Hur gör du om vatten läcker från kylskåpets dräneringsfack

Om kylskåpets dräneringsfack läcker, följ instruktionerna nedan för att hitta orsaken.

Kylskåpet har omväxlande frost- och avfrostningsfunktioner. Under den automatiska avfrostningen smälter isen och rinner som vatten in i kylskåpets avrinningsfack som är installerat längst ner på baksidan. Detta vatten avdunstar till följd av den omgivande temperaturen och kompressorns värme.

Avfrostning på baksidan av kylskåpet.

Om avloppsfacket läcker

  • Tilltäppt dräneringshål

Om dräneringshålet är igentäppt eller har isbildningar kan vatten från avfrostningen inte rinna ut och kan därför börja läcka inuti skåpet.

Lösning: Kontakta Samsung Support för att boka service. Självreparation är inte möjligt i det här fallet.

 

  • Tilltäppt dräneringshål

Om vatten läcker ut från kylskåpets underdel, kan det bero på att dräneringsfacket är överfyllt. Kontrollera dräneringsfacket för att se om det är fyllt med vatten. Om den är det tyder det på att den automatiska avdunstningen av vatten har misslyckats.

Lösning: Stäng av kylskåpet och rengör dräneringsfacket.

Överfyllt dräneringsfack på kylskåpets nedre del.

Obs: Om omgivningstemperaturen är lägre än 25 ℃ (77℉) eller om luftfuktigheten är högre än 75 % kan den automatiska avdunstningen påverkas negativt.

  • Trasigt dräneringsfack

Om dräneringsfacket är tomt kan det betyda att det är trasigt. 

Lösning: Byt ut dräneringsfacket till ett nytt. Kontakta Samsung servicecenter för reservdelar.

Obs: 

  • Installera kylskåpet i ett välventilerat utrymme och undvik att öppna dörren för ofta. Om du öppnar dörren ofta minskar kylförmågan.
  • Rengör ditt kylskåp regelbundet. 

Tack för din feedback