Så förhindrar du att din Galaxy-enhet överhettas.

Oavsett om du använder en telefon, surfplatta, smartklocka eller hörlurar har alla Galaxy-enheter ett förinställt temperaturintervall inom vilket de fungerar som bäst. Även om enheterna kan kännas varma under vissa förhållanden, såsom vid laddning, påverkar detta inte deras livslängd eller prestanda. Dessa enheter kan dock tillfälligt generera värme vid diverse tillfällen. Vi föreslår därför att du vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika att din enhet upplever dessa omständigheter.

Följande faktorer kan påverka temperaturen på dina Galaxy-enheter: 

 • Att använda enheterna i en omgivning utanför normala driftsförhållanden (mellan 0 och 35 °C (32 och 95 °F)).
 • Att placera enheterna på/nära en värmekälla. Såsom att lämna dem i en parkerad bil under en varm dag eller att kontinuerligt utsätta dem för direkt solljus.
 • Att köra flera appar under en längre tidsperiod eller använda processorintensiva appar för spel, streaming och GPS-spårning.
 • Att använda en inkompatibel eller defekt laddare eller laddare och/eller USB-kabel som inte är certifierad av Samsung.
 • Initial installation och dataöverföring från tidigare enheter.
 • Uppdateringar av system eller fast programvara

Allt eftersom din enhet genererar värme kan du se varningsmeddelanden. Var medveten om att åtkomsten till vissa funktioner kan blockeras tillfälligt för att skydda enheten.

Obs:

 • Ikoner på och resultat från överhettning kan variera beroende på enhet och modell.

Här följer några lösningar med vad du ska göra om dina Galaxy-enheter genererar värme.

Lösning 1

Stäng av Wi-Fi, GPS och Bluetooth när de inte används.
Du kan även sänka skärmens ljusstyrka på enheten.

➊ Dra ned ”Quick panel” och stäng sedan av ”Wi-Fi” och ”Bluetooth”.

➋ Stäng av ”Plats”

➌ Sänk ljusstyrkan

Lösning 2

Optimera telefonen för att minimera värmen som orsakas av processorintensiva appar som använder batteriet intensivt.

➊ Gå till ”Inställningar” och välj ”Batteri och enhetsvård”

➋ Tryck på ”Optimera nu”.

➌ Tryck på ”Klart”

Lösning 3

Ej använda appar i bakgrunden kan värma upp enheten.
Prova att använda ”Gränser för bakgrundsanvändning” för att lösa problemet.

➊ Välj ”Batteri och enhetsvård”

➋ Välj ”Batteri”

➌ Välj ”Energisparläge”

➍ Aktivera ”Energisparläge”

➌ Välj ”Gränser för bakgrundsanvändning”

➏ Aktivera ”Sätt oanvända appar i viloläge”

Obs:

 • Kontrollera dina appar regelbundet för att se till att din enhet har de senaste uppdateringarna för dem. 
 • Skärmbilder och menyalternativ kan variera beroende på din modell och programvaruversion.
 • ”Energisparläge” begränsar användningen av nätverk, datasynkronisering och platsinformation i bakgrunden.

TIPS

Vad gör 'Energisparläge'?

- Stänger av ‘Always on Display’
- Minskar ljusstyrkan med 10%
- Begränsar CPU-hastigheten till 70%
- Stänger av 5G
- Begränsar appanvändning och hemskärm

Smarttelefoner kan generera värme eftersom deras tunna design inte är optimerad för att skingra värme eller på grund av deras kraftiga batteriförbrukning. Både enheten och laddaren kan generera värme under laddning. Temperaturen kan till och med kännas varmare när du laddar med ”Supersnabba laddare” eller trådlösa laddare.

Gör följande om din enhet genererar värme medan den laddas.

Koppla bort laddaren och stäng alla appar som körs. Vänta till enheten har svalnat och börja sedan ladda den igen.

Försök att ladda med en annan Samsung-certifierad laddare och USB-kabel om problemet kvarstår. Var medveten om att laddningsporten kan generera värme på grund av att den är skadad eller en inkompatibel laddningskabel.

Obs:

 • Garantin för smarttelefonens batteriet är ett år. Om ett tillverkningsproblem identifieras av Samsungs servicecenter inom garantiperioden, repareras eller ersättas det utan kostnad. Om problemet identifieras som orsakat av användaren, och då även inom garantiperioden, eller om ett problem upptäcks efter att garantin upphört, kan en avgift tillkomma för reparationen. 
 • Se till att det inte finns några metallämnen, magneter eller kredit- eller busskort mellan enheten och laddaren när du använder en trådlös laddare.

Ladda med en Samsung-godkänd trådlös laddare,
som är designad för dina Galaxy-enheter.

Tack för din feedback