Vad ska jag göra om min ismaskin inte producerar tillräckligt med is?

Om du har problem med ismaskinen som är installerad i ditt kylskåp, följ instruktionerna nedan. Det är också bra att kontrollera användarhandboken för din specifika kylskåpsmodell, eftersom denna sida endast tillhandahåller allmän information för de flesta modeller.

Kontrollera mängden producerade isbitar

Samsung kylskåp producerar cirka 120 isbitar per dag, vilket innebär att kylskåpet producerar 1 bricka is var 90:e minut (detta varierar beroende på modell). Om ismaskinen producerar färre än 50 bitar under 24 timmar, eller om det inte finns några isbitar i isrännan, följ först nedanstående instruktioner. Om situationen fortsätter, kontakta närmaste Samsung Servicecenter för ytterligare support.

isbricka

Om kylskåpet används för första gången eller efter en lång tidsperiod ska apparaten vara i drift i minst sex timmar innan is kan tillverkas.

Obs: Du bör kasta bort de tre första satserna av isbitar som ismaskinen producerar (ungefär 30 kuber) för att säkerställa att ismaskinen gör is från rent vatten.

Ismaskinen kan inte fördela isen medan dörren är öppen. Stäng dörren helt och se om isen kommer ut igen.

Funktionen för att skapa is

Se om kylskåpet är i ICE OFF-läge. Funktionen för att skapa is kan aktiveras genom att trycka på Ice Type-knappen.

ice off (is av) indikator

Barnlåsfunktion

När den här funktionen är på, inaktiverar den funktionen. 

barnlåsindikator

Obs: 

  • Den faktiska utformningen av displaypanelen kan variera beroende på vilken modell du har.
  • Denna bild är en referens på engelska men är tillgänglig på ditt lands språk. 

Återställ temperaturen

Sätt temperaturen på kylskåpet till en lägre nivå. Det bör vara -15°C eller kallare för frysfacket. 

Återställ is-dispensern

När is-dispensern har återställts vänta 24 timmar innan ismaskinen börjar skapa is igen.

Se vattenfilterindikatorn på displayen

Om isbitarna är små, grumliga eller klumpiga, kontrollera vattenfiltret och byt ut det. Filtret bör bytas var sjätte månad för att förhindra att det blockeras.

indikator för återställning av filter

Obs: 

  • Den faktiska utformningen av displaypanelen kan variera beroende på vilken modell du har.
  • Denna bild är en referens på engelska men är tillgänglig på ditt lands språk. 

Kontrollera vattentrycket

Se till att vattentrycket är tillräckligt högt.

 

Kontrollera vattenledningen

Se till att den är ordentligt ansluten till kylskåpet och att vattenslangen inte är knäckt eller skadad.

Tack för din feedback