Varför fungerar inte eller går det inte att ladda min POWERbot?

De flesta problemen med POWERbot-dammsugaren anses inte vara enhetsfel. Kontrollera följande lösningar innan du kontaktar Samsung Support.

Kontrollera att nödbrytaren är påslagen

För att kunna använda din POWERbot måste nödbrytaren på enhetens undersida vara påslagen. Om nödbrytaren är avstängd kan din POWERbot inte laddas (trots att den är ansluten till laddaren) och kommer därför inte att fungera.

slå på nödbrytaren

Notera: 

  • Om fjärrkontrollen inte fungerar ska du byta ut batterierna (typ AAA).
  • Om din POWERbot inte används under en längre tid när du är på semester eller affärsresor, ska du stänga av nödbrytaren på din POWERbot och dra ur laddaren.

Kontrollera din POWERbot-display

Den fungerar inte när din POWERbot laddas. Om ”Lo” visas på statusdisplayen ska du ladda din POWERbot genom att ansluta den direkt till laddaren. När den laddas manuellt går det inte att trycka på startknappen.

Efter 10–20 minuters laddning kan du aktivera effektmätaren genom att slå på statusdisplayen.


När rengöringsläget för ett visst område har slutförts kommer din POWERbot att stanna

 

När rengöringsläget för ett visst område är aktiverat, och eftersom den endast rengör det valda området, kommer din POWERbot inte att återvända till sin automatiska laddare. När rengöringen av det valda området är slutförd, måste du avbryta rengöringsläget för att den ska återvända till den automatiska laddaren. 

kontrollera om din powerbot visar en ”lo”-kod

Notera: 

  • POWERbots laddning minskas naturligt när den separeras från laddaren.
  • Förvara den alltid på laddaren när den inte används.

Om din POWERbot inte återvänder till laddaren växlar den automatiskt till energisparläge. Tryck och håll in knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att inaktivera energisparläget.

När din POWERbot inte återvänder till laddaren

Kontrollera laddarens installationsplats

 

Laddaren bör installeras på en öppen och lättåtkomlig plats. Om laddaren installeras på ett mörkt ställe eller i ett hörn fungerar inte den automatiska laddningen och den kommer att behöva laddas manuellt. 

 

Installera laddaren på en plan yta och placera inga objekt inom 0,5 m på höger eller vänster sida om den och 1 m framför den. Om den installeras eller placeras på ett hårt trägolv bör den installeras eller placeras i fibrernas riktning.

Börja städningsprocessen från din POWERbots laddare

När din POWERbot lämnar laddaren kommer den att komma ihåg platsen och söka efter den när den behöver laddas och är i närheten. Om avståndet mellan laddaren och din POWERbot är 5 m eller mer, kan det ta lite tid för den att återvända.


Kontrollera laddarens ström- och rengöringsstatus

Om det är strömavbrott eller laddaren har kopplats ur kommer POWERbot inte att hitta laddaren och inte kunna laddas automatiskt. Se till att laddarens ström alltid är påslagen. Kontrollera att det inte finns några främmande vätskor på laddningsterminalen och torka din POWERbots laddningsterminal och laddare med en torr trasa.

Notera: Använd ett nätaggregat med 100–220 V ~ eller högre.

Tack för din feedback