller kör i sicksack kan det bero på att det vänstra drivhjulet har blockerats.
  • Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och försäkra dig om att inget främmande föremål sitter fast i vänstra hjulet. 
C02 kod på displayen.

Obs:

  • Felkoden kan variera mellan olika modeller.
  • Om du inte kan rensa felkoden från din POWERbot, kontakta Samsungs support för ytterligare hjälp.

Steg 1. Innan du rengör roboten, stäng av nödbrytaren som är placerad på enhetens undersida.

Stäng av nödbrytaren på robotens undersida.

Steg 2. Lägg en mjuk trasa på golvet och placera POWERbot uppochned på den.

Placera powerbot upp och ned.

Steg 3. Använd en trubbig pinne eller en pincett för att avlägsna eventuella främmande föremål.

Avlägsna främmande föremål från vänstra drivhjulet.

Obs: Robotens utformning och delar kan skilja sig åt beroende modell.

När främmande föremål fastnar i det högra drivhjulet visas informationskoden CO3. 

  • Problem med högra drivhjulet: kod CO3.
  • Problem med vänstra drivhjulet: kod CO2.

 

Lösning

Stäng av nödbrytaren på din POWERbot och försäkra dig om att inget främmande föremål sitter fast i högra drivhjulet.

Tack för din feedback