Hur du använder funktionen Flera fönster med Android version 9.0

Med funktionen Flera fönster kan du öppna och använda två appar samtidigt genom att dela skärmvyn. Denna funktion, som även kallas delad skärm, har förenklats i operativsystemet Android 9.0. Med Galaxy S9 som exempel förklarar vi hur lätt det är att använda funktionen Flera fönster.

Hur väljer jag de appar jag vill använda i vyn Flera fönster?

Observera: De valda apparna måste stödja funktionen Flera fönster.

1 Tryck på ikonen för Senast använda appar (nere till vänster).
Tryck på ikonen för Senast använda appar
2 Tryck på respektive app-ikon ovanför fönstret med önskad app.
Tryck på respektive app-ikon ovanför appen
3 Tryck på ”Öppna i vyn med delad skärm”.
Tryck på Öppna i vyn med delad skärm
4 Appen fästs till skärmens övre del men är inte klar att användas.
Appen fästs till skärmens övre del

Observera: Om du vill ändra den första appen du valt för vyn Flera fönster ska du trycka på krysset (X) uppe på skärmen och välja en ny app.

5 Dra åt vänster eller höger för att hitta den andra appen du vill öppna och tryck på den.
Dra åt vänster eller höger för att hitta din andra app
6 Den andra appen öppnas på skärmens nedre del, och den första appen i den övre delen.
Den andra appen visas på skärmens nedre del
7 Nu kan du använda och arbeta med båda apparna.

Det blå området i delningslisten mellan apparna visar om det är den övre eller nedre appen som är aktiv för tillfället.

  • Om den blå linjen ligger över den grå linjen är det appen i den övre delen som är aktiv.
  • Om den blå linjen ligger under den grå linjen är det appen i den nedre delen som är aktiv.

 

Om du trycker och håller in delningslisten kan du flytta den upp och ner för att ändra storleken på den valda appen. 

Flytta delningslisten upp eller ner

Om du flyttar hela delningslisten upp eller ner växlar du till fullskärm och funktionen Flera fönster stängs.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback