Hur du gör om vattnet från vattendispensern smakar konstigt

Om du inte använder vattendispensern på 2-3 dagar kan vattnet smaka eller lukta lite annorlunda. Detta är inte ett funktionsfel. Det rekommenderas att slänga 1-2 glas vatten innan man kan dricka som vanligt igen. För andra situationer, läs vidare

Första installationen

Vattnet kan smaka och lukta konstigt i de första litrarna vatten som kylskåpet dispenserar. Det är normalt och försvinner sen.

  • Det rekommenderas att du spolar 5~7 liter vatten efter att du har kopplat in vattenledningen för att bli av med eventuell smuts som kan finnas i filtersystemet.
  • Det rekommenderas att du rengör ishinken innan du använder den.
  • Den is som inte använts på 1-2 dagar bör slängas. Om ishinken är full och inte behövs töm hinken.

Obs: Glöm inte att installera ett vattenfilter innan du häller upp vatten. Om du använder vattendispensern utan att installera vattenfilter kommer vattenslangen och vattentanken att förorenas och försvårar rengöringen.

Om filtret förorenats

Om ditt kylskåp inte är helt nytt och du upplever att isen eller vattnet luktar konstigt bör du byta filtret.

Steg 1. Innan du byter vattenfilter, stäng av vattenventilen.

Steg 2. Vattenfiltret är placerat mellan lådorna. Ta bort det gamla filtret genom att vrida det moturs. 

Byte av vattenfilter.

Obs: Placeringen av vattenfiltret kan skilja sig åt beroende på kylskåpsmodellen. För mer information, läs bruksanvisningen.

Steg 3. Sätt in det nya vattenfiltret i filterhöljet och vrid medurs. När du sätter in vattenfiltret ska du vrida det tills låssymbolen ligger i linje med indikatorlinjen.

Insättning av nytt vattenfilter.

Steg 4. Efter att ha installerat det nya vattenfiltret, spola systemet genom att hälla upp 5~7 liter vatten.

Vattendispenser.

Om vattentanken precis har rengjorts

Vattenreningsverken använder sig av produkter (enligt gällande lagstiftning) för att hålla vattnet rent från oönskade organismer. Dessa produkter kan lämna ifrån sig en viss lukt, vilket är helt normalt och ingen anledning att oroa sig för.

Tack för din feedback