Vilka upplåsningsmetoder kan jag använda på min Galaxy smartphone?

Du kan ställa in olika låsmetoder för din Galaxy smartphone för att skydda din information och personuppgifter. Nedan finner du en översikt över olika metoder för att låsa och låsa upp skärmen på din smartphone. 

Här hittar du mer information om du redan har låst din enhet och behöver hjälp att låsa upp den.

Metoder för att låsa och låsa upp

Observera! Tillgängliga låsmetoder beror på din modell och operativsystem. På äldre modeller finns inte alla metoder tillgängliga. 

Beroende på konfigurationen av din smartphone, kanske du endast har tillgång till ett fåtal låsmetoder (t.ex. endast PIN-kod och lösenord). Detta kan vara fallet när det finns vissa funktioner (t.ex. VPN, enhetskryptering, Exchange server, applikationer) aktiverade på din Galaxy smartphone.

Konfigurera en låsmetod

Platsen från vilken denna inställning utförs kan skilja sig något beroende på modell och operativsystem.
 

För nyare enheter hittar du inställningarna för låsskärmen här:

1 Öppna ”Inställningar".
2 Gå till ”Låsskärm och säkerhet” eller ”Låsskärm”.
3 Tryck på ”Skärmlåstyp”.

Observera! På äldre enheter som körs med Android 4.4 eller tidigare, finner man skärmlåsinställningar här: “Inställningar” > “Lås skärm” > “Skärmlås”.

Biometriska metoder

Biometriska låsmetoder använder unika fysiska egenskaper, så som din iris eller fingeravtryck, för att ge din Galaxy smartphone en hög säkerhetsnivå.

Innan en biometrisk upplåsningsmetod kan användas, måste ett mönster, lösenord eller PIN-kod konfigureras. Denna alternativa upplåsningsmetod behövs under vissa omständigheter, till exempel om enheten har startats om eller innan du ändringar skärmlåstyp.

Du kan registrera biometrisk information under “Inställningar” > “Låsskärm och säkerhet” eller ”Skärmlås” > “Skärmlåstyp” > “Biometrik”.

Alternativt under “Inställningar” > “Biometrik och säkerhet”.

Följande Galaxy smartphones har denna funktion:

 S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9
 

Din irisform och mönster är unik. När du använder dina ögons särskilda egenskaper för att låsa upp enheten, då säkerställer du även en hög säkerhetsnivå för din Galaxy smartphone.

Dina irisdata kan användas i andra autentiseringssyften, till exempel Samsung Pass (Samsungs kontoverifiering och webbinloggning) och den säkra mappen.

Sensorerna för irisskannern finns på framsidan av den övre delen av din smartphone. Håll ansiktet i markören och följ instruktionerna för att låsa upp din smartphone med dina irisdata.

Få reda på hur du konfigurerar irisskannern och hur du tar bort en registrerad iris.

Observera! När du använder irisskannern ska du hålla enheten cirka 20–35 centimeter från ditt ansikte. Det är möjligt att irisskannern inte fungerar effektivt om du har ett skärmskydd på din enhet, om du har på dig glasögon eller nyligen har opererat ögonen.

Följande Galaxy smartphones har denna funktion:

A8 (2018), A6/A6+, J4/J4+, J6/J6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A7 (2018), A9
 

Ansiktsigenkänning identifierar dina ansiktsegenskaper och jämför dem med registrerade data för att låsa upp din smartphone.

Din smartphone skannar ansiktet med framkameran. Håll ansiktet inom markeringarna som visas. Om ansiktet inte känns igen under upplåsning, då kommer du automatiskt bli ombedd PIN-kod, lösenord eller mönster.

Följande Galaxy smartphones har denna funktion:

 S9/S9+, Note9
 

Funktionen Intelligent Scan använder både ditt ansikte och iris för att låsa upp din smartphone, öka säkerheten och underlätta användningen. Med denna funktion kan du enkelt låsa upp skärmen, till och med när miljön runt omkring är mycket mörk eller ljus.

Som med dina irisdata kan du använda dina fingeravtryck för att låsa upp din smartphone såväl som för att verifiera din identitet med Samsung Pass och säker mapp. 

Beroende på modell är fingeravtrycksavläsaren placerad på telefonens baksida, under eller invid kameran eller på telefonens högra sida. I äldre modeller finns en sensor inbyggd i hemknappen.

Konventionella låsmetoder

Observera! Om du ändrar skärmlåsmetoden till ”Svepa” eller ”Ingen” kommer dina biometriska data att raderas. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner, till exempel Samsung Pass, måste du registrera dem på nytt.

Inaktiverar nuvarande skärmlås och den registrerade låsskärmen. 

Observera! Detta alternativ säkerställer inte din telefons säkerhet. Därför rekommenderar vi att du väljer en annan låsmetod som ger bättre skydd för dina personuppgifter.

Lås upp enheten genom att svepa på låsskärmen.

Observera! Detta alternativ säkerställer inte din telefons säkerhet. Därför rekommenderar vi att du väljer en annan låsmetod som ger bättre skydd för dina personuppgifter.

Denna låsmetod ger dig möjlighet att skapa ett mönster som ritas på skärmen för att låsa upp din enhet. 

Du får ett fält med 3x3 punkter. Dessa kan du koppla ihop med varandra som du vill (kom ihåg att varje punkt endast kan vidröras en gång).

Observera! Var försiktig när du för in ett mönster när det finns andra runtomkring eftersom det är enkelt att se och kopiera.

Använd en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken för att skapa ett lösenord mellan fyra och sexton tecken. 

För maximal säkerhet ska du skapa ett komplext lösenord och välja en kombination av bokstäver och siffror. 

Observera! Använd skiftlägeskänsligt läge när du använder lösenord som skärmlåstyp. Det rekommenderas att anteckna informationen separat (lösenord, mönster, PIN-kod).

Ange en sifferkombination. Din telefons PIN-kod måste ha minst fyra siffror.

Observera! Var försiktig när du anger en PIN-kod när det finns andra runtomkring eftersom den är enkel att se och kopiera.

Observera! Om du inte kan låsa upp din telefon med den primära skärmlåstypen, använd då en alternativ metod som du angivit under konfigurationen.

Om du har låst din enhet och inte har ställt in en låsmetod måste du göra en fabriksåterställning. Du kan hitta mer information om hur du låser upp din enhet i den här artikeln.

Tack för din feedback