Hur du tyder informationskoderna som visas på din BESPOKE Jets LED-panel

BESPOKE Jet visar informationskoder på LED-panelen och informerar dig om enhetens situation. Här nedan kan du läsa mer om de vanligaste informationskoderna.

Kontrollista när du använder BESPOKE Jet för första gången


Innan du använder BESPOKE Jet bör du först välja språk. Följ stegen nedan för att justera dammsugarens inställningar.

 • Använd (+) eller (-) knappen för att välja språk och håll in (+) knappen i 3 sekunder för att slutföra inställningen. 
 • Håll in knappen (+) i 3 sekunder under drift om du vill komma in i språkinställningsläget vid ett senare tillfälle. 
språkinställningar på bespoke jet LED-panel
 • För att starta strömsparläge bör du håll in knappen (+) i 5 sekunder medan dammsugaren står på dockstationen.
 • Om du vill avbryta strömsparläge trycker du på knappen (+) i 5 sekunder.
strömsparläge på bespoke jet LED -panel

Obs: 

 • Strömsparläget är endast tillgängligt när BESPOKE Jet står på dockstationen.
 • Strömsparläget avslutas automatiskt när dammsugaren används.
 • Tryck på startknappen och dammsugaren kommer att börja rengöra i läget [MID]
 • Du kan justera sugkraften med (+) och (-) knapparna. Det finns 4 nivåer [MIN, MID, MAX, JET]. 
startknapp på bespoke jet LED-panel

Obs: När Wet Brush-munstycket är påkopplat kommer dammsugaren automatiskt rengöra i Wet Brush-läge.

Informationskoder på LED-panelen


Informationskoder för BESPOKE Jet visas både med en ikon på LED-panelen, längst upp på skaftet, och ett röstmeddelande.

bespoke jet LED-panel

Vanliga Informationskoder

Major information messages

LED-Panel

Beskrivning

[MIN] / [MID] / [MAX] / [JET]

Justering av sugkraft.

[WET]

Wet Brush läge

 • När Wet Brush-munstycket är påkopplat kommer Wet Brush-läget visas.
 • Tryck på knappen (+) för att spruta vatten. När du håller in (+)-knappen sprutas vatten i högst 2 sekunder.

Low Battery

Visas när batteriet är lågt.

Object stuck in Brush / Tool

Felkod som visas när något har fastnat i borsten eller munstycket.

Filter not inserted

Felkod som visas när "Micro Filter" saknas.

Clogged

Felkod som visas när dammsugaren är tilltäppt.

Check Brush, Tool, or Filter

Informerar om att borsten, munstycket eller filtret bör kontrolleras.

Clean Micro Filter

Påminner användaren att regelbundet kontrollera och rengöra mikrofiltret.

Energy Saving on

Visas när strömsparläget är på.

Energy Saving off

Visas när strömsparläget är av.

Obs:

 • Om en informationskod som inte finns med på den här sidan visas, kan du hitta en bruksanvisning för det specifika modellnumret.
 • Informationskoderna kan variera beroende på modell.
 • Om informationskoden på LED-panelen inte försvinner, vänligen kontakta närmaste Samsung Support för ytterligare hjälp.

Tack för din feedback