Hur du stänger av kylskåpets ismaskin

Om du vill sluta göra isbitar för att undvika att ishinken blir överfylld. Stäng av ismaskinen genom att följa instruktionerna nedan.

 

Om du inte finner information i artikeln för just din produkt hittar du användarmanualen här.

Hur du stänger av ismaskinen

Typ 1. Tryck på Ismaskinens Off-knapp och håll den intryckt i 3 sekunder tills indikatorn tänds.

Tryck på Ismaskinens Off-knapp och håll den intryckt i 3 sekunder tills indikatorn tänds.

Typ 2. Tryck på Ismaskinens Off-knapp och håll den intryckt i 3 sekunder tills indikatorn tänds.

Ismaskinen har 2 statuslägen (ON/OFF).

  • När ismaskinen är i drift tänds indikatorn ON.
  • När ismaskinen inte är i drift tänds indikatorn OFF.
Tryck på ismaskins-knappen om du har paneltyp 2.

Obs: 

  • När ismaskinen är avstängd är istillverkningen avstängd även om du trycker på knapparna Cubed Ice eller Crushed Ice på kontrollpanelen. För att aktivera istillverkning måste du slå på ismaskinen.
  • När ismaskinen är avstängd, om du trycker på dispenserspaken i mer än 5 sekunder, sätts ismaskinen automatiskt på.
  • När du stänger av ismaskinen måste du vänta minst 1 minut innan du kan slå på den igen.
Hur man stänger av funktionen för istillverkning

Om du väljer att stänga av ismaskinen bör du tömma hinken från all is.

Om du lämnar is i hinken kan isbitarna klumpa ihop sig och försvårar att tömma senare.

  • För att ta bort ishinken på ett säkert sätt och för att förhindra skador bör du ta tag i hinken ordentligt med båda händerna. Lyft sedan upp ishinken och dra den rakt ut.
Dra ut ishinken.

  • För att sätta tillbaka ishinken, för in den på plats. Om ishinken inte trycks in ordentligt på plats kan isen i hinken smälta. Om hinken inte passar in, vrid spiralen 90 grader och försök igen.
Sätt tillbaka ishinken.

Obs: Ishinkens insida är väldigt kall när kylskåpet är i drift. Stoppa inte in händerna i hinken.

Tack för din feedback