Hur du installerar kylskåpets vattenledning

För att installera kylskåpets vattenledning ska du följa dessa instruktioner noggrant

Om du inte finner information i artikeln för just din produkt hittar du bruksanvisningen här.

Obs: Fullständiga installationsinstruktioner finns i bruksanvisningen för varje modell och det är viktigt att dessa följs. Samsung tar inte ansvar för skador till följd av felaktigt anslutna apparater. Vattenledningen måste anslutas av en kvalificeras tekniker. Garantin för ditt kylskåp täcker inte installationen för vattenledningen.

Anslut kylskåpet till vattenledningen

Steg 1. Stäng av vattentillförseln genom att stänga av huvudventilen.

Stäng av huvudvattentillförseln.

Steg 2. Lokalisera närmaste ledningen med dricksvatten (B) är och installera vattenledningen (C) med kopplingar.

Obs. Se till att ansluta kopplingen till kallvattenkranen.

Installera rörklämman och avstängningsventilen.

Steg 3. Anslut installationsutrustningen för vattenledningen (C) till avstängningsventilen (B).

Anslut installations utrustningen för vattenledningen till avstängningsventilen.

Steg 1. Anslut vattenledningen (A) till den monterade kompressionsmuttern (B).

Anslut hushållsvattenledningen till den monterade kompressionsmuttern.

Om du använder kopparrör anslut kompressionsmuttern (C) (medföljer inte) och hylsan (medföljer inte) på kopparröret (medföljer inte) enligt bilden.

Sätt kompressionsmuttern och hylsan på koppartuben.

Om du använder plastslang (B), sätt in plastslangens formgjutna ände i kompressionskopplingen.

Obs: Använd inte utan den formgjutna änden (Bulb) på plasttuben (B).

Steg 2. Skruva fast kompressionsmuttern (B) på kompressionskopplingen.

Obs: Skruva inte fast kompressionsmuttern för hårt (B).

Steg 3. Slå på vattnet och kontrollera att det inte läcker någonstans. Om du ser vattendroppar eller läckage i någon av anslutningarna, stäng av huvudventilen. Kontrollera anslutningarna och dra åt kopplingarna ordentligt.

Steg 4. När vattenledningen är installerad bör du spola vattenledningen och dess filter. Tryck in spaken i vattenautomaten med en tillbringare. Häll upp runt 7-11 liter vatten. På så sätt försäkrar du dig om att luft och föroreningar spolas ur systemet.

Steg 5. När du har spolat ledningarna ska du kontrollera vattentrycket. Trycket ska ligga på minst 20 psi. Du kan själv testa vattentrycket genom att hälla vatten i en bägare i 10 sekunder.

  • Om mängden vatten är 163 ml vatten, eller mer, ligger vattentrycket över 20 psi.
  • Om vattentrycket i området där kylskåpet installeras, är lågt (under 20 psi) bör du installera en tryckstegringspump för att höja trycket.

Steg 6. När du har slagit på kylskåpet låter du ismaskinen göra is i 1-2 dagar. De första två hinkarna is som frysen producerar ska slängas. På så sätt försäkrar man sig om att alla föroreningar har avlägsnats från vattenlinjen.

Obs: 

  • Anslut endast vattenledningen till en drickbar vattenkälla.
  • Om du måste reparera eller installera om vattenledningen, klipp av 2,5 cm av plastslangen för att se till att du får en tät och läckagefri anslutning.
  • När du spolar vattenledningarna för första gången kommer vattnet inte omedelbart eftersom det finns luft i ledningarna.
  • Under normala omständigheter fyller vattenautomaten en 170 ml-mugg på cirka 10 sekunder.
  • Om du har tryckt in spaken på dispensern i över 3 minuter och inget vatten kommer bör du kontrollera att vattentillförselsventilen är öppen och att enheten förses med ström.

Tack för din feedback