Hur du ställer in samtalsinställningar på en Android-telefon

Telefoner med Android har en mängd olika samtalsalternativ. De vanligaste är blockering av nummer, samtalsvarningar och ringsignaler, besvara och avsluta samtal, snabba avvisningsmeddelanden och samtalsdisplay när du använder appar

Bild på en person som pratar i telefon.

Innan du börjar, se till att din mobilenhet och dess appar har de senaste uppdateringarna. För att uppdatera, följ dessa steg: 

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.

Steg 2. Tryck på Hämta och installera

Steg 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Du kan blockera okända nummer i Inställningarna för din enhet genom att lägga till dem i listan över automatiskt avvisade nummer.

Observera: De flesta väljer att blockera okända nummer för att minska antalet störande samtal men om du blockerar okända nummer betyder det att du även blockerar riktiga samtal som kommer från okända nummer.

1 Öppna din Telefonapp.
Ikonen för telefonappen.
2 Tryck på ikonen för Fler alternativ (tre prickar).
Tryck på Mer i högra hörnet.
3 Tryck på Inställningar.
Tryck på Inställingar i menyn.
4 Välj Blockera nummer.
Tryck på Blockera nummer högst upp i menyn.
5 Aktivera reglaget för okända/private nummer eller Lägg till ett telefonnummer för att blockera en samtal från specifika nummer.
Aktivera reglaget eller lägg till ett telefonummer för att blockera samtal.

Du kan ställa in samtalsalarm, ringsignaler, vibrationsmönster och tangentbordstoner.

Steg 1. Öppna Telefon-appen> tryck Fler alternativ (tre vertikala prickar)> välj Inställningar.

Steg 2. Tryck Samtalsalarm och ringsignal.

Steg 3. Justera Samtalsaviseringarna, Ringsignaler och Knappljud.

Så blockerar du nummer.

Steg 1. Öppna Telefon-appen > tryck Fler alternativ (tre vertikala prickar) > välj Inställningar.

Steg 2. Tryck Svara på och avsluta samtal.

Steg 3. Justera Svara på och avsluta samtals-inställningarna.

Så ställer du in Samtalsalarm.

Inställning för snabba avböjningsmeddelanden.

Steg 1. Öppna Telefon-appen > välj Fler alternativ (tre vertikala prickar) > tryck Inställningar.

Steg 2. Tryck Snabbavvisningsmeddelande.

Steg 3. Välj det snabbavvisningsmeddelande som passar bäst.

Så ställer du in ett snabbavvisningsmeddelande.

Bestäm hur inkommande samtal ska visas när du använder appar.

Steg 1. Öppna Telefon appen > tryck Flera alternativ (tre vertikala prickar) > välj Inställningar.

Steg 2. Tryck Samtalsvisning när appar används.

Steg 3. Välj mellan HelskärmPopup, eller Mini-popup.

  • Behåll samtal i popup-fönstret: När du har svarat på ett samtal kan de visas i ett pop-up fönster. 
Så ställer du in samtalsvisning när appar används.

Obs: Tillgängliga inställningar och enhetsbilder kan variera, beroende på enhet, internetleverantör, modell och programvaruversion.

Med funktionen Samtal väntar kan du få meddelanden om inkommande samtal under ett pågående samtal.

1 Öppna din Telefonapp och tryck på Fler alternativ i högra hörnet (tre prickar).
Tryck på ikonen för Mer i högra hörnet.
2 Välj Inställningar.
Välj Inställningar i Popup-menyn.
3 Välj sedan Kompletterande tjänster.
Välj Kompletterande tjänster.
4 Använd reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen Samtal väntar.
Dra reglaget åt höger för att aktivera Samtal väntar.

Du kan konfigurera din enhet till att automatiskt vidarekoppla inkommande samtal.

För att göra detta följ stegen nedan.

1 Från Telefon-appen tryck på ikonen för Fler alternativ i högra hörnet (tre prickar).
Tryck på ikonen för Fler alternativ i högra hörnet.
2 Välj Inställningar.
Välj Inställningar i Popup-menyn.
3 Välj därefter Kompletterande tjänster.
Välj Kompletterande tjänster i menyn för Samtalsinställningar.
4 Tryck på Vidarekoppling av samtal.
Tryck på Vidarekoppling av samtal i menyn.
5 Välj därefter hur och när du vill vidarekoppla samtal.
Välj vilken typ av vidarekoppling av samtal för din enhet.
6 Ange det nummer du vill vidarekoppla samtal till. Tryck sedan på Aktivera.
Ange numret du vill vidarekoppla samtalen till och tryck på Aktivera.

Under pågående samtal kan du justera samtalsvolymen med Volymknapparna på sidan av din enhet.

Observera: Beroende på vilken enhet du använder kan volymknapparna finnas på antingen vänster eller höger sida.

Bild som visar volymknapparna på olika enheter.

Du kan välja att dölja ditt uppringar-ID vid utgående samtal. På så sätt kan den person som tar emot ditt samtal inte se ditt telefonnummer och namn.


Vissa nätverksoperatörer och länder tillåter inte att du döljer ditt nummer. Om du har följt alla steg nedan och ditt nummer fortfarande visas bör du kontrollera med din operatör om de tillåter den här funktionen.

Observera: När du skickar textmeddelanden kommer ditt uppringar-ID inte att döljas. Observera också att många smarttelefoner har en funktion för att blockera okända nummer. Om personen du ringer till har aktiverat "blockera okända nummer" på sin telefon kommer du inte att kunna ringa till honom eller henne.

1 Öppna Telefon-appen på din enhet och tryck på Fler alternativ i högra hörnet (tre prickar).
Tryck på Fler alternativ.
2 Tryck på Inställningar.
Tryck på Inställningar i Popup-menyn.
3 Välj därefter Kompletterande tjänster.
Tryck på Kompletterande tjänster.
4 Tryck på Visa ditt uppringar-id.
Tryck på Visa ditt uppringar-id i menyn.
5 Välj sedan mellan Nätverksstandard, Aldrig och Alltid.
Välj mellan Nätverksstandard, Aldrig och Alltid.

Samtalsloggen visar alla inkommande, utgående och missade samtal på din Galaxy-enhet. Om du av misstag raderar din samtalshistorik kan du återställa den med hjälp av Samsung Cloud.

1 Logga in på Samsung Account på din enhet.
2 Gå till Inställningar.
Öppna Inställningar på din enhet.
3 Välj Konton och säkerhetskopiering.
Tryck på Konton och säkerhetskopiering.
4 Tryck därefter på Återställ data.
Tryck på Återställ data.
5 Välj vilka data du vill återställa. Tryck sedan på Återställa. När återställningen är klar trycker du på Klar.
Markera vilka data du vill återställa och tryck på Återställ.

Observera:

  • Om du inte har säkerhetskopierat dina data tidigare kommer du att uppmanas att göra det innan du gör en återställning.
  • Om du har avinstallerat några appar efter att du säkerhetskopierade ditt konto senast kommer du att uppmanas att välja om du vill installera apparna på nytt eller inte.
6 Välj om du vill frigöra utrymme i Samsung Cloud eller inte.
Välj om du vill frigöra utrymmi Samsung Cloud.

För att rensa samtalsloggen gör följande:

1 Öppna Telefon-appen.
Ikonen för Telefon-appen.
2 Tryck på Senaste.
Tryck på Senaste i Telefon-appen.
3 Tryck på Fler alternativ (tre prickar).
Tryck på ikonen för Mer.
4 Välj sedan Ta bort.
Välj Ta bort i Popup-menyn.
5 Tryck på samtalet du vill radera eller välj Alla.
Välj det samtal du vill radera eller tryck på Alla.
6 Tryck därefter på Radera.
Tryck på radera längst ner.
7 De valda samtalen har nu raderats.

För att ställa in automatiskt svar på din enhet för följande:

1 Öppna Telefon-appen och tryck på Fler alternativ (tre prickar).
Tryck på Mer i högra hörnet.
2 Välj Inställningar i Popup-menyn.
Settings selected
3 Välj sedan Svara på och avsluta samtal.
Bild med Svara på och avsluta samtal markerat i menyn.
4 Flytta reglaget för att aktivera Svara automatiskt.
För att aktivera Svara automatiskt flyttar du reglaget åt höger.

Denna tjänst hjälper dig att identifiera spam och bluffsamtal. Den använder Hiya för att visa namn och profilbilder på uppringare och avsändare av meddelanden som inte finns i dina kontakter.

1 Öppna Telefon-appen och tryck på Fler alternativ (tre prickar).
Tryck på Fler alternativ.
2 Tryck därefter på Inställningar.
Inställningar markerat i Popup-menyn
3 Välj därefter Uppringar-id och skräpskydd.
Välj Uppringar-id och skräpskydd.
4 Flytta reglaget för att aktivera Uppringar-id och skräpskydd.
Aktivera reglaget för Uppringar-id och skräpskydd.
5 När du har läst sekretessmeddelandet trycker du på Acceptera. Detta visas endast om du inte redan har använt den här funktionen.
Läs villkoren och tryck på acceptera.
6 När du aktiverar reglaget för Blockera spam och bluffsamtal blir du förfrågad om du vill Blockera alla spam och bluffsamtal eller Blockera bara mycket riskabla bluffsamtal.
Valen för Blockera spam och bluffsamtal.

Du kan inte ta emot samtal från personer som finns på din lista över automatiskt avvisade samtal eller om din telefon är inställd på att avvisa okända nummer och de har dolt sitt nummer.

1 Öppna din Telefon-app och tryck sedan Fler alternativ (tre prickar).
Tryck därefter Mer i högra hörnet.
2 Välj Inställningar i Popup-menyn.
Tryck på Inställningar.
3 Välj Blockera nummer.
Välj sedan Blockera nummer högst upp i menyn.
4 Kontrollera om det avvisade numret finns i listan över blockerade nummer.

Om du vill ta bort numret från listan över automatiskt avvisade meddelanden trycker du på minus eller plussymbolen bredvid numret för att ta bort krysset. Beroende på din enhet kan du behöva trycka på ikonen för papperskorgen först.
Tryck på minussymbolen för att radera numret du lagt till.

Om du har problem med din Samsungs smartphone, surfplatta eller wearables kan du skicka en felrapport eller ställa en fråga till oss i Samsung Members-appen så kan vi ta en närmare titt på vad problemet är. Uppgifterna är anonymiserade och sparas endast under utredningen. Läs mer om hur du skickar en felrapport i Samsung Members-appen.

Tack för din feedback