Vad ska jag göra om det droppar vatten från minluftvärmepump?

Vattendroppar inutiluftvärmepumpen orsakas av temperaturskillnader i det lokala vädret, och detta är helt normalt.

Om läckaget är stort måste dock tekniker tillkallas. Kontrollera följande lösningar innan du kontaktar Samsung Support för ytterligare hjälp.

Om det förekommer kondens på blad eller inomhusenhet

 

Orsak

 

·       Lågt inställd kyltemperatur.

·       Hög luftfuktighet (kontinuerligt inflöde av luft utifrån).

·       Inomhusenhetens fläkt arbetar vid låg hastighet.

·       Bladets vinkel är felinställd.

 

Lösning

 

·       Höj temperaturen. Vi rekommenderar att den ställs till 26°C.

·       Kör Avfuktningsläget i 3-4 timmar och ställ sedan in till Kylläge (kontrollera inflödet av utomhusluft/fukt).

·       Ställ kylfläktens hastighet till 'Med' eller 'Hög'.

·       Justera bladets vinkel. Du kan justera luftflödets riktning upp och ner med hjälp av knappen Vertikal air swing. 

Om det förekommer vattenläckage i luftvärmepumpens inomhusenhet

 

Orsak

  • Om inomhusenheten inte är horisontell och kondensen flödar över på grund av lutningen.
  • Om avloppsslangen är vänd mot inomhusenheten, om slangen är böjd eller om slangens ände har sänkts ner i vatten och flödar tillbaka.
  • Om regnvatten flödar genom ledningen via det perforerade hålet.
  • När avloppet är igensatt på grund av att hålet inte rengjorts på länge.

 

Lösning

  • Nivellera luftvärmepumpens s inomhusenhet.
  • Kontrollera avloppsslangen.
     

- Håll den nedåt för att förhindra bakåtflöde.

Håll avloppsslangen nedåt

- Håll den rak för att förhindra bakåtflöde.

Håll avloppsslangen rak

- Förstärk det skadade området med isoleringstejp.

Förstärk det skadade området med isoleringstejp

- Avloppsslangens ände ska INTE placeras under vatten.

 

  • Förhindra att regnvatten tränger in genom att behandla de perforerade hålen med kitt eller silikon.
Behandla de perforerade hålen med kitt eller silikon

Om det förekommer vattenläckage iluftvärmepumpens utomhusenhet

 

Om det förekommer vatten i utomhusenhetens rörledningar och serviceventil.

 

Orsak
 

  • När luftkonditioneringen är i drift kan ledningen bli kall och det kan bildas kondens i rörförbandet och i utomhusenheten, på grund av skillnaden i temperatur då det är varmt utomhus.
Utomhusenhetens rörförband

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback