Så felsöker du om enheten inte upptäcker ett SD-kort

Beroende på enhetsmodellen kanske du kan expandera enhetens lagringskapacitet med ett SD-kort. Om enheten inte känner igen SD-kortet eller visar varningen ”Kan inte skriva till SD-kort” ska du läsa följande guide för att felsöka problemet.

Innan du testar rekommendationerna nedan, se till att enhetens programvara och relaterade appar är uppdaterade till den senaste versionen. För att uppdatera din mobila enhets programvara, följ de här stegen:

Steg 1. Gå till Inställningar > Programuppdatering.

Steg 2. Klicka på Ladda ner och installera.

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Inspektera SD-kortet

Ta först ut SD-kortet från enheten och inspektera det beträffande eventuella skador.

Sätt i utmatningsverktyget för att mata ut kortsläden Sätt i utmatningsverktyget för att mata ut kortsläden

Steg 1. Stäng av enheten och sätt in ett utmatningsverktyg i det lilla hålet bredvid SD-kortfacket för att mata ut kortsläden.

Inspektera SD-kortet och sätt i det igen Inspektera SD-kortet och sätt i det igen

Steg 2. Inspektera SD-kortet beträffande eventuella skador. Om det finns skräp eller damm på SD-kortet ska du använda en mjuk trasa för att torka av ytan på det innan du sätter in det igen.

Du kan fortfarande uppleva problem även om SD-kortet inte har några synliga skador. Testa SD-kortet med andra enheter för att säkerställa att det fungerar.

Försök att tvinga en omstart av enheten. En omstart kanske löser problemet med att enheten inte känner igen SD-kortet.

Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta för att stänga av Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta för att stänga av

Steg 1. Stäng av enheten genom att trycka på och hålla knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta samtidigt och sedan välja Stäng av.

Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta

Steg 2. Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta samtidigt när skärmen har stängts av.

Släpp knapparna när Samsung-logotypen visas Släpp knapparna när Samsung-logotypen visas

Steg 3. Släpp knapparna när Samsung-logotypen visas på skärmen.

Obs:

  • Dina data och filer bevaras även om du tvingar en omstart av enheten.

SD-kortet kan ha skadats på grund av en tredjepartsapp på enheten. För att fastställa om så är fallet kan du försöka att komma åt SD-kortet i Säkert läge med alla tredjepartsappar inaktiverade. Om SD-kortet känns igen i Säkert läge kan du prova att ta bort appar du nyligen laddat ned, inte känner igen eller som verkar vara skadliga.

Växla till Säkert läge via stegen nedan.

Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta för att stänga av Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta för att stänga av

Steg 1. Stäng av enheten genom att trycka på och hålla knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta samtidigt och sedan välja Stäng av.

Välj Stäng av Välj Stäng av

Steg 2. Välj Stäng av.

Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta

Steg 3. Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta samtidigt när skärmen har stängts av.

Släpp sidoknappen samtidigt som du håller knappen volym ned nedtryckt Släpp sidoknappen samtidigt som du håller knappen volym ned nedtryckt

Steg 4. När Samsung-logotypen visas på skärmen ska du släppa sidoknappen samtidigt som du håller knappen volym ned nedtryckt.

Försök att uppdatera i Säkert läge Försök att uppdatera i Säkert läge

Steg 5. Släpp knappen när Säkert läge visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

Följ stegen nedan för att ta bort en app i Säkert läge.

Inställningar > Appar Inställningar > Appar

Steg 1. Gå till Inställningar och välj Appar.

Identifiera okända eller skadliga appar Identifiera okända eller skadliga appar

Steg 2. Identifiera appar som du inte känner igen eller som verkar vara skadliga.

Avinstallera appen Avinstallera appen

Steg 3. Välj Avinstallera.

Tryck på OK Tryck på OK

Steg 4. Tryck på OK.

Växla från Säkert läge till normalt läge genom att följa stegen nedan.

Steg 1. Tryck på och håll knappen volym ned och sidoknappen nedtryckta samtidigt.
Steg 2. Välj Omstart.

Växla från Säkert läge till normalt läge

Du kan försöka lösa problemet med att SD-kortet inte känns igen genom att formatera det. Se till att säkerhetskopiera kortet innan du formaterar för att undvika att förlora dina data. Följ stegen nedan för att formatera SD-kortet.

Obs:

  • Att formatera raderar allt befintligt innehåll på SD-kortet och det kan inte återställas.
Inställningar > Batteri och enhetsvård Inställningar > Batteri och enhetsvård

Steg 1. Gå till Inställningar och välj Batteri och enhetsvård.

Välj Lagring Välj Lagring

Steg 2. Välj Lagring.

Tryck på Mer och välj Avancerat Tryck på Mer och välj Avancerat

Steg 3. Tryck på Mer och välj Avancerat.

Välj inställningen SD-kort Välj inställningen SD-kort

Steg 4. Välj SD-kort.

Tryck på Format Tryck på Format

Steg 5. Tryck på Format och följ instruktionerna på skärmen för att formatera SD-kortet.

Du kan optimera och skydda enhet med Enhetsskydd. Funktionen kan förhindra att skadliga program skapar igenkänningsfel på SD-kort i framtiden.

 Batteri och enhetsvård  Batteri och enhetsvård

Steg 1. Gå till Inställningar och välj Batteri och enhetsvård.

Enhetsskydd Enhetsskydd

Steg 2. Välj Enhetsskydd.

Genomsök telefon Genomsök telefon

Steg 3. Tryck på Genomsök telefon.

Obs:

  • Placeringen av knappen volym och sidoknappen kan variera beroende på enhetsmodell.
  • Alla telefonmodeller har inte stöd för användningen av SD-kort.
  • Om du följde stegen ovan men problemet kvarstår kanske enheten är fysiskt skadad. Kontakta Support Center för relevant information.
  • Skärmdump från enheter och meny kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Så här använder du Samsung Members app

Om du har några problem med din Samsung-mobil, surfplatta eller annan bärbar enhet, kan du skicka en fråga till oss genom Samsung Members-appen. Lär dig mer om att rapportera ett fel.

Tack för din feedback